نظام یا حاکمیت ج.ا در دستان جناج راست(اصول گرایان تا دولت در سایه مصباحیون و شاگردانش همچون سعید جلیلی و…) افتاده، یکی از گزاره مشهور این جریان این است، هر چه دشمن و مخالف (حتی منتقدان مستقل از امثالهم و غیره) گفتند بر عکسش انجام دهند!

یعنی امثالهم اگر گفتم بروید خودکشی نکنید، بایست بر عکسش عمل کنند و بروند خودکشی کنند!

 

بیماری های روان شناختی و عقده ها و سرکوب ها نقش مهمی در جنایات دیکتاتوری ها دارند.

اما لزوما بیماری لجاجت تا حمقت ناشی بدذاتی همه انسان ها نیست، رزمندگان مخلص برای دافع وطن می روند و در جنگ دچار آسیب های جسمانی و روانی می شوند، طبیعتا اینها پس از بازنشتگی، با عزت و احترام به دور مداخل و مقامات تصمیم گیری نگه می دارند، وای بر کشوری این رزمندگان مخلص بجای بازنشتگی محترمانه، به صرف سابقه قهرمانی برای کشور، بدون در نظر داشتند صلاحیت روانی و جسمی تا علمی و تجربی به مقامات بگمارند، فاجعه چند وجهی رخ می دهد، حرمت و احترام قهرمانان ملی مدافع از وطن نابود می شود و این قهرمانان کشوری را برایش جان و عمر و سلامتی شان ایثار کردند به دست خود نابود می کنند!

 

آخ، یک بار نشد جناب خامنه ای بیاد یک بار برای منتقدین واقعی از دید منافع خاکمیت ج.ا و خودش هم شده بنگرد،

آخ بایست جناب خامنه ای بایست ممنوع می کرد افزایش چهل درصد بودحه! اما نگفت ممنوع ! بایست بودجه ۱۴۰۲ در حد ۱۴۰۱ نگه لاقل می داشت، اگر افزایش حقوق هم باش بایست از محل صرفه جویی باشد، افزایش مالیات و سقف معافیت با این افزایش حققو ۲۰% کارمندان حکومتی، درنهایت به زیان کارمندان تمام خواهتد شد، ضمن تروم زایی شید حاکمیتی که ۸۰% اقتصاد در دست دارد، یعنی دزدی آشکار از جیب فرودستان!

 

آخ، جناب خامنه ای بایست طرح مولدسازی مورد نقد قرار می داد، واگذاری به خصولتی ها و چوب حراج بر اموال ملی (عموم مردم) برای افزایش بودجه نهادهای بی خاصیت فرهنگی و مذهبی!

 

آخ جناب خامنه ای، چرا فرمان نممی دهد، حکومتیان و  نظامیان نیایند منع کند از اظهار نظر خراج حوزه وظیفه شان، نظامیان حق دخالت در امور سیاسی ندارند، آنها شخصیت حقوقی  دارند، خودشان به دشت خودستشان در جهان تروریست وانمود می کنند! بخاطر چند تا کاریکاتور، سخنان بزنند که حکومت ج.ا تررویست وانمود کنند! فلان نشریه خصوصی و برخی افراد تله های پروگاندایی امنیت هستند و حاکمان احمق که در توهمات غالی انحرافی از عقاید، معادل پیامبر و ائمه می گیرند و مقدس، چندتا کاریکاتور بر نمی تابند و با سخنان تند و حکم مرگ، به راحتی در تله گیر می کنند، در حالی دشمنان خودساخته اجنبی توسط ج.ا، در مرکز کشور خرابکاری نمادین امنیت می کنند، همچنان نهادهای گشت ارشادی  و امر به معرف و طالبانی وداعشی وار برای حاکمیت هزینه و آتش افروزی می کنند!

پلیس و نیروی امنیت و اطلاعاتی که بایست مراقب نفوذ عناصر ضد ایارنی به نهادها باشد سرگرم سرکوب دختران وزنان بی حجاب است!

ظاهر گزاره خردسوز و ضد عقلانی برعکسش عمل کنیم حکم جاری است! پس اگر واقعا این گزراه جناب ج.ا قبول دارید و عمل می کنید:

خودکشی نکیند

تا می توایند فساد کنید

تا می توانید پول بیت المال به پان عرب هایی بدهید که خیلج فارس با نام جعلی می گویند و تمامیت ارضی ایران تهدید می کنند

تا می توانید آدم های نمازخوان و پیشانی پینه و داغ زده و تسبح به دست کم سواد با مدارک خریداری شده از مراکز فاسد آموزشی استخدام کنید و نه متخصان و افراد با تجربه پادکدست

تا می توایند علیه احیای برجام اقدام کنید

تا می توایند ایران منزوی کنید

تا می توانید حماقت کنید در فساد و مافیای و سرکوب مردم چون نظام ج.ا مقتدر و مستحکم می کندف

تا می توایند در صدا و سیمای جوا چرند بگویید

تا می توانید پان ها در نهاد راه بدهید

تا می توانید تنش آفرینی کنید در مقابل غرب

تا می توانید غنی سازی کیند و در عوض جلوی ورود سرمایه گذاری در نفت و گاز و ساخت نیروگاه های گازی  رابگیرید

تا می توانید خلق پول کاذب کنید و نقدینگی لجام گسیخته افزایش دهید باعث تقویت اقتصادی نظام ج.ا و بقای هزاران ساله اش می شود

تا می توانید عیله رابطه و رفع سوءتفاهم و اعتمادسازی با غرب و  امریکا تلاش کنید

تا می توانید منافع ملی قربانی منافع جناحی کنید چون این کارها نظام ج.ا قوی و مقتر می کند و بجای یکسال نظام ج.ا هزار سال تضمین می کیند

بجیا شفاف سازی و کارشناسی و بازرسی حساب و دخل و خرج کشور، تا می توانید مخفی کاری و مصنویت قضایی بدهید به مفسدان و رانت خوران، تا می توانید به اسم حمایت از تولید جلوی واردات کالاهای ضروری بیگرید و اقتصاد بازار رقابتی، اینها نظام ج.ا طول عمر می دهد!

 

فهرست مبارزات صلح آمیز و باطل‌هایی که ممانعت می‌کنند

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/bemardom

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)