در مطلبی بازنشر دادم پیشنهادهای دقیقه ۹۰، الان دیگر از داری وارد وقت اضافه میشود ای حکومت ج.ا، اگر باز هم به سبک این ۴۴ سال در کمای تصمیم‌گیری برای منافع ملی ایران هستی، راحتم کنم دیگر ملی‌گرایان هم کم آورند در مقابل هجمه ضد ایرانیان و جماعت خرمذهبی و تندورهای ج.ا.

ای ج.ا توی وقت اضافی هستی، یارانت داغون هستند و در جلویت انبوهی از دشمنان خودساخته و مخالف بخاطر حکمرانی تراژیک و ضد ملی و ضد بشری ات، صف بزرگی مقابلت هستند از اکثریت مردم ناراضی، براندازی‌خواهان و اپوزسیون که بسیاری‌شان وطن‌فروش و ایران‌فروشند، تجزیه‌طلبان ضد ایرانی، اجانب ضد ایرانی، از همه بدتر گله‌های اقلیت چند ده هزار نفری وحوش مافیایی و نفوذی دنیاپرست بی‌وطن ضد بشری که در لحظات کارتان به پنالتی برسد، به نفغ دشمنان ملت ایران و به زیان ج.ا ضربه خواهند زد.

این پیشنهاد دیگر هیچ هزینه‌ای ندارد، فقط بایست استکبار و استبداد و جهالت و لجاجت و جمود ادیدئولوژیک کمی بگذری و به نفع خود و منافع ملی و ادامه زندگی مردم بقای کشور ایران اقدام کنی در اعلام سریع خوان رابطه عادی و خوب برقراری دیپلماتیک و بازگشایی سفارت‌خانه‌ها و مذاکرات مستقیم برای حل مسائل و از جمله احیای برجام.

حالا ج.ا باز بر خریت خود ادامه بده تا خود و ایران را به نابودی بکشانی!

——————————————————————————–

 

آخوندیست‌ها زیر بار زور نمی‌روند، مگر آن زور خیلی پر زور باشد!، جوک از حقیقت تراژدی حکومت ج.ا آخوندیستی و مافیایی!

آخوندیست‌ها زیر بار زور نمی‌روند، مگر آن زور خیلی پر زور باشد!، جوک از حقیقت تراژدی حکومت ج.ا آخوندیستی و مافیایی!

نکاتی از آرمانیه نجات ایران، در نتیجه فساد آموزشی و استخدامی؛ نفوذ اوباش و جنایتکاران در نهاد‌های امنیتی و اجراییه و قضاییه و مقننه و تا بسیج و لباس شخصی!، از آرمانیۀ نوین تا فهرست نکاتی، از جنگ اباطیل تا صلح حقیان، برای رهایی ایران از اهریمن(۳)

نکاتی از آرمانیه نجات ایران، در نتیجه فساد آموزشی و استخدامی؛ نفوذ اوباش و جنایتکاران در نهاد‌های امنیتی و اجراییه و قضاییه و مقننه و تا بسیج و لباس شخصی!، از آرمانیۀ نوین تا فهرست نکاتی، از جنگ اباطیل تا صلح حقیان، برای رهایی ایران از اهریمن(۳)

کامنت حاوی پیشنهادهای دقیقه ۹۰ به ج.ا و به نفع ملت

 

کامنت حاوی پیشنهادهای دقیقه ۹۰ به ج.ا و به نفع ملت

 

پ.ن: اگر فرصت شود به تدریج غلط تایپی یا حتی فکری و نظری اصلاح می‌شود

 

برای روشن اندیشی درباره سری مطالب جنگ های اباطیلی بایگانی را مرور کنید

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/korooshbotshekane

نمونه دیگر نوشتارهای مشابه

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/botshekan

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)