نقد و ریشه‌یابی بازی با کلمه‌ها برای غرض‌ها و منفعت‌های نادرست و ناحق؛

نقد و ریشه‌یابی بازی با کلمه‌ها برای غرض‌ها و منفعت‌های نادرست و ناحق؛ خدا، الله، اهورامزدا، یهوه، روح القدس، مقدس، کاهن، پاپ، خاخام، مرجع (مرجع تقلید)، آیت الله، حجت الاسلام، موبد، روحانی، آخوند، حاکم، پادشاه، شاه، سلطان، خلیفه، امیر، ولایت، رهبری، جمهوری، اسلامی، صلح، قانون، آزادی، لیبرال، لائیک، سکولار، دمکراسی، مردم‌سالاری، مردمی، حق، حقوق، حقوق بشر…