فهرست مبارزات صلح آمیز و باطل‌هایی که ممانعت می‌کنند

بازخوانی مطالب گذشته اخیر، سیر تحولات و درجا زدن حاکمیتی ج.ا هر روز شانس بقای خود در مشارکت دادن مخالفان و ائتلاف بزرگ ایران گرایان و گذار مسالمت آمیز به دمکراسی و حفظ ایران امروز! … ادامه خواندن فهرست مبارزات صلح آمیز و باطل‌هایی که ممانعت می‌کنند