کلید قفل‌های نظام ج.ا داده شده، یا نظام ج.ا قفل‌هایش باز می‌کند یا فرومی‌پاشد

طی چند ماه اخیر، پس از امواج اعتراضی، انبوه مطالب منتشر شد، مطالب به صورت دیداری و شنیداری و نوشتاری، درباره این مطالب، لااقل سه گروه کلی و چندین زیر گروه قابل تشخیص است: ۱– … ادامه خواندن کلید قفل‌های نظام ج.ا داده شده، یا نظام ج.ا قفل‌هایش باز می‌کند یا فرومی‌پاشد