پیش‌نویس مانیفست گذار به حکمرانی ملی و مردمی ایران، بعنوان آخرین فرصت پیشهاد هم‌زمان به نظام ج.ا و مردم عادی، برای حفظ کشور و ملت ایران بعنوان کهن‌ترین در تاریخ بشریت

دیگر نیازه به توضیح واحضات و تکرار در مطالب قبلی نیست و حتما توصیه می‌شود مطالب قبلی مطالع شود برای درک بهتر این مطلب. تمام شواهد حاکی است اگر این مانیفست اجرا نشود هم‌زمان با … ادامه خواندن پیش‌نویس مانیفست گذار به حکمرانی ملی و مردمی ایران، بعنوان آخرین فرصت پیشهاد هم‌زمان به نظام ج.ا و مردم عادی، برای حفظ کشور و ملت ایران بعنوان کهن‌ترین در تاریخ بشریت