بسیار این گزاره خردستیز و ضد عقلی از دهان تئوریسین‌های ج.ا بویزه قماش جناحی و مفسدان مافیایی تندروهایش از دگم اندیش و متحجر و ضد بشری و تروریستی شنیده و خوانده اند که: خطاب به سمپات و هوادران و پیروانشان، هر چه دشمن گفت برعکسش انجام بدهید! البته معمولا این گزاره هم توسعه می‌دهند به منتقدان حتی میانه رو و بی طرف های نسبی!

البته در بیماری‌های سیاسی ایدئولوژیک از انواع کم خطر در خود فرو رفتن صرفا برای منافع ملی بدون در نظر داتن منافع جهانی حقوق بشری (مرض معمول غربیان کشورهای سرمایه داری) تا بسیار پرخطر همچون پان گرایی قومی تا دینی (مانند پان اسلامی) و نژادپرستی (مانند پان های شدید مانند تُرک گرا، عرب‌گرا، کُردگرا، نازیسم و صهیونیسم افراطی) و…

نیازی به توضیح واضحات نیست این گزاره تا چه اندازه ضد عقلانی و موجب زیان های گاه غیر جبران به حقوق اولیه و بدیهی جهان‌شمولی بشریت و منافع ملی کشورها می شود
اما به نظر می‌رسد، در چند ماه اخیر، در پی توهم فروپاشی وس قوط سریع حکومت ج.ا از سوی اپوزیسیون تا غربیان شرقیان، هر گونه پیشنهاد میانه رو و مصالحه آمیز نه تنها از سوی رئوس و ارکان موثر ج.ا تقریبا برعکس عمل شده، گویا غربیان و شرقیان و متحدان همدستش در منطقه هم برعکس عمل می کنند!

پیشنهاد احیای برجام و رفع تحریم ها یک عمل بُرد-بُرد برای همه است، واقعا این قدر مزایای این اتفاق برای همه طرفین از ج.ا تا غربی و شرقی و اپوزیسیون تا مردم عادی ایران و غیر ایرانی گفته شده و علاوه بر اینکه یک امر بشردوستانه است، جالب است همه طرفها از ج.ا تا مخالفان ج.ا مدعی حمایت از حققو بشر و صلح هستند و اما درست برعکس این پیشنهاد (احیای برجام و رفع تحریم های غیر قانونی و ظالمانه علیه مردم ایران) عمل می کنند!

 

 

صلح حقیان: تورم لجام گسیخته بالا چگونه ثروتمندان را ثروت‌مندتر و فقرا را فقیرتر می‌کند؟!

صلح حقیان: تورم لجام گسیخته بالا چگونه ثروتمندان را ثروت‌مندتر و فقرا را فقیرتر می‌کند؟!

صلح حقیان: چگونگی پارادوکس حق اللهی با حق الناسی؟!، انحطاط اخلاقی_اجتماعی سیاسی‌بازان در بین احتمالا بیش از اکثریت قاطع در ایران و جهان!

صلح حقیان: چگونگی پارادوکس حق اللهی با حق الناسی؟!، انحطاط اخلاقی_اجتماعی سیاسی‌بازان در بین احتما …

دقیقه ۹۰ تمام شد، رفتی تو وقت اضافه، ای ج.ا همین امروز اعلام علنی کن خواهان رابطه عادی مستقیم و دیپلماتیک با امریکا هستی، بویژه برای چندین بار که از امثال چین سیلی حقیقت خوردی!، اگر اندازه سر سوزنی عقل و عرق ملی و شرافت داری معطل نکن در احیای برجام(ویرایش ۲)

دقیقه ۹۰ تمام شد، رفتی تو وقت اضافه، ای ج.ا همین امروز اعلام علنی کن خواهان رابطه عادی مستقیم و دیپلماتیک با امریکا هستی، بویژه برای چندین بار که از امثال چین سیلی حقیقت خوردی!، اگر اندازه سر سوزنی عقل و عرق ملی و شرافت داری معطل نکن در احیای برجام(ویرایش ۲)

کامنت حاوی پیشنهادهای دقیقه ۹۰ به ج.ا و به نفع ملت

کامنت حاوی پیشنهادهای دقیقه ۹۰ به ج.ا و به نفع ملت

جنگ اباطیل: جنبش ضد ج.ا مردم ایران درگیر ۶ باطل، ماهی‌گیری نجاست‌خورهای مافیایی داخلی و خارجی از جنبش اعتراضی

جنگ اباطیل: جنبش ضد ج.ا مردم ایران درگیر ۶ باطل، ماهی‌گیری نجاست‌خورهای مافیایی داخلی و خارجی از جنبش اعتراضی ۱۴۰۱

یارانه‌ها که از محل ثروت ملی و حق عمومی است به شدت ناعادلانه توزیع می‌شود و هر بار دولت می‌خواهد اصلاح کند وضع بدتر می‌شود، حتی نورچشمی و بعضا مستحق تحت عناوین ایثارگران و نهادهای چون کمیته امداد و بهزیستگی حمایت می‌کنند (لیست خودی های فقیر و نیازمند نظام ج.ا) و اما چندین برابرش از فقرا هستند حتی از آن یارانه چهرصد هزار تومانی و سهام عدالت چندرغاز کذایی برخودر نیستند، از یارانه سوخت و رانت انحصار و عدم بازار رقباتی فروش خودرو محرومند چون توان خرید خودرو ندارند چون یا اصلا اهل ریاکاری نبودند یا شانس نداشتن خودشان در لیست خودی‌های نظام ج.ا از انواع دروغ چون بسیج و تظاهر به التزام به خاکمیت سلطه نظام ولایی و اعلام سرسپردگی به بندگی اشرافیت حاکم اخوندیسمی کنند،چون آخوندیسم در حماقت محض ایدئولوژی هر کسی ادعای و تظاهر به شیعه ولایی و اعترف نامه کاغذی کند لایق خودی بودن می‌داند و نه مثلا من نوعی که یک عمر ایران پرست و در راه منافع ملی و اخلاقی و همزیستی با رعایت حق الناس بوده ام و فرضا چون به دلایلی تظاهر ریاکاری به ولایی پرستی ندارم جزء خودی نیستم و اما انبوه نالایق از نظر علمی و کارامدی و فاسد و دزد حق الناس بیت المال جزء خودی ها هستند! مشکل همان است رژیم ج.ا خوب و بد انسان‌ها بر اسا یک ایدئولوژی ضد عقلانی ضد منافع ملی تحت عنوان ولاییسم قرار داده و نه اصول بدیهی ملی و ایرانی مبتنی جهان‌شمولی‌هالی چون رعایت حق الناس امور مادی و حقوق بشری و عدلت وری و صلح طلبی…

انقلاب ۱۳۵۷ – بیان انقلاب و اصول نوزدهگانه انقلاب که خمینی به مردم متعهد شد ولی هیچ‌گاه انجام نداد (علی صدارت)

انقلاب ۱۳۵۷ – بیان انقلاب و اصول نوزدهگانه انقلاب که خمینی به مردم متعهد شد ولی هیچ‌گاه انجام نداد

————————
باری! از اصل مطلب درو نشویم، امثالهم دلایل زیادی مشاهده و دریافتم شانس یا فرصت نجات ایران برای جلوگیری از نابودی نسبت غول‌های امروز جهان مانند روسیه و چین و غرب و… به مراتب بیشتر است.

هم‌زمان می‌توان خواهان احیای برجام بود و هم اپوزیسیون ج.ا و…، بررسی چگونگی رفع سوءتفاهمات ضد کشور و ملت ایران (بخش سوم)؟! از سرنگونی ایرباس تا بوئینگ، از غرب و متحدان تاکتیکی شرقی و غیره، و اسرائیل و کشورهای عرب‌زبان تا حاکمیت ج.ا و سمپات‌هایش…

هم‌زمان می‌توان خواهان احیای برجام بود و هم اپوزیسیون ج.ا و…، بررسی چگونگی رفع سوءتفاهمات ضد کش …

این سخن عجیب است، با توجه به شرایط انگاری کلا بخت و شانس مدرم و ملت ایران به بن بست خورده است!
– وجود حاکمیت دگم‌اندیش ایدئولوژیک آخرالزمانی‌گرا شیعه ولایی مدعی حکومت از جانب الله (یک قرائت تحریفی از شیعه دوازده امامی که در عصر غیبت امام معصوم متصل به وحی کسی حق حکومت از جانب الله ندارد و بایست بر اسا قوانین منطبق بر عقلانیت و عرفی باشد)، بارها گفته دلایلی این انحراف و هیچ ربطی هم به فرقه انجمن حجتیه و غیره نداردف بر طبق حقیقت واصح روایت داستان شیعه دوازده امامیف هیچ کس و گروهی حق حکومت به اسم الله و اسلام ندارد چون فاقد صلاحیت اصل معصومیت و اتصال به وحی اللهی است، در نتیجه اجرا حدود و حکم ناسخ و منسوخی و قدیم و اقتضایی گذشته همچون حدود جزائیی بعضا از نظر حقوق بشر امروز حتی وحشیانه تلقی می‌شود مانند سنگسار و شلاق و قطع عضو تا محاربه و غیره. بگذریم این سلطه گرایان تمامیت‌خواه و نفوذی اجانب و فاسدان در نظام ج.ا باز هم در این حدود بر حلاف مسلمالت تشیع اصیل، انحراف ظالمانه به چنان حدی رسانده اند در احکامی مانند محاربه به صدور حکم اعدام (قتل حکومتی) به کسانی یم‌دهند که مرتکب مستقیم قتل نفس نشده اند! برای جرم‌هایی مانند جاسوسی و همکاری با دشمنان خکم اعدام می‌دهند!، در حالی در خود اصل حکم اعدام جایز نیستند، اما بنا بر اصل عدم معصومیت حاکم، اساس حق چننی تصمیم خطیر ندارند چرا در صورت تشخیص اشتباه اساسا امکان جبران نیست، نفس و جان گرفته شده دیگر قابل بازگشت نیست، این چرندیات اولیای دم بگذارند کنار، تنها ارزش اولیای دم بخشش فرد مورد حکم اعدام است، به عبرات دیگر اگر اولیای دم بخشیدن از اعدام فرد محکوم به اعدام لااقل خودشان شریک جنایت قتل حکومتی نمی کنند و اگر آنها سکوت و تایید کردند حکم قتل حکومتی (اعدام) را شریک جنایت هستند و قریب به یقین بنظرم اگر قیامتی باشد این اولیا دم همراه حاکمان جنایتکار که حکم اعدام صادر می کنند برای متهمان بخصوص آنهایی هیچ قتل مستقیم نکردند به بهانه‌های چون جرم اتهامی بر هم زدن نظم عموی جاسوسی و خیانت به کشور و نظام تا محاربه- که در انها شخص اصلا مرتکب قتل نشده، یک جنایت و قتل است!

درباره فرمانروایی مردمی (سکولار دمکراسی)؟، اسیرکُشی (امثال محسن شکاری)، نمونه‌ای دیگری بر نانظامی ج.ا؟!

درباره فرمانروایی مردمی (سکولار دمکراسی)؟، اسیرکُشی (امثال محسن شکاری)، نمونه‌ای دیگری بر نانظامی …

امثالهم اعتقاد قریب به یقین داریم حتی اگر قیامتی در کار نباشد و ادعای اتئیستها بپذیریم(؟!) معقتدیم سیسم کائناتی دار مکافاتی در جهان است و دیر و زود جنایتکاران به انحا وروش‌هایی فکر نمی‌کنند توسط نیروی کائناتی (خدایی؟!) مرموز و ناشتخته غیر قابل تعریفی مجازت می‌شوند برایش هزاران نمونه در طول تاریخ به ثبت رسیده و رجوع به وجدان پاک بشری این مجازات دار مکافاتی دنیا در حال اجرا است در حکم جنایتکارنی که جنایت شدید همچون قتل عمد و ترور و فسادهای عظیم منجر اتلاف عمری و زندکی عمومی می‌شوند. دنیا دار مکافات این جنایتکاران ضد عمومی حقوق بشری است. من تا اکنون هر جنایتکاری بررسی کردم یا گروه و حامیان حکومتهای جنایتکار ظالم فاسد، به نحوی در همین دنیا عاقبت ظلم و جنایتش کشیده، این چرندیات که فلانی ها بدون عقوبت از دنیا رفتند چرند است و تنها لاپوشانی و دورغ گویی دیگران در ظاهر این عقوبت پنهان کرده است.

نکته در مطلب لینک زیر، تاکید شده قتل عمد به هر شکلی از جمله ترور نباید بدون عقوبت باشد، ییک از اشکالات قانون عفو از سوی اولیای دم در ج.ا همین است، در صورت عفو قاتل آزاد می‌شود! یا بدون تنبیه و مجازت کافی و حیت بدون مجازت!، این یک اشکال است، پیشنهاد حبس ابد برای همین منظور است!بنگرید به این مطلب
از مهترین نوشتارهای برای حقوق بشریت!، همه انواع قتل عمد ممنوع، اعدام، ترور، قتل با قصد قبلی و…(ویراش ۳)

از مهترین نوشتارهای برای حقوق بشریت!، همه انواع قتل عمد ممنوع، اعدام، ترور، قتل با قصد قبلی و…(ویرا …


بر گردیم به شانس وبخت و فرصت بیشتر نجات کشور و ملت ایران نسبت به سایرین بویژه غول‌های جهان امروز (چین و روسیه و غرب)، امثالهم معتقدم نگارنده مطلب زیر به هیچ نیت و وجه قصدش از نگارش نوشتاز زیر ضد صلح نبوده و یا بخواهد دیگران تشویق به جنایت و ظلم علیه بشریت کند، بلکه برعکس قصدش هشدار و جلوگیری بوده است، با خواندن بدون تعصب متن، در حقیقت دارد راه حل هایی برای نجات بشریت بروز ادامه جنایت جنگ افروزی به اصطلاح ابرقدرت های صاحب قدرت حق وتو و نظامی و دارنده سلاح هسته ای (این نه کشور امریکا، روسیه، چین، هند، پاکستان، اسرائیل، فرانسه، انگلیس، کره شمالی) است که بدون کمترین مسئولیت‌پذیری و نقض تعداتشان دارند کشور ایران به جرم نکرده (عدم ساخت سلاح هسته ای) و صرفا به بهانه غنی سازی این همه جنایت تحریم می‌کنند و در کمال حمقات برجام نقض به کما بدرند (به اسم ترامپ و اما همگی به نوعی حامی و ادامه دهنده این قادام ترامپ هستند!)، بنگرید به اصل مطلب هشداری و یپشگیری زیر

روسیه می تواند به سرعت پیروز جنگ علیه امپرالیسم ناتو شود؟

روسیه می تواند به سرعت پیروز جنگ علیه امپرالیسم ناتو شود؟

در نکات مطلب فوق، می‌بیند حکام روسیه گونه در باتلاق گیر کردند! در حقیقت منصافنه بنگریم هنوز حکومتیان ج.ا- با وجود حاکمیت جاهلانه ایدئلوژی ولایی- خوشبختانه هنوز به دامی وحوش غربی برای ایران چیده اند کاملا نیفتاده اند!ف وحوش غربی و متحدان اهریمین تندرویشان در منطقه با انواع روش‌های موازی (نفوذی‎‌های در ون ج.ا) و تحریک توسط نفوذی‌هایشان در روسیه و چین و غیره می‌خواهند وارد جنگ روسیه-اوکرای کنند تا یک اجماعی از احمقان وابسته موسوم به جهان سومی در سازمان ملل و اهریمنان صفتان ابرقدرتی غربی شوند تا ایران در باتلاق جنگ داخلی و تجزیه و سناریوهایی چون بالکانیزه کردن و سوریه یا لیبی ای کردن کنند! سناریویی متاسافنه با دولت مملو از خائن فاسد و کم سواد ابراهیم رئسی و مجلس عقیم العقل و نهادهای پر از نفوذی ضد ایرنی و مملو شده از آدم‌های فاسد و کمسواد و خائن انصابی ج.ا ممکن است هر روز نزدیک شود.

در حالی ایران می‌تواند به راحتی حتی با هیمن حکومت داغون ایدئولوژیک با بصیرت و تیزهوشی رهبری و رئویش، با چند حرکت خردمندانه از نابودی خود حکومت و ایران رهانیده شود و در عمل یک لطف بزرگ به خود و مردم ایران و مردم جهان از جمله من غرب و متحدانش همزمان بکند، احیای برجام نقطه آغازین است، گفتگوی مستقیم با سران ج.ا با مقامات دولت امریکا، فرصتی از ایران و غرب و بقیه جهان از فرورفتن در جهنمی بس بدتر جنگ های گذشته به دور کند، فرصت تاریخی است، سران ج.ا غرب و امریکا و متحدانش بلافاصله تصمیم بگیرند.

این وسط اپوزیسیون مخالف ج.ا نبایست نگران شوند که آرمان های حقوق بشری و عدالت و دمکراسی خواهی قربانی شوند ، اگر روند صلح بین ایران غرب آغاز شود، در نهایت بازگشایی فضای سیاس یو مدنی برای همه اپوزیسیون هم است، عفو عمومی و برقراری دمکراسی و حاکمیت چند حزبی فرصت مشارکت اپوزیسیون در اداره کشور و بازگشت آورگان و فراریان و مهاجران به کشور برای زندگی در ایران هست یا آنهایی مایلند در خارج بمانند به کار و کسبشان برسند و اما به اقوام دوستانشان در ایران سر بزنند یا سرمیاه گذاری کنند.

اینکه دنیا سیاه و سفید دین اشتباه است، می‌تواند با شروع گذار به اصلاحات بنیادین همزمان حاکمان فعلی و اپوزیسیون و مردم عادی به مرحله همزیستی مسالمت‌آمیز برسند.


اما باز نکته دیگر چرا مثلا وضع ایران بهتر از چین و روسیه و غرب است برای نجات از نابودی و حتی برون رفت ایران از وضع فعلی (مثلا با احیای برجام) می تواند کمک عدم نابودی ان کشورهای غول، دلیل مهمش این است ایران غول نیست مانند آنها! بله ایران غول مشکلات نیست، این یک توهم پروپاگاندای ج.ا و مخالفنش است که از ایران یک غول مشکلات کرده اند و این یک دروغی است که از بس متوهمان آخرالزمانی داخلی ج.ا و مخالفان ج.ا گفتند فکر کرده اند ایران مشکل مهمی در جهان است! در حالی ایران مشکل جهان نیست و بلکه راه حل جلوگیری نابودی جهان است، اگر ایران از نابودی برهانند با احیای برجام و بازگشت حکومت ایران به نرمال بودن در جهان و سیاست بی طرفی میان ابرقدرتها، به سبب موقعیت استثنائی اش در جهان، نقش کاتالیزور در زودن مشکلات و در ایجاد صلح و ثبات را در جهان ایفا خواهد کرد. این موقعیت شانس جهان است، اگر مقداری دوراندیشی و بدون تعصبات و کوته فکری خودبرتربینی و غرق منافع ملی خودشان بیاند بیرون، خواهند دید ایران همره آنها با هم می‌تواند ناجی همه شان باشد از چین و روسیه تا غرب و کشورهای منطقه از نابودی، منتهی اول بایست ایران از وضعیت ناگوار مصنوعی کمک کنند رهانیده شوند. چون مردم حکومت ایران احمقانه دچار آچمز خودساخته ناشی مشکلات عقیدتی شده اند، با احیای برجام برگرداندن ایران به نرمال جهانی با قطه تحریم و شروع رفع سوءتفاهمات، ایران  نقش خوبش برای صلح و سعادت جهانی ایفا خواهد کرد.

 

تندورها یکی از بلایای غیر طبیعی همیشگی بشریت هستند که موجب ظلم فساد و جنایات در طول تاریخ بشریت بوده و هستند.

با هر نیتی، اگر فرصت آزادی زندانیان اعتراضات اخیر فراهم شود باید استقبال کرد. هر چند حق دفاع مشورع در برابر ظلم محفوظ است.

اگر حاکمیتی متوجه اشتباهاتش بشود و راه مصالحه و نرمش بگیرد بایست استقبال کرد، چرا هدف همین است به خیرخواهی های گفته شده در فوق رسید، قطعا هر چه در زمان زودتر و با هزینه و اسیب کمتر بهتر است و از مسلمات عقلی است.

کسانی نارحت و نارضی هستند از اندک نکات خوب مانند احییا برجام و رفع تحریم تا آزادی زندانیان، قطعا در پس ادعاهای مبارزاتی شان نیات سوء یا منافع شخصی بر خلاف منافع ملی و عمومی مردم دارند.

همچنان که از صلح میان ا

کشورهای عرب زبان و فلسطینی ها و اسرائیلی ها حمایت شود و منجر به کاهش درد و رنج بشری شود، موجب ارامش منطقه و جهان، هدف صلح و آزادی و سعادت و حققو بشر و دمکراسی و این خیرخواهی است، مبارزه انواع روش دارد و قطعا صلح و مسالمت اولویت اول است، راه های دیگر در صورت بن بست است.

 

 

 


ادامه دارد

 

 

 1. دنده معکوس بزن غربی!، عمل با سیگنال علنی و توقف تحریم‌هاست، وگرنه غرب و امریکا و معقولان اسرائیلی بداند با حرافی‌های ضد و نقیض یا تهدید و تشدید تحریم نمی‌توانند جلوی ساخت سلاح هسته‌ای توسط تندورهای فاسد مافیایی نفوذی در ج.ا بگیرند!
 2. فرصت صلح را تراژدی نکنید، ارزش ندارد بوسه عاشقانه در خاکستر شدن حماسه فیلم پمپئی!
 3. ژئواکونومی‌پُلتیکو‌لوژی معاصر(۷): سپاه پاسداران ملی کشور ایران ذیل ارتش ملی ایران، انقلاب تدریجی بُردبُرد همه طرفین!، مصالحه بخش اصلی از مبارزه برای نجات ایران و جهان و حکمرانی مردمی است(ویرایش ۲)
 4. ای غرب احمق نباش در قبال تندروهای اسرائیلی و منطقه ای! خِرَدسنجی و تشخیص درستی سخن منتقدان ناشاس، محتوا را با بدیهیات خِرَد و دانش بنسجید، راه اصلی اعتماد به منتقدان، ملاک عقلانیت اعم از ناشناس و یا مشهور بودن
 5. به مردم ایران: خطر تبدیل ایران به زامبی ستان! خودتان هوای همدیگر داشته باشید تا دچار مرض توحش نشوید مثل بسیاری کشورهای منطقه و جهان!
 6. آیا در غرب، ائتلاف احمقان و مافیا حکومت می‌کند؟!، آیا قدرت‌های هسته ای و مخالفان تبدیل ایران به قدرت دارنده سلاح هسته‌ای، ج.ا ایران به سوی ساخت سلاح هسته‌ای تشویق و تحریک می‌کنند؟! و…
 7. بر اساس توصیه راست گرایان حاکمیت (هر چه دشمن گفت برعکسش کند ج.ا)،جناب های ج.ا چرا خودکشی نمی کنید؟!
 8. رابطه کورعقلی و بدعملی رئوس ج.ا ایدئولوژیک‌زده با واقعیت‌های ژئواکونومی و ژئوپلتیکی منطقه ای و جهانی!

 9. روز صفر نابودی اهریمن های صهیونیستی تا داعشی…اینها (مظلومیت ها تا توحش ها) واقعی اند!

 10. پیشنهادهایی برای گذار مسالمت‌آمیز به حکمرانی مردمی نوین به جناب ج.ا و مخالفانش!

 11. مطالب تکمیلی، از اکبر گنجی تا پان ها، به مردم ایران: خطر تبدیل ایران به زامبی ستان! خودتان هوای همدیگر داشته باشید تا دچار مرض توحش نشوید مثل بسیاری کشورهای منطقه و جهان!

 

 

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/bemardom

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)