صفحه‌ی ویژه‌ی

korooshbotshekane

آخرین مطالب :

تمامیت ارضی ایران، پرچم ملی شیر و خورشید ایران، نماد وحدت همه ایران خواهان آزادی حقوق بشری و عدالت و سکولار دمکراسی

ژئواکونومی‌پُلتیکو‌لوژی معاصر(۷): سپاه پاسداران ملی کشور ایران ذیل ارتش ملی ایران، انقلاب تدریجی بُردبُرد همه طرفین!، مصالحه بخش اصلی از مبارزه برای نجات ایران و جهان و حکمرانی مردمی است(ویرایش ۲)

تمامیت ارضی ایران، پرچم ملی شیر و خورشید ایران، نماد وحدت همه ایران خواهان آزادی حقوق بشری و عدالت و سکولار دمکراسی

ژئواکونومی‌پُلتیکو‌لوژی معاصر(۷): سپاه پاسداران ملی کشور ایران ذیل ارتش ملی ایران، انقلاب تدریجی بُردبُرد همه طرفین!، مصالحه بخش اصلی از مبارزه برای نجات ایران و جهان و حکمرانی مردمی است

تمامیت ارضی ایران، پرچم ملی شیر و خورشید ایران، نماد وحدت همه ایران خواهان آزادی حقوق بشری و عدالت و سکولار دمکراسی

ژئواکونومی‌پُلتیکو‌لوژی معاصر (بخش ۶): موارد دِرَنگی!+کامنت مهم حاوی تقسیمات شیعه+اسناد خلیج فارس+خودزنی ایرانیان بخاطر سرخوردگی و بی‌عرضگی از حکومت مافیایی آخوندیستی+سوءاستفاده حرامیان اجنبی و خیانت مزدوران خودفروش…

پرچم ملی تاریخی و با مشروعیت قانونی ملی و بین المللی اولین قانون اساسی دمکراتیک و مردمی و ملی ایران یعنی مشروطیت و همبستگی ساز کشور و ملت ایران، این پرچم متعلق به همه ملت ایران است و نه یک حکومت خاص مثلا پهلوی یا قاجاری و غیره، تغییر و جعل این پرچم توسط براندازان 1357 اقدام نابخردانه ضد ملی بوده و فاقد اعتبار ملی و قانونی کشور و جهانی و تاریخی و بر مخالف مصالح و منافع ملی ایران است، مثل همان حکومت ج.ا که امروزه ایران را در معرض خطر نابودی قرار داده است!

ژئواکونومی‌پُلتیکو‌لوژی معاصر (بخش ۵): بیش از ۱۰۰ مورد نا درنگی!+کامنت مهم حاوی تقسیمات شیعه…

پرچم ملی تاریخی و با مشروعیت قانونی ملی و بین المللی اولین قانون اساسی دمکراتیک و مردمی و ملی ایران یعنی مشروطیت و همبستگی ساز کشور و ملت ایران، این پرچم متعلق به همه ملت ایران است و نه یک حکومت خاص مثلا پهلوی یا قاجاری و غیره، تغییر و جعل این پرچم توسط براندازان 1357 اقدام نابخردانه ضد ملی بوده و فاقد اعتبار ملی و قانونی کشور و جهانی و تاریخی و بر مخالف مصالح و منافع ملی ایران است، مثل همان حکومت ج.ا که امروزه ایران را در معرض خطر نابودی قرار داده است!

ژئواکونومی‌پُلتیکو‌لوژی معاصر (بخش ۴): بیش از ۱۰۰ مورد: درنگ جائز نیست، همبستگی ملی فراگیر گرداگرد بدیهات جهان‌شمولی حقوق بشری (با کمترین هزینه و نقص و با بیشترین فایده و کاربردی با اصل همیشگی تغییر رو به تعالی) ملی‌گرایی ایرانی،

ژئواکونومی‌پُلتیکو‌لوژی معاصر (بخش ۳ ویرایش دوم): این نیز پیش درامدی بر بخش چهارم است!، طرف‌شناسی مبارزاتی در مقابل حکومت ج.ا

نماد ملی کهن ملی کشور و ملت ایران

ژئواکونومی‌پُلتیکو‌لوژی معاصر (بخش ۳): این نیز پیش درامدی بر بخش چهارم است!، طرف‌شناسی مبارزاتی در مقابل حکومت ج.ا

نماد ملی کهن ملی کشور و ملت ایران

ژئواکونومی‌پُلتیکو‌لوژی معاصر (بخش ۲): پیش درامدی بر بخش سوم، تکرار واضحات از برای خرایدئولوژیست‌ها تا خرمقدس‌ها تا سایر خرفهم‌های مدعی نیک‌خواهی برای کشور و ملت ایران

نماد ملی کهن ملی کشور و ملت ایران

ژئواکونومی‌پُلتیکو‌لوژی معاصر: هُنرمندی هَم‌زمانه‌‌دوگانه مبارزه و صلح!، رازگشایی از آنانی‌ که پیروز گاندی‌‌وار می‌شوند، و آنانی که ورشکسته همچون هیتلر می‌شوند؟! (بخش ۱ ویرایش دوم)

نماد ملی کهن ملی کشور و ملت ایران

ژئواکونومی‌پُلتیکو‌لوژی معاصر: هُنرمندی هَم‌زمانه‌‌دوگانه مبارزه و صلح!، رازگشایی از آنانی‌ که پیروز گاندی‌‌وار می‌شوند، و آنانی که ورشکسته همچون هیتلر می‌شوند؟! (بخش ۱ ویرایش دوم)

جنگ اباطیل

یک سری نکات به بهانه یک سری حقیر اندیشه

سگ زرد ج.ا برادر شغال اپوزیسیون خائن و مزدوران اجنبی و تروریست و سرکوبگر خارج نشین و تجزیه طلب

برسد شارلی اِبدو از برای اوپوزیسیون داغون و تروریست‌های مختلفش از تجزیه طلب تا مزدور اجنبی

سگ زرد ج.ا برادر شغال اپوزیسیون خائن و مزدوران اجنبی و تروریست و سرکوبگر خارج نشین و تجزیه طلب

با چه شرایطی پادشاهی مجتبی خامنه‌ای می‌تواند کشور و ملت ایران را از نابودی نجات دهد؟

سگ زرد ج.ا برادر شغال اپوزیسیون خائن و مزدوران اجنبی و تروریست و سرکوبگر خارج نشین و تجزیه طلب

سگ زرد (ج.ا) برادر شغال (اپوزیسیون خائن+رسانه‌های خارج‌نشین+مزدوران اجنبی و تجزیه‌طلب تروریست و سانسورچیان و سرکوبگر آزادی بیان رسانه‌های فارسی‌زبان

توحش‌زدایی اسلامیسم صادره از شبه جزیره عرب قرن هفتم میلادی!: تلاشی در طبقه‌بندی تاریخی اشخاص و مکاتب رنسانس ایران‌زمین در زمینه اصلاحات حکمرانی مردمی و عقلانی در جهت زدودن افراطسیم اسلامی (شیعه سکولاریزه و ایرانیزه) و رفع توحش از اسلام سلفی

مقعد سرمایه‌داری و انگولک ۴۴ ساله توسط آخوندی-سپاهی آن مقعد، یک حقیقت از انبوه حقیقت ضد ایرانی!

توحش‌زدایی اسلامیسم صادره از شبه جزیره عرب قرن هفتم میلادی!: تلاشی در طبقه‌بندی تاریخی اشخاص و مکاتب رنسانس ایران‌زمین در زمینه اصلاحات حکمرانی مردمی و عقلانی در جهت زدودن افراطسیم اسلامی (شیعه سکولاریزه و ایرانیزه) و رفع توحش از اسلام سلفی

پارادوکس رفتاری، ج.ا ترمز بریدگی و ج.ا لاک‌پشتی!

هایده

هندواروپایی و تُرک‌زبان و ایرانی و عرب و اسرائیلی از یک تبار فرهنگی تمدنی اند!، از بهانه هایده را عشق است، تا پروژه ضد بشری و اختلاف افکنی امپرالیستی یونسکو

توحش‌زدایی اسلامیسم صادره از شبه جزیره عرب قرن هفتم میلادی!: تلاشی در طبقه‌بندی تاریخی اشخاص و مکاتب رنسانس ایران‌زمین در زمینه اصلاحات حکمرانی مردمی و عقلانی در جهت زدودن افراطسیم اسلامی (شیعه سکولاریزه و ایرانیزه) و رفع توحش از اسلام سلفی

آب پاکی! دائما این چنین مطالبی تکرار هشدار دهنده بازنشر داده شود: وچه کسانی “ج.ا” ایران را مجهز به بمب هسته‌ای می‌خواهند و چه کسانی برجام مرده، چه کسانی غیر از اینها؟


هندواروپایی و تُرک‌زبان و ایرانی و عرب و اسرائیلی از یک تبار فرهنگی تمدنی اند!، از بهانه هایده را عشق است، تا پروژه ضد بشری و اختلاف افکنی امپرالیستی یونسکو

حکمرانی مردمی در ایران

چه کسانی “ج.ا” ایران را مجهز به بمب هسته‌ای می‌خواهند و چه کسانی برجام مرده، چه کسانی غیر از اینها؟

برجام؛ آیا خامنه‌ای از ترس مرگ به خودکشی دست خواهد زد؟

هشدار قرمز به خامنه‌ای!، رئویس ج.ا و عواملی مانند جلیلی و هم‌مسلکهایش مانند پایداری‌ها و مصاباحیونو دنبال‌روهای آنها شرکای جنایت تحریم‌های ظالمانه و جنایتکارنه امریکا و غرب و متحدانش و همداستان شرقی اش است!

حکمرانی مردمی در ایران

از اعلام آخرین برائت رضا پهلوی تا تکرار واضحات درباره حداقل شش باطل!: چند نکته درباره مطلب پیام آخر!، امیدوارم آخرین مطلب باشد


از اعلام آخرین برائت رضا پهلوی تا تکرار واضحات درباره حداقل شش باطل!: چند نکته درباره مطلب پیام آخر!، امیدوارم آخرین مطلب باشد

آزادی و رهایی و عدالت و حقوق بشر

آخرین پیام برای جنبش حکمرانی مردمی خواهی، فصل نوین قیام، از مبارزه با قوانین شریعت اجباری ضد حقوق بشری تا اهداف و عوامل مافیایی

آزادی و رهایی و عدالت و حقوق بشر

پانوشت از اگر بجای حکومت ج.ا، یک رژیم ملی‌گرای حقیقی ایرانی سر کار بود


اگر بجای حکومت ج.ا، یک رژیم ملی‌گرای حقیقی ایرانی سر کار بود، در شرایط فعلی چه کار می‌کرد؟ (بخش ۲) چگونگی آزادی حکمرانی مردمی از شریعت اجباری

جنگنده قاهر

اگر بجای حکومت ج.ا، یک رژیم ملی‌گرای حقیقی ایرانی سر کار بود، در شرایط فعلی چه کار می‌کرد؟

میرزا تقی خان فراهانی

ویرایش، فهرست نکاتی: شبه‌رازهای مگویی!، از قضیه امیرکبیری تا دلار ۴۰ هزارتومانی دروغین

میرزا تقی خان فراهانی

هشدار موج‌سواری ضد ایرانیان!، به سوءاستفاده از جنبش اعتراضی مردمی از سوی وابستگان به اجانب ضد ایرانی به اصلاح‌طلبان مخالف ج.ا و براندازی‌خواهان سکولار دمکراسی خواه

میرزا تقی خان فراهانی

ده رهاورد ۱۰۰ روز جنبش اعتراضی، برخی از آثار کمی و کیفی

آخرین نظرات توسط نویسنده korooshbotshekane

    نطری یافت نشد.