امثالهم- پس از ده‌ها سال تجربه و مطالعات رسانه‌ای- با احتمال شناسایی این‌که ۹۹% توسط سرویس‌های جاسوسی حکومتی (از ج.ا تا غربی و اسرائیلی و سعودی و…) و غیر حکومتی (مانند گروهک‌های تجزیه‌طلب تا مجاهدین خلق و سلطنت‌طاب) یکی از ابزارهایشان ترور فیزیکی است، کارهای کودک‌مزاجانه مانند از اهانت تا سانسور به نوچه‌هایشان که در سایت‌های داغون و منجلابی مانند چی چی نیروهای ج.از تا با لا ترین در منجلاب پستی سانسوری می‌سپارند!


نکته اضافه الانی!، به این خل و چل کامنت گذار نیایند پیام اهانت آمیز بگذارند برای من، همه پاک می‌کنم، شماها شعورتان همان سطح سایت داغون با لا ترین است

بارها گفتم پیشاپیش هر چه فحش و هتاکی کنید حواله خودتان.

لعنتی های جنایت کار، صد سال است منطقه ایران و پیرامونش به کثافت خانه فساد و طلم جنایت کردی با این افکار و توهمات و مزدوری برای چند هزار دلار و منافع حقیر شخصی و عقده های روانی و جنسی، یه یک نفرتان محترمان در قضیه بابیت جواب دادم، شعورش اگر بکشد می فهمد چی گفتم! جنبش بابیت؟! گفتم ابن سینا ادعای پیامبری نکرد! اگر شعور دارند می فهمند چه گفتم! من شیعه اصلاحگر در مقابل شیعه سلفی می گویم، تو دنبال جنبش کذایی بابیت هستی؟! حالا بیایم چرندیان تیکه اندازی ات بخوانم! شش ساعت است دارم می‌نویسم و ویرایش می‌کنم تا متن درخور خوانش عقلای با وجدان باشد، به احترام انددیشه ورزان واقعی! با این همه مشکل نوشتن در امکانات محدود اینترنتی و نرم افزاری که دارم! بیش ده بار مرورگرم هنگ کرده تا اینها نوشتم!

چون پول و رسانه و حامی اجنبی از غربی تا سعودی و بارزانی و ج.ا دارید، دلیل حقانیت حرفهایتان است؟! نخیر!


اگر سکوت نکردم امثالهمف چون دیدم جریان های فکری سوم ضعیفند، وگرنه امثالهم نه شغل سیاست بازی و کسب درامد از این سیاسی کاری است خوشبخته و نه نیازی اسم رسم و دکان و یوتیوب و اعانه جمع کردنف محتوای مطالب این چند ماهم سند متسقل بودن هم از نظر فکری و هم از نظر زندگی است. در مطلب کیسی ام هم کمی گفتم.

یک مشت فاسد اقتصادی و  آدمکش و تروریست افتادن به جان مردم ایران و منطقه و جهان در این چند دهه و اجازه زندگی به مردم عادی نمی‌دهند!


یک نکته مهم یادم آمدم، چون خیلی مهم است و شاید دیگر با اکانت ننویسم و اصلا نباشم، به این جریان کُردپندار در توهم کشور کردستان بزرگ، برای آخرین بار شاید و از روی ناامیدی به عقل و شعور ودرکتان! می‌خواهی من نوعی دشمن به پندار یا دوست!، عقلت- اگر داری- رجوع می‌دهم به نقشه جغرافیای سیاسی (ژئوپلتیک) و جغرافیایی پنهانی قدرت‌ها، کردستان بزرگ شما بر اساس  انبوهی از دروغ و جعلیات در ذهن شما درست شده است، صد سال خودتان را گرفتار کردید در کوه و بیابان، و با تحمل انواع هزینه از مال و جان و عمر خود و مردمی کُرد می‌پندارید تا قاچاق و خلافکاری و مافیایی گری و جنایات تروریستی و مردم بسیاری به بدبختی و تباهی و فقر و آوارگی کشاندید و فقط به همین تاریخ معاصر نگاه کنید، عمدتا مزدوری قدرت‌های منطقه کردید! ارمنستان یا ارمنیا از دید مردم‌شناسی یکی از یک‌پارچه‌ترین مردم تاریخند و به شدت در پارامترتهای استراتژیک چون تیره نژادی و زبان و خط و دین و تاریخ یک‌پارچه است، و اما تنگنای ژئوپلتیک هستند و  آنها را در آستانه نابودی  قرار داده و مجبورند به قدرت‌های منطقه ای و فرامنطقه ای تکیه و بهتر بگویم باج بدهند! شما کُردپندار حتی یک دهم ارمنیان هم  پارامتر بنیادین برای ملت‌سازی ندارید!، از شما شما غنی‌تر از از نظر اصالت تاریخی کشوری و یک پارچگی قومیتی-عقدیت-تیره نژادی همین ارمنیان هستند، به بنیند در بن بست ژئوپلتیک گرفتارند!، شما حتی به اندازه ازبکستان هم شانس ژئوپلتیکی ندارید! ازبکستان با اختلاف دو کشور به آبها آزاد دسترسی دارد! و از این نظر منحصر فرد است، آنچه باعث شده ازبکستان از نابودی فعلا نجات دهد دیکتاتوری پرهزینه بعلاوه باج دهی به قدرت‌ها و شانس همسایگی با ترکمنستان است که خودش کشور تُرکی می‌داند! یعنی برخی از مردم عادی از ندانستگی به حقایق است دنبال شما پان‌کُردها افتادند، اگر واقعا آزادی رسانه‌ای باشد، مردم بدانند این حقایق را دنبال شما متوهمان نخواهند امد تا عمر و نسل حال و آینده شان تباه کنند پای توهمات ایدئولوژیک شما، همان اشتباهی مردم ایران سال ۱۳۵۷ کردند!

وگرنه کشوری مثل اربکستان اصلا توجیه ژئوپلتیکی ندارد. این قدر همین حاکمان ازبکستان شعور ژئوپلتیک و مردم‌شناسی ندارد، لاقل اسم کشور بگذارد جمهوری تاشکند، کشوری یک لااقل سومش فارسی‌زبان (تاجیک) است و یک سوم دیگر سایر مردم غیر ازبکی! ازبکستان روی تیغه تجزیه و فروپاشی دیکتاتوری قوم‌گرایی و نژادپرستی است، این مشکل عمده کشورهای منطقه است و اتفاقا ج.ا از معدود شادی تنها کشور منطقه است اصلا قوم گرا نیست! مشکل ایران، حکومت دگم اندیش ایدئولوژی معمای خمینی و مصابحیون است که من اسمش گذاشتم شیعه سلفی د رمقابل شیعه اصلاحگر (شیعه درست سکولاریزه و ایرانیزه بنا بر حقایق تاریخی بوجود آمدن شیعه دوازده امامی، از این گویاتر درب ارتباط امام معصوم بسته شد توسط نواب و بر طبق سنت هزار ساله شیعه دوازده امیف هیچ کسی حق حکومت به نام نائیبت و ارتابط با ویحی خدا یا الله نداردف معنی چیزی جز سکولار دمرکاسی است؟! این خمین با آن معماهای وچودی اش است انحراف زد در این شیعه واقعی هزار سال اخیر و ایران گرفتار این منجلاب فساد و ظلم و جنایت و خطر نابودی قرار داد!)، اینها حقایقی است که ذریافتم با سالیان مطالعه و اندیشه ورزی.
این بی‌شعوری پان در علیوف باکونشنی هست تا بقیه این چی ستان های دست ساخته انگلیس و روسیه و بقیه امپرالیست ها!

این هنوز عناصر موسوم به جهان سومی و بهتر بگویم عقب ماندگی قرون وسطایی است، هنوز در کشوری مثل ایران شوارهای شهر روستا راه انداختند و اما نتوانستند فساد و  ناکارامدی از اولین جزء تمرکز زدایی به سبک مثلا سوئیسی حل کنند در حالی چندان هم نظارت استصوابی دگم اندیش ج.ا در این قضیه شوراهای روستایی لااقل نبود، در همان روستاها از خودشان برگزدند و فساد زمین خواری کردند!، در این شوراها شهر و روستا منجلاب فساد است، همه اش تقصیر ساختار اشتباه ج.ا نیست، بلکه عمده اش بخاطر عقب ماندگی سیاسی و اجتماعی و انحاطط این ۴۴ سال اخیر است، وگرنه شوراهای شهر و روستا اولین جزء و مهم‌ترین جزء سلسله مراتب انچه تمرکزدایی (به اشتباه فدرالیزم) می‌گویند. فدرالیزم یک چیز دیگر جدا تمکرزدایی و نیمه تمرکزی مدیریت کشوری است (تجربتا هیچ کشور در منطقه عقب مانده مثل غرب و مرکز آسیا موفق نبوده از بس انحطاط و فساد فزاینده اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و آموزش و پرورش در این چند قرن دچار است) و عمدتا از سوغات پلشت غرب وحشی قرون وسطایی و دوره فئودالیسم، فدرالیزم از ناچاری بود تا واحدهای مستقل مانند ایالت های مستقل شده از بریتانیا  در امریکا شمالی یا سوئیس به هم بچسبانند، هیج آدم عاقلی سالم بدون منفعت و حب و بغض شخصی و دارای نیک‌خواهی جهان‌روایی و دیکر دوستی نمی‌آید کشوری جسبندگی و انسجام ملی نسبی مثل ایران دارد تکه تکه کند و مثل خل مندنگ های احمدی نژادیسم و سعید جلیلی ایسم و مصباحی ایسم و خمینی ایسم و بقیه خل و چل های عقیدتی ایسم گرا چرخ را از نو اختراع کند!

حالا شما پان‌کُرد دنبال یک کشور توهمی هستی، از همین ابتیدا شکستش قطعی است و فقط میلیون‌ها تن مغزشویی کُرپنداری و بیچاره و بدبخت می‌کنی و باعث جنگ‌های ده‌ها ساله میشوی در منطقه.

امثالهم متهم به گلوبالیسم می‌کنند، چون من ایده بر اساس ده‌ها سال مطالعه دام، بیایند همین سازمان ملل و قوانینش تعالی و بهبود به بخشند بجای ارتجاع و بازگذشت به دوران توحش جنگلی قبل از ۱۹۴۶ جنگ امپرالیستی، همین مرزها کشورهای امروزی حفظ کنند و بجایش با ایجاد توافقات و تفاهمات بین المللی، مرزها کم‌رنک گنندف یعنی چیزی شبیه کاری می‌خواستند در اتحادیه اروپا بکنند، ولی رقبا نگذاشتند و خودشان هم اشتباهاتی کردند، به این توحش گری پان و ایدئولوژی های دینی و مارکسیتسی و کاپیتالیستی و غیره پایان دهند، بگذارند مردم جهان در صلح و آرامش این عمر کوتاهشان رنج مضاعف نکشند.

این کشور  و مردم منطاقی همچون قفقاز و غرب و مرکز آسیا نیاز چندین نسل برقررای آموزش و پرورش پیشرفته و فرهنگ‌سازی سازگاری تمدن جهانی امروزی دارند، از تمدن و فرهگ رواداری موسوم به سکولار دمکراسی خییل عقب افتادند. تا این مهم تحقق نیابد، همین منجلاب شمال عرق می‌شود، شده فسادخانه مافیایی غرب آسیا.


 

اما گفتم بر طبق بدیهیات حقوق بشری مایل به ناشناس بودن هستم، می‌دانم برای سرویس‌های جاسوسی اجنبی کاری ندارد افشاگری، کسانی به آسانژ و اسنودن رحم نکردند، خوشبختانه انها بهتر از هر کسی می‌دانند من نوعی شخصی عادی و یک منتقد مستقل هستم! ماله کش هیچ کس و هیچ گروه و رژیم نیستم! امثال من است که همه آنها از ج.ا تا غربی و عبری و عربی دارند بهره از ایده و نقد و راه حل هایم می‌برند! امثال من نوعی ام بارها شاهد بودم در این چند عینا حتی جملاتم با اندکی تغییر توی رسانه‌هایشان گفتند! این قدرت امثالهم در فکر و نظر و آنالیزم است، البته همیشه یک منتقد و روشنگر اشتابه می‌کند، اگر امثالهم اشتباه نکنیم جای تعجب دارد، تحیلی کننده کارهایشان ده‌ها و گاه صدها پارامتر و متغیر  و گاهی چنان متضاد استف هنر امثالهم همین است از میان این همه متغیر و تضادف حقیقت را بکشیم بیرون و تحویل عوام و خواص بدهیم!چون حقیقتا یک شخص عادی و اما منتقد مستقل هستم و هیچ وابستگی ندارم، اهل ماله کشی هیچ کس و ناکسی نیستم، برایم فرقی نمی‌کند ج.ا باشد یا سعودی یا اسرائیل یا امریکا و جوجه و نوچه های آنها در سایت با لا ترین.

امروز اگر اقلیتی کوچک از مردم معترض- عموما نوجوانان کم تجربه- امدند یکی دو ماهی توی خیابان پس از چند سال کار سنگین بلوک غرب و متحدان منطقه ای اش با ماثال داغون های مزدبگیر م.ع.ق که روسری بردارند و پان کُردها خودشان جر دادند تا شعار ژن، ژیان، ئازادای جار به اندازند!

اما یک نکته جالب بگویم، این شعار از گویش ایرانی پارسی سورانی است، صد سال امپرالیسم انگلوساکسونی و روسی تلاش کردند مردم شاخه مادری زبان‌های هندوراوپایی (ایرانی) از شاخه هندوایرانی یعنی ایرانی پارسی (هنوز در برخی کتاب و منابغ غربی به این شتاخه پرشیایی می‌گویند یعنی نه تنها سورانی و کرمانجیف حتی پشتو نیز از نظر همان موسسات دانشگاهی زبان زشناسی مشکوک به تفرقه افکنی و ملیت سازی جعلی، این گونه‌های زبانی را پرشین یا پرژن می‌گویند) این نتیجه بنا بر حقایق دریافته پژوهشی مستقلا‌ها اعم ایرانی و غیر ایرانی بود، که نام گروه زبان‌های ایرانی به جای پرشین سعی دارند رایج کنند، وگرنه هنوز هم محققان قدیمی کرمانجی و کرمانشاهی و سورانی جزء پرشین می‌دانند، این زبان‌شناسی مستقل ملی ایرانی (شاید هم اشتباه کردند؟!) است یک مرحله همین کُردپنداران درجه ارتقای زبان‌شناسی و ارزش و احترام داده و در کنار فارسی، حُرمت زبان‌شناسی داده، اما همین شعار “ژن، ژیان، ئازادی” به زبان یا گویش سورانی سنندجی، خودش گویای حقیقت هم‌زبانی و هم‌ریشگی فارسی‌ معیار کتابتی و سایر گویش‌ها پارسی ایرانی یا کُردپندارن است،

اگر اندکی شیطنت‌های پان‌گرایی تجزیه‌طلبی از مانند عمدا القابی به گروه زبان شناسی متفاوت و واژه‌سازی‌های جعلی بگیرند و به زبان رایج مردم سورانی و نزدیک به الفبای فارسی عربی رایج بنویسند، خواهند دید چه قدر این گونه‌های زبانی نزدیک است و از طرفی اوج خباثت تفرقه‌افکنان و سرکردگان اصلی جریان تجزیه‌طلبی در لندن و مسکو و پاریس و برلین و… بوده در دقیم و هنوز ادامه می‌دهند، و خواهند فهمید مردم عادی ایران، چگونه پاره‌های تن ایران‌زمین طی ۲۵۰ سال اخیر جدا کردند پس آخرین فرمانروای مقتدر ایران (نادرشاه، با وجود انتقاد جدی بر جنایات و دیکتاتوری هایشف این هم عوارض شاهنشاهی است، پس بی‌خود پهلوی‌چی ها نق و ناله نکنند چرا امثالهم اعتماد نداریمف رضا پهلوی پشک ریش نادرشاه هم نیست که این قدر طرفدارشانش خودشان جر می‌دهندف نادرشاه فردی مستبد بود، ولی آزادگی اش زبان زد بود و نه مثل رضا پهلوی هنوز جرئت استقلال مالی و فکری ندارد و انوبهی شایعه و سند از او در دریوزگی برای اجانب و اوجش سعودی منتشر شده! این می‌خواهد جای رضاشه یا نادرشاه یا عباس شاه یا کوروش و داروش و خشایارشاه بگیرد؟! )، تلاش رضاشاه  و ج.ا باعث شد قسمت هسته مرکزی ایران‌زمین نام و تا حدی هویتش حفظ شود

اما نابکاران رسانه عنترنشنال پان عربیست که فعلا کورس رقابت برای صدای تجزیه طلبان برداشته! اخ این سایت ها ورسانه ها و کارهای ایذایی تجزیه طلب از پان ها چه قدر برای سلفی های داعشی گونه نفوذی در ج.ا دوست داشتنی هستند!

آخ مردم عادی – که اهل مطالعه نسیتند- نمی‌دانند امثال داغون‌های مانند رسایی و  ر.پ و ح.ع تا گردن کلفتهای مافیایی بازاری موتلفه که در کارنامه شان ترور افرادی مانند احمد کسروی دارند و امروزه مانند میر… (حامی رسوای مافیایی‌ها چون خودرو و…) دیگر آبرویی برایش نمانده هم بای خودش و هم دیگر عناصر پلشت مثل خودش در ج.ا

اما باز امثال M. Y. گویا پش قضایای چند سال پیش هنوز نفهمیده، با سانسور و سرکوب آزادی بیان فقط خودشان رسوا می‌کنند، هنوز نفهمیدی که یکی از  دلایل سرنگونی پهلوی‌ها همین کودک‌مزاجی‌ها سرکوب بچگانه آزادی بیان است.

کلا حال نکردم اسمش کامل بنویسم، چون لیاقت بردن اسمش ندارد در نوشته هایم! آره فلانی، از پس داغونی، حال نمی‌کنم اسمت بیاورمف اولش خواستم بیاورم، اما دیدم ارزشش نداری نوشتارم آلوده کنم به اسمت! این بخاطر تحقیرت نیست، کسی قوی و لایق باشد کسی کسی از من ونعی ناشناس تا فلان شده ا.د نمی‌توان امثال تورا تحقیر کند، این پندار و گفتار و کردار و منش و لایه‌های درونی داغون فکری ات است دیگران می‌توانند حقارتت به رخت بکشندف نباید نارحت بشویف توی پروفایلهایت ازت به عنوان نخبه و مخ IQ یاد کردند، تو یکی دیگر نباید عقده بازی در بیاوری اگر واقعا آنچه می‌گویند هستی! اتفاقا باید بیای از من تشکر کنی و افتخار دادم ازت انتقاد کردم در یکی مهم‌ترین و احتمالا اخرین نوشتارهایم با این اکانت!

این سوال بزرگی است هر شخص عادی و نه فقط نخبه از خودش بپرسد، ج.ا برود و جایش امثال گردانندگان و نوچه‌های سانسورچی با لا تر ین بگیرند؟! کسانی جای ج.ا بگیرند که هنوز به قدرت نرسیدند تحمل یک شخص منتقد مستقل ندارند؟! این‌ها می‌خواهند آزادی و دمکراسی و حققو بشر برای مردم ایران بیاورند؟

خاک بر سر خامنه ای و سپاه بکند بخاطر چند مورد حق اللهی مانند پوشش و حجاب یا رقص و و مشروب و ترانه صدای زن و الات موسیقی… مثل عقب مانده‌های طالبانی و داعشی دارند حکومت بر یکی از استراتژیک‌ترین و غنی‌ترین کشورهای تاریخ و البته کهن‌ترین کشور تاریخ از دست می‌دهند!

یعین واقعا خاک بر سری دارد برای امثال خامنه ای و سپاه و نیورهای مسلح خودشان به کوری و کری زده اند، لعنتی ها اکنون تمام این مواردحق اللهی  توسط اکثریت نسبی یا اقلیت بزرگی از مردم ایران از حجاب اجباری تا مشروب و رقص نادیده گرفته، قانونی که با عرفیات و بدیهیات، حکومتیان ج.ا دچار اسارت دگم اندیشی ایدئولوژیک شده اند.

در این تنوع گاه متضاد و متاسفانه بخاطر شرایط دشواری هستم معمولا دچار اغلاط انشائی و تایپی می‌شوم که بعدا اصطلاح می‌کنم، یک انسجام فکری و قدرت استقلال اندشگی است، چون خودم آزاد کردم هر گونه وابستگی ایدئولوژیکی و منفعت شخصی که مانع آزادی اندیشه و تحلیلم نشود.

در نوشتارهایم از پیشنهاد به پادشاهی مجتبی خامنه ای هست تا سرنگونگی حکومت آخوندیستی! این طیف نمایانگر قدرت تحلیل است، اما هماره بر اصول بدیهی وجدانی و اخلاقی جهان‌روایی پای‌بندی ام حفظ کردم.

در برهه بازگشت به توحش پیشا جنگ سرد امپرالیست‌های اروپایی که به دورغ نام جنگ‌های جهانی اول و دوم کردند! در حالی اکثریت کشورهایی که اندکی استقلال سیاسی داشتند عمدتا اعلام بی‌طرفی کردند! اگر اشتباه نکنم مانند ایران، سوئد، فنلاند، سوئیس، ترکیه، تایلند، تقریبا همه کشورهای موسوم به امریکا لاتین و بسیاری دیگر، عمده کشورهای درگیر همان‌ها امپرالیست‌های دنبال جهان‌گشایی اروپایی بودند به همراه مستعمراتشان همچون هند و به استثنای ژاپن که آسایی بود، حتی ایالات متحده امریکا حدود دوسال بی‌طرف بود، جالب است امریکایی در این دو سال هم‎زمان به هر دو طرف جنگ دوم امپرالیست‌های اروپایی-ژاپنی تجهیزات نظامی یا با کاربرد دوگانه می‌فروختند! موتورهای پرقدرت ساخت امریکا در بمب‌افکن‌های آلمان نازی بکار می‌رفت، هیچی نباشد عمده ایالات متحده ان زمان و حتی اکنون از همین ژرمن‌ها هستند، دعوای بین فامیلی ژرمن‌ها  پیش آمده بود و امریکایی که رگ و ریشه اصلی حاکمانش ژرمن هستند اوایل ترجیح دادند وارد دعوای فامیلی اسلاف اروپایی‌شان نشوند!

این‌ها کسی برود برای زلنسکی و قماش اوکراینی اش ترجمه کند که کودک مزاجی می‌کند (مثلا خواهان حمله به ایران است! تو غلط می‌کنی چنین درخواستی می‌کنی بی‌شعور که اوکراین در باتلاق انداختی، تو با اصولیون مصباحی ج.ا فرق چندانی نداری گویا که مشکلات اساسی هم‌قماش حکمرانیت را به خاطر چندتا پهپاد نقطه زن منسوب به ج.ا چنین ادعایی علیه کشور و ملت ایران می‌کنی!

آخر یک کم شعور خوب چیزی است، اگر  امثال تو در تمام کشورها حاکم باشند قطعا جنگ سوم چهارم … جهانی امپرالیستی راه خواهد افتاد.

در حالی انبوه سلاح از ناتو و متحدانش حتی دودوز اردوغان می‌گیرد (عجب بوقلمونی است این ادروغان هم‌زمان با همه لاس منفعت می‌زند و انگار مستقیم با روح ماکیاوللی در تماس است!)، شخصا باعث تاسف است حاکمان ج.ا بخاطر گرفتاری سندرم استهلم حتی حودشان نیز گرفتار گروگان‌گیران شیعه سلفی هستند!، گرفتار در گروگان‌گیری امثال ایدئولوژی دگم اندیش مرده مصباح یزدی و شاگردانش از گروهگ جبهه پایداری تا سعید جلیلی و غیره گرفتارند.

وگرنه حداقل استاندارد یک حکومت بخردانه دیکتاتوری سکولار داشتند، نباست در جنین باتلاق ساختگی باشند، یعین باز خاک بر سری دارد برای امثال خامنه ای و سپاه و بقیه شان، بن سلمان حدود ۹ ماه است از این بلوای دعوای بین امپرالیست‌ها این همه سود برد و اما ج.ا مثل خر گیر کرده توی افکار ایدئولوژی شیعه سلفی مصباحی!

خلاصه معیار این‌که کدام قانون بایست رعایت کنی یا نه، در این شرایط شبه توحشی-جنگلی بازگشت، میزان رعایت قانون امثالهم مشابه همان مدعیان انقلاب ضد ج.ا است، وگرنه اگر صرف رعایت هر قانونی باشدف که قانون ج.ا تمام فعالیت‌های انتقادی غیرخشونت‌امیز من گرفته تا ان‌هایی به اسم مخالف با ج.ا دارند تخریب اموال عمومی و حصوصی در ایران می‌کنند و سلاخ در دست گرفته و عملا قتل و ترور فیزکی می‌کنند، همه این کارها نقض قاونین ج.ا است، خب چه چیزی مشروعیت نقض این قوانین ج.ا می‌دهد؟! جز وجدان و اخلاقیات بدیهی جهان‌شمولی؟!

وگرنه، اساسا همان کسی اولین دین یا قانون یا حکومت آورد، چه می‌دانم مثلا داستان ادم حوا یا جمشید یا نوح یا هر کسی، دیگر نبایست این همه تنوع در حکومت و قانون باشد! حمورابی یا کوروش قانونش نوشت بر گل و سنگ، دیگر نبایست کشور و ملت و مردمی خواهان اصلاح یا تغییر می‌شدند!ف چون بر خلاف قانون است!

سایت داغون تو یا همین زمانه نشد، جای دیگر را پیدا خواهم کرد، اما بیچاره شمایید امثالهم از دست می‌دهید و به دل خوشی که ج.ا در فضای مجازی سرنگون کردید! زکی! شما خودتان با دیکتاتوری سرکوب رسانه ای سرکوب دارید می‌کنید نه امثالهم را!، اگر اندکی شعور داری می‌فهمی چی می‌گویم، اگر نمی‌فهمی هیچ فرقی با امثال داغون‌های مصباحی زده ج.ا نداری!

اگر خودتان امثال “یحیی‌نژاد ” و نوچگانتان در سایت داغون ساسنورزده مملو از یورس برنامه ویسی تا فکری هنوز لجاجت داری بر قوانی دیکتاتوری اتف توقع نداشته باش امثالهم ازتان انتقاد نکنیم! امروز امثالهم بعد از چند سال کناره از انتقاد، بنا بر احساسی عقلانی و وجدانی خواسیم اندکی رونشگری کنیم، برایمان کاری ندارد امثال شما بشوریم و کنار بگذاریم خشک شوید در نور روشنگری آفتاب حقیقت!، اینکه امثالهم چندان به پر و پاچه صهیوینست‌های افراطی نمی‌پیچم و اسرائیل زیاد نقد نمی‌کنم، چون می‌بینم ۴۴ سال نفوذی‌های انگل مافایی درون ج.ا این کرا رکدند و از اسرائیل‌ستیزی بُتی ساختند تا با آن صدای هر ندای حق‌طلبی و حقوق  بشری خفه کنند، این دلیل وابستگی به امثالهم به جریان طرف مقابل ج.ا نیست.

حرف امثالهم نیست، قبل از جنگ دوم و حتی قبل‌تر امپرالیستها، بر اسا تز صهوینزم هرتزل یهویدان رفتند در راضی تحت حکومت عثمانی به عنوان اراضی که نیکان هم‌کیش یهودی‌شان بودند به طرق مختلف جایگیر شدند، اینکه افراطیون اسرائیلی و فلسطینی اقدامات ضد بشری کرده و می‌کنند دیگر مملو شده در  نشریات تاریخی، یکی زد بر زمین و کنده کرد و برده کرد و دیگری باخته، خب سازمان مللی تشکیل شد و لاقل نصفی از همان راضی موسوم به فلسطین به عرب زبان داد بود، من نقشه‌های سال‌های نزدیک به ۱۹۴۸ نگاه می‌کنم، واقعا نسبت به امروز چه موقعیت خوبی داشتند (تقریبا نصف اراضی بین مدیترانه و رود اردن و شرق اورشلیم/قدس داشتند عرب زبان ها، اگر حماقت نمی‌کردند و جنگ ۱۹۴۸ شروع نمی‌کردندو به قطع‌نامه شورای امنیت احترام و تبعیت می‌کردند، با یک تونل مواصلاتی زیر زمیین بخش کرانه باختری به غزه و سواحل مدیترانه می‌زدنند، کشور فلسطین بریا اولین بار رسما تاسیس می‌کردند. این نظر من نوعی است که اصلا باریم جنگ دو تا مهم نیست و اصل حرفم به جوا و مردم ایران همین است اصلا چند دو تا قوم هم فامیا عبری و  عربی به ما ربطی ندارد!

حالا ۷۰ سال خودشان جر دادند و تازه رسیدن به پیمان ابراهیم و عادی سازی روابط، این وسط آخوندوسپاهی خاک بر کاسه داغتر از آش شدند سر دعوای فامیلی دو قوم هم‌کیش و هم‌خویش و منافه ملی ایران همچنان قربانی این دو تا قماش می‌کنند!

 

این خاک بر سر ج.ا با نفوذی‌های پان عربش است دارند موجودیت ایران در خطر می اندازند برای دوتا قوم هم فامیل عبری و رعبی! این وسط دعوای خانودگی اینها،  ما ایرانیان  داریم به فنا می‌رویم چون مخ‌های هک شده آخوندی-سپاهی فقل هستند و نمی‌فهمند این قضیه به این سادگی را! آخر بی‌شعور و نفهم دگم اندیش ج.ا زده، کوری؟ کری؟ نمی‌بنینی هم اکنون مسابقات ورزشی در بغداد به نام جعلی خلیج ع ر ب ی بجای نام درست تاریخی خلیج فارس برپا است و آخوند مقتدی صدر اسم جعلی اش به کار  می‌برد! این همان آخوند سید صدری است که ۴۴ سال تغذیه شد از ج.ا و آخر نه شیعه بودن و نه اخوند بودنش مانع نشد پان عربیسم نژادپگرست ضد ایرانی اش مهار کند! نمونه مقتدی صدر، مشت نمونه خروار ماهیت وجودی مردم عرب زبان شده کشورهای پان عربیسم زده است! از آن سودانی سیاه پوست معرب شده تا عراقی که عمد ذخیره ژنتیکی و تباری اش ایرانی است و اما معرب شده! از این سی کشور یا سرزمین شبه کشورکی بن سلمان در شوی ریاض و امضای آن افتضاح خاک بر سری (تُف سر بالای نقض تعهد تمامیت ارضی عضو سازمان ملل که مبنای حقوقی چین می توان بر تایوان باشد و با یان کارش ثابت کرد باز هم در نهایت قانون توحش جنگلی حکمرفرما است بعد از جنگ دوم امپرالیست ۱۹۴۵ و تاسیس سازمان ملل و همه این داستام فریب کشورهای کوچک و ضعیف است!) رئس جمهوری چین جمع کرد، اکثریتشان معرب هستند و نه عرب جزیزه العربی! این است می‌گوییم آفت ایدئولوژی! ملغمه فسادخیز قدرت ثورت فرعونی و قارونی!

این جماعت پان‌عربیسم تحقیرشده شده توسط امپرالیست‌ها که توی پاچه‌شان چند کشورک چند پاره و یک اسرائیل توی دل عرب‌زبانان جا کردند، عقده‌های حقارتشان بر سر ایرانی با اسم رمز مبارزه عجم و فارس دارند خالی می‌کنند! اوج حقارت پان‌عربیسم و شکست آنها در مقابل امپرالیست غربی است! بدبخت‌های فلک زده! که اگر همین پول نفت و کمی موقعیت ژئوپلتییک نبود، با آن ایدئلوژی اسلام سلفی‌تان همچنان مثل بدوی‌ها در حال غارت یکیدگر بودید! اینها باری تحقیر شما نمی‌گویم، چون به اندازه کافی تحقیر شدید طی این چند قرن، برای از خوب غفلت و توهمات و بیدار شدن و  رفع آلودگی از ویروس و یا انگل خطرناک نژادپرستی پان عربیسم است، این پان عربیسم مثل هر پان نژاد پرست، اخر شما کشورهای خود عرب زبان پندار به نابوید کامل می‌کشاند! همان بلایی که اشتباه مردم ایران گرفتار کرده با ایدئولوژی حاکم بر حکمران فعلی ج.اف ایدئلوژی‌های دگم چه نژادپرستی پان و عقیدتی مانند سلفی گری اسلامی، سم مغزها هستند، اذهان هوشمند قفل می‌کند و مردم کشورها به بتاهی و انحطاط می‌کشاند و آخر سر نابود می‌کند.

بالاخره بایست معیاری برای قضاوت یا کارت داشته باشی، معیارهای جهان‌شمولی حقوق  بین المللی از جمله اعلامیه حقوق بشر منشور سازمال ملل یا بدیهیات چهان‌شمولی وجدانی.

 

 

هشدار قرمز به خامنه‌ای!، رئویس ج.ا و عواملی مانند جلیلی و هم‌مسلکهایش مانند پایداری‌ها و مصاباحیونو دنبال‌روهای آنها شرکای جنایت تحریم‌های ظالمانه و جنایتکارنه امریکا و غرب و متحدانش و همداستان شرقی اش است!

با چه شرایطی پادشاهی مجتبی خامنه‌ای می‌تواند کشور و ملت ایران را از نابودی نجات دهد؟

 

 

با چه شرایطی پادشاهی مجتبی خامنه‌ای می‌تواند کشور و ملت ایران را از نابودی نجات دهد؟

سگ زرد (ج.ا) برادر شغال (اپوزیسیون خائن+رسانه‌های خارج‌نشین+مزدوران اجنبی و تجزیه‌طلب تروریست و سانسورچیان و سرکوبگر آزادی بیان رسانه‌های فارسی‌زبان

 

برسد شارلی اِبدو از برای اوپوزیسیون داغون و تروریست‌های مختلفش از تجزیه طلب تا مزدور اجنبی

برای روشن اندیشی درباره سری مطالب جنگ های اباطیلی بایگانی را مرور کنید

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/korooshbotshekane

نمونه دیگر نوشتارهای مشابه

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/botshekan

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)