نکاتی بیشتر درباره اهمیت بازدارندگی داخلی، چرا عبرت نمی‌گیرند از سرنوشت شوروی؟!

سرنوشت شوری در انتظار ج.ا ایران؟!،  در مطلب قبل مطالب خلاصه وار از چندین موضع درباره بازدارندگی خارجی و اسلحه قاره پیما گفتم، اما متذکر شدم بدون بازدارندگی داخلی، بی‌فایده از تمام کارهای بازدارندگی خارجی. … ادامه خواندن نکاتی بیشتر درباره اهمیت بازدارندگی داخلی، چرا عبرت نمی‌گیرند از سرنوشت شوروی؟!