اولین نکته!: این همان فرق من نوعی با اپوزیسیون و تجزیه طلب و اجانب است، یعنی اگر بر فرض یعید، به دلایلی مجتبی خامنه ای حاض شود یک شبه کودتای علیه آخوندیسم و ایدئولوزی شیعه سلفی کند و رزیم مشورطه پادشاهی با بالترنی سطخ سکولار دمکراسی ایجاد کند به کمک مردم و نیروهای مسلح، اینها قماش مخالفان ج.ا بعید است همکاری کنند و قریب به بقین باز کازشکنی و مخالفت می‌کنند این تشنگان رسیدن به قدرت سیاسی و حکومتی! چرا؟ در پاین چند مورد از این نکته عجیب خواه گفت!

در این شرایطی که دیگر بر امثالهم محرز شده، با سوءاستفاده ضعف‌های حکومت ج.ا در امور اقتصاد سیاسی، مانند عدم توازن بین الملی روابط، تحریم‌سازی، نفوذی‌های خائن و وطن‌فروش با شواهدی احتمال زیاد وابسته به سعودی و صهیونیت‌های افراطی و دیگر اجانب و مافیایی اختاپوسی همزمان با نفوذی‌های داخل نهادها و از طرفی با اپوزیسیون خائن از ترورریست‌های سلطنت‌طلب و تروریست‌های مجاهدین خلق و تروریست‌های تجزیه‌طلب قومی و فرقه ای، تروریست سرویس‌های جاسوسی اجنبی مانند غربی و سعودی و اسرائیلی در یک جبهه هستند.

نکته: من بخاطر اشتباه استراتژیک حکومت ج.ا و خامنه ای کرد در شرق‌گرایی و عدم توازن بین قدرتها، همیشه خواهان رابطه عادی با غرب و حتی اسرائیل بودم میان ایران با آنها، بخاطر منافع ملی، نه اینکه جنایت و ظلمهای آنها نادیده بگیرم، اما معتقدم در دنیا سیاست دوستی و دشمنی دائمی نیستف ملاک منافع ملی است، این ج.ا بود که تا حد اسرائیل و غرب و امریکا و حتی مرتجعین پان عرب دشمن خودش کرده، وگرنه ازلحاط بدیهیات اقتصاد سیاسی، حداقل بین ایران و اسرائیل نباید دشمنی باشد و بلکه دوستی سطح بالا. همیشه هم شخصا سعی کردم منصفانه برخورد کنم، می‌دانم پان عربها و پان اسلامیست ها بیش از حد در مورد اسرائیلی و بویژه یهودیان بد و بیراه گفتند و حقایق تارخی سابقه تارخی مردم عبری زبان و دین یهود در غرب آسیا نادیده یا تحقیر کردند! اما من نازیسم و نژادپرست نیستم مثل پان اسلامیستهای سلفی یا پان عرب.

این اشتباه استراتژیک ج.ا بود که اسرائیل را دشمن ایران کرد و چنین ایران دارد آسیب می بیند بخاطر مشتی پان عرب عقده ای که دشمن قسم خورده موجدیت ایرانی و ایرانیت هستند!

واقعا جای سوال است، اپوزیسیون خائنی که حتی تحمل انتشار مطالب انتقادی شخص مستقلی من نوعی ندارد، دست به ساسنور می‌زند، چگونه به ادعای دمکراسی خواهی و ادعای ازادی بیانش اعتماد کرد، وقتی هر روز در همان رسانه‌هایی مطالب من نوعی صلح طلب که خواهان مبارزه بدون خشونت هستم را سانسور می‌کند و اجازه بدترین هتاکی‌ها در حد فحاشی جنسی و تهمت به خواهر و مادر دیگران می‌دهد و تهمت صیغه زاده و حرام زاده و… یکی روتین فحاشی جماعت اپوزیسیون است (این که رضا پهلوی بگوید فلانی‌ها فحاشی کند از من نیستند، کافی نیست، رضا پهلوی ثابت کرده جانورهای وحشی سلطنت‌طلبش در سایت‌های طرفدراش از جمله با لا ترین هر کرده اند، نه رضا پهلوی همان طور حاضر نشدی جنایات و دیکتاتوری های اسلافت محکوم کنی و برائت از کارهای ضد حقوق بشری آنان. الانم جانورهای وحشی تروریست طرفدرانت زیرکانه حمایت می‌کنی، معلوم است با سعودی و دیگر تجزیه طلبان ساخت و پاخت کردی، تو هم دست کمی از مجاهدین خلق نداری که توبه نکردند از سازمان تروریستی شان، شماها آدم بشو نیستد مثل آخوندیستها!

وقتی می‌روی توی پروفایلش خیلی تابلو سال‌ها برای خاندان پهلوی تلبیغ می‌کند و مشابه هیمن کار سایر اپوزیسوین لجن پراکن از مجادهین خلق تا چپولی ها مارکسیتسی و حتی بسیاری از جمهوری‌خواهان انجام می‌دهند در کنار فرقه گراهای سنی سلفی و بهایی و حتی برخی زرتشی گراهایی هتاکی مانند ا.د که امروزه توسط بقیه اپوزیسوین طرد شده و برای خودش دم ودستگاه جدایی زده! و نمونه بارزش در لجن سایت با لا ترین مشکوک به سرپرستی اشخاص منسوب به صهوینست‌های افراطی و پان‌های تجزیه طلب و بهائیان ضد ایرانی است!

و اما در مقابل انواع آموزش‌ها عملیات تروریستی تا گزارش جنایات قتل و ترور و حمله اموال عمومی و خصوی می‌کند و می‌دانیم همین اپوزیسوین خائن نقش اساسی در تشدید تحریم حتی کالاهاتی بشردوستانه اشته و خواهانت حمله اجانب است، با وجودی ابرها گفته شده با تجربه جنایت امثال غرب و بویژه امریکا و اسرائیل و سعودی در کشورهای مختلف جهان، قطعا آنها تمام زیرساخت دفاعی و اقتصادی کشور نابود می‌کنند و یک کشور با زمین سوخته و تجزیه شده تحویل ملت ایران می‌دهند مانند لیبی و سوریه و افغانستان و غیره! چرا بایست به این اپوزیسوین خائن و تروریست اعتماد کرد؟!

تروریست‌ها با ایجاد شبکه‌های اجتماعی و حمایت انواع رسانه‌ای رژزیم‌های حامی تروریست‌ها دروغرب و اسرائیل و کشورهیا مرتجع پان‌عربیستی نژاد پرست ضد ایرانی و خرج میلیون دلار در ماهانه و گاه روزانه برای مزدوران ایران‌فروش، ملت ایران را در منگنه اقلیتی نفوذی فاسد و ظالم و جنایتکار در نظام جمهوری اسلامی و از طرفی طیف گسترده از جنایتکاران تروریستی بالا ذکر کردم که به اسم دمکراسی و حقوق بشر، اما برای نابودی کشور و ملت ایران تلاش می‌کنند.

کشور و ملت ایران، ظاهرا تنها مانده بخش بزرگی از آنها فریب تروریست‌های مزدور از طیف‌های مختلف خائن اپوزیسون خائن و وطن‌فروش، که حتی اکنون که به قدرت نرسیده، انواع عملیات ضد حقوق بشری رسانه ای تا ترورهای ضد مردم و اموال عمومی و خصوصی می‌کنند به اسم مبارزه نظام جمهوری اسلامی.

سابقه دهشتناک جنایات رژیم پهلوی با آن ساواک و سرکوب‌ها و دیکتاتوری اش و گروهک‎های مارکسیتسی و التقاطی مارکسیستی اسلامی تا اسلام‌گراهای تروریست افراطی موتلفه که با انحراف تشیع اصیل، به نوعی در حال رقابت با افراطیون وهابیت و صهیونیست و فرقه‌های مشکوکی چون بهئی بودند.

امروزه کشور و ملت ایران در یک منگنه شدید هستند، با وجود عملکرد وحشتانک ج.ا در برخی امور داشته، اما انصافا در بعضی جهات بسیار موفق بودند، جدا مسئله ساخت یک نیروی دافعی لااقل چهار میلیون نفری آموزش دیده و مجهز با قابلیت‌های استراتژیک تسلحاتی و نیابتی، کارها عمرانی زیادی انجام شدف میزان روستاهایی از جاده شوسه و آسفالته و برق و آب و گاز برخوردار شدند، برخلاف دروغین فرقه گراهای وهابی پان‌بلوچی و پان‌کُردی، اما مشکل اینجاست نفوذ مفسدان و خائنان وطن‌فروش و که چه بسا با عملیات هدفمند از طریق حفره‌های استخدامی و فساد آموزشی وارد نهادهای حاکمیت شدند.

پیشنهادی ما‌ه‌ها است همچنان یکی از گزینه‌های روی میز ملی‌گرایان ایران‌دوست اصیل است و از جمله امثالهم است.

امثالهم به عنیه و طی سال‌ها شاهد خیانت آنها به ایران و مزدوری برای حامیان تروریستی‌شان بوده، این‌ها چنان خودشیفته و تشنه به دست قدرت هستند حتی هنوز به قدتر نرسیدن انواع سانسور و حذف نظرات منتقدان انجام می‌دهند.

من نوعی که مدت‌هاست چند بار خواستم دیگر نویسم، اما سانسورها و هتاکی‌های تروریست‌های مخالف ج.ا از قماش سلطنت‌طلب و مجاهدی تا تجزیه‌طلب‌ها باعث شد انگیزه ادامه بدهم، فعلا ادامه می‌دهم تا برخلاف تمایل قلبی ام، این بارتا حد توان این تروریستهای بی عرضه مدعی براندازی خواهی ج.ا رسوا کنم. این بی عرضه های بزدل تروریست فقط زورشان به چندتا منتقد مستقل نویسنده مثل می رسدف حرامیان تروریست کارشان فقط ضعیف کشی است.

در ماه‌های اخیر تقریبا همه سایت‌های فارسی‌زبان خارج و اجنبی امکان درج کامل بستند یا لااقل ناشناس بستند و تازه کامنت و مطلب مهمی منتشر کننند منتقدان مستقل مانند من نوعی، با خیال راحت با یک توضیح کوتاه اسپم یا نقض قانون یا حتی بدون ذکر دلیل!

کافی است بفهمند طرفدار دربستشان نیستی و یا حتی بفهمند و شک کنند اندکی تمایل به ج.ا دارند یا بخواهند منصفانه نقد کنند مثلا از عیوب ج.ا بگویند و هم برخی کارهای خوبش مانند ایجاد نیروی بازدارنگی دافعی ارزشمند که همین اپوزیسوین خائن و اجانب حامی اش می‌خواهند نابود کنند!، اینها فقط از ایران تحت تسلط ج.ا جز تاریکی و سیاه نمایی چیزی نمی‌خواهند منتشر شود! ، فورا سانسور و حذفش رسانه ای ات می‌کنند! این گونه دمکراسی درمانی می‌کنند این کذابان دروغگو اپوزیسیون که سرکردگانشان معمولا سنی و بهایی یا یهودی و اندکی زرتشتی و البته عموما اته ئیست و ضد خدا و ضد دین و بویزه شیعه ستیز هستند چرا که بسیاری مستقیم مواجب بگیر و مزدور سعودی و سایر حکومت های عربی سنی اند و به همین دلیل عمدتا شیعه می‌زنند، چون می‌دانند شیعه یکی از دو عنصر چسبندگی ملی ایران هست علاوه هویت ملی ایرانی! ایرانیت با پان گرای قومی می‌زنند و شیعه سکولاری از یک طرف شیعه سلفی نفوذی در ج.ا و طرف دیگر با رسانه‌های مختلف از سنی وهابی و سلفی تا ضد اسلامی و اما د رحقیقت ضد شیعی!

طرح واقعیت شیعه اصلاحگر (سکولاریزه و ایرانیزه از سوی من نوعی) بخاطر همین خنثی سازی دشمنان وجودی ایران است، ورگنه من شخصا فردی سکولار و غی رمذهبی هستم و صرفا از منظر سکولار دمکراسی و صلح طلبی ام سعی می‌کنم به ادیان بی احترامی نکنمف حتی با وجودی مزخرفات و خرافتی توسط کاهنان و آخوندها رواج می‌دهند، در تمام مطالبم بنگرید به آخوندیسم حمله کردم و حتی نخواست خود اخوندها آسیب ببه بینند، چون مسئله شخصی نیستف آخوندها هم یا بر اثر منفعت یا فریب گول این انحراف آخوندیسی از شیعه اصیل سکولاریزه ایارنیزه خوردند و شیعه سلفی تقلیدی از سنی سلفی را متاسفانه در ایران پیاده کردند، سلفیت چه اسلامیستی به اسم شیعه و چه سنی آخر محصولاتی مانند داعش تحویل می‌دهد.

همه اش از قانون می‌گویند، خودشان می‌گویند قانون ج.ا قبول ندارند وچون ناقض حقوق بشر است و حتی کارهای تروریستی و قتل انجام می‌دهند، اما قوانین من دراودی شان برای محدودیت آزادی بیان تبلیغ مطالب خلاف قوانینشان می‌گویند! عجب موجودات کذابی هستند!، حب لعنتی اگر می‌خواستم قوانین ناقفض ازادی بیان رعایت کنمف که نمی‌امد توی سایت مزخرف شما مطلب منتشر کنم، اگر قرار باشد سایت مزخرف شما هم مثل سایت‌های ج.ا سانسور کامنت و مطل کند، پس اصلا چرا مردم انقلاب بارندازی کنند و این همه کشته زخمی و هزنیه مالی و ریسک تجزیه و جنگ داخلی بپذیرند وقتی می بینند شما حتی تحمل یک نفر متفاوت از خود ندارید؟!

متاسفانه خیلی از جوان و نوجوان‌های چند ماه اخیر خطر ریسک جان خریدند و رفتن اعترض کردند هنوز از ماهیت ضد حقوق بشری و ضد آزادی بیان این اپوزیسوین تشنه قدرت خبر ندارند، چون عموما اهل مطالعه نیستند! فقط فریب پروپاگاندای چندتا شبکه انحصارطلب با جریان اطلاعتی ایزوله و هدایت شده برای شستسوی مغزی جوانان کم تجربه رسانه ای اینترنتی تا ماهواره می‌خورند و خبر از پلشتی سانسور و سرکوب آزادی بیان و دیکتاتور منشی اینن قماش اپوزیسیون ندارند!

اما ممکن است با اشتباهات محاسابتی ج.ا با این همه نفوذی خائن و فاسد درنهادهایش کشور دچار فورپاشی شود و این تروریست‌های اپوزیسیون بتوانند به قدرت برسنند و ایران تبدیل به ویرانه بدتر از کشورهایی نظیر لیبی و سوریه در عرض کوتاهی کنند. این توحش تروریستی در اینها دیدم در این چند ماه اخیر، هشدار بزرگی به مردم م ملت ایران می‌دهد فریب این اپوزیسیون براندازی خواه نخورند. اینها در سر نقشه های پلید خائنانه و جنایتکارانه برای ملت ایران در سر دارند.

یکی از ایده‌های دیرینه، راه حل سوم است ماننند پلان ج، این که با تاوجه به شکست پروزه پان اسلامیستی و شیعه سلفی، و این که مجتبی خامنه ای شانسی برای رهبری ندارد با همه مدعی، اما با توجه به حمایت نیروهای مسلح بویژه سپاه از خامنه ای، مجتبی خامنه ای و سپاه و نیروهای مسلح یک کودتای ملی انجام داده، با حذف آخوندیسم و جمهوری اسلامی، یک نظام پادشاهی مشروطه بیاورند.

مزایا پادشاهی مشروطه مجتبی خامنه ای، قطعا ریسک خطر کمری برای بقای کشور دارد، اگر کشور دچار انقلاب آشوبگرایی این ملغمه مسموم از اپوزیسوین خائن و مزدوران ترویست اجنبی فروپاشد، قطعا بخش بزرگی از ان تجزیه می‌شود توسط پان‌ها و حتی به اشغال، هم اکنون پان‌کُردهای هم‌پیمان صهوینست‌های افراطی که یکی شرکای جرم جنایت تحریم‌های ظالمانه به بهانه دروغین ساخت سلاح اتامی توسط ج.ا هستند در مکرز تروریستی اربیل (شمال عراق) نقشه تجزیه مناطق غربی ایران و ضمیمه کردنش به شبه سلطنت بارزانی‌ها دارند.

تروریست‌های پان‌کُرد یکی از بی‌رحم‌ترین و جنایت‌کارترین‌ها در تاریخ معاصر بودند و حتی به خودشان رحم نمی‌کنندف از سمت شرق هم سنی‌های تروریست وهابی نفوذ کردند، در این شرایط پادشاهی مجتبی خامنه ای می‌تواند راه سوم باشد.

منتهی بایست مجتبی خامنه ای و سپاه و بقیه نیروهای مسلح واقعا به این مرحله درک و شعور برسند دیگر نظام ولایت فقیهی و شیعه سلفی جوابگو نیست، نهادهایش آکنده فساد و ناکارمدی هستند، در خراج هم دیگر حتی روسیه و چین هم فقط دارند با کارت ایران قمار می‌کنند، این ایدئولوژی ولایت فقیه (شیعه سلفی) ضربات مهلکی هم‌زمان به دو عنصر چسبندگی اکثریت ملیت ایرانی زده، هم به ایارنیت و هم به شیعه اصیل که بر طبق واضح عصر غیبت بایست حکومت سکولار باشد و فقط روحانیت نقش منتقد حکومت و مشاوره اختیاری به مراجعان برای معنویات و اخلاقیات.

پس اگر مجتبی خامنه ای و نیروهای مسلح زودتر دست به یک کودتا یا یک رستاخیز ملی برای رفم اساسی به سمت حکمرانی مردمی (سکولار دمکراسی) بر دارند، هم حکومت خودشان و هم ایران از خطرات جنگ داخلی و تجزیه و نابودی زیرساخت‌ها استراتژیک نجات داده اند و به سرعت با رفُرم‌های اقتصادی و رفع تحریم و مبارزه مافیایی فاسد داخلی، برقراری امنیت، موجب رضایت اکثریت قاطع مردم خواهند شد.

دو نمونه اخیر سانسور اوپوزیسیون مدعی آزادی بیان و دمکراسی کذاب

مقعد سرمایه‌داری و انگولک ۴۴ ساله توسط آخوندی-سپاهی آن مقعد، یک حقیقت از انبوه حقیقت ضد ایرانی!

 

 

سگ زرد (ج.ا) برادر شغال (اپوزیسیون خائن+رسانه‌های خارج‌نشین+مزدوران اجنبی و تجزیه‌طلب تروریست و سانسورچیان و سرکوبگر آزادی بیان رسانه‌های فارسی‌زبان

پارادوکس رفتاری، ج.ا ترمز بریدگی و ج.ا لاک‌پشتی!

هندواروپایی و تُرک‌زبان و ایرانی و عرب و اسرائیلی از یک تبار فرهنگی تمدنی اند!، از بهانه هایده را عشق است، تا پروژه ضد بشری و اختلاف افکنی امپرالیستی یونسکو

آب پاکی! دائما این چنین مطالبی تکرار هشدار دهنده بازنشر داده شود: وچه کسانی “ج.ا” ایران را مجهز به بمب هسته‌ای می‌خواهند و چه کسانی برجام مرده، چه کسانی غیر از اینها؟

هندواروپایی و تُرک‌زبان و ایرانی و عرب و اسرائیلی از یک تبار فرهنگی تمدنی اند!، از بهانه هایده را عشق است، تا پروژه ضد بشری و اختلاف افکنی امپرالیستی یونسکو

چه کسانی “ج.ا” ایران را مجهز به بمب هسته‌ای می‌خواهند و چه کسانی برجام مرده، چه کسانی غیر از اینها؟

هشدار قرمز به خامنه‌ای!، رئویس ج.ا و عواملی مانند جلیلی و هم‌مسلکهایش مانند پایداری‌ها و مصاباحیونو دنبال‌روهای آنها شرکای جنایت تحریم‌های ظالمانه و جنایتکارنه امریکا و غرب و متحدانش و همداستان شرقی اش است!

از اعلام آخرین برائت رضا پهلوی تا تکرار واضحات درباره حداقل شش باطل!: چند نکته درباره مطلب پیام آخر!، امیدوارم آخرین مطلب باشد

آخرین پیام برای جنبش حکمرانی مردمی خواهی، فصل نوین قیام، از مبارزه با قوانین شریعت اجباری ضد حقوق بشری تا اهداف و عوامل مافیایی

اگر بجای حکومت ج.ا، یک رژیم ملی‌گرای حقیقی ایرانی سر کار بود، در شرایط فعلی چه کار می‌کرد؟ (بخش ۲) چگونگی آزادی حکمرانی مردمی از شریعت اجباری

اگر بجای حکومت ج.ا، یک رژیم ملی‌گرای حقیقی ایرانی سر کار بود، در شرایط فعلی چه کار می‌کرد؟

ویرایش، فهرست نکاتی: شبه‌رازهای مگویی!، از قضیه امیرکبیری تا دلار ۴۰ هزارتومانی دروغین

ده رهاورد ۱۰۰ روز جنبش اعتراضی، برخی از آثار کمی و کیفی

امریکا میلیتاریسمی‌ترین رژیم جهان، اما صلح بهترین و معقول‌ترین

بروزرسانی‌های مهم، از انحطاط شایستگانی و شبه‌نفرین قتل امیرکبیر تا راز دلار ۴۰ هزار تومانی و مافیاهای نظیر خودرو: توحش باطل‌های شش‌گانه، دشمنان اصلی ایران و جهان!

خلاصات مهم+بروزرسانی : توحش باطل‌های شش‌گانه و خشونت‌طلبان، دشمنان آزادی حقوق بشری و عامل اصلی بدبختی مردم ایران و جهان!

توحش باطل‌های شش‌گانه و خشونت‌طلبان، دشمنان آزادی حقوق بشری و عامل اصلی بدبختی مردم ایران و جهان!؛ فهرست نکاتی از جنگ اباطیل تا صلح حقیان

پیشنهادهایی برای رژیم بعد از ج.ا

از جنگ اباطیل تا صلح حقیان: پیشنهادهایی برای رژیم بعد از ج.ا

محمد نوریزاد از زندان حکومت دیکتاوری فاسد و ظالم و جنایتکار ج.ا: ما یا رژیم پهلوی؟ مسئله این است

هشدار به قدرت‌گیری دوباره پهلوی‌چی‌ها به اصلاح‌طلبان مخالف ج.ا و براندازی‌خواهان سکولار دمکراسی خواه

قهرمانان حقیقی کسانی بودند برای جان و امنیت و میهن جان‌فشانی و جان‌بازی کردند

از مهترین نوشتارهای برای حقوق بشریت!، همه انواع قتل عمد ممنوع، اعدام، ترور، قتل با قصد قبلی و…(ویراش ۳)

فهرست نکاتی از آرمانیه نجات ایران: از کشور ملت ایده آل تا آیا خامنه ای گروگان گرفته شده؟!

 

 

برای روشن اندیشی درباره سری مطالب جنگ های اباطیلی بایگانی را مرور کنید

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/korooshbotshekane

نمونه دیگر نوشتارهای مشابه

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/botshekan

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)