مدتی بود نخواستم با این اکانت مطلبی منتشر کنم، اما در آستانه شروع مذاکرات، باز گروهک مشکوک ضد ایرانی و ضد حقوق بشری خرمقدس‌نماهای نفوذی در ج.ا به سرکردگی امثال سعید جلیلی دوباره در حال کارشکنی هستند، در کمال تاسف حکومت ج.ا مثل یک آبکش شده، دارای پرشمار سوراخ نفوذ شده، از صهیونی‌های افراطی جنگ‌طلب مقیم اسرائیل و لابی‌شان در امریکا و غرب تا مرتجیعن عرب منطقه تا مافیایی‌های کاسب تحریم!

امروزه دیگر معلوم شد یا این گروه ضد ایرانی و ضد بشری اصول‌گراه بویژه خط مصباحیون و پایداری به سرکردگی سعید جلیلی و نوچگانی مانند ابراهیم رئیسی و دولت سراسر فاسد و ناکارامد و دزد جیب مردم فقیر (از طریق تورم مصنوعی)، عامل بدبختی کشور هستند.

مجلس و دولت شده طویله و آخور دزدان بیت المال و مفسدان، نماد این فساد و مافیای وزیر صمت و است که دیگر از حد نوچگی و مزدوری مافیاهایی مانند خودرو و لوازم خانگی عبور کرده و خودش کاسه داغ‌تر آش برای صربه معیشت و امنیت اقتصادی شده است.

ای خامنه‌ای اگر ذره‌ای راست می‌گویی از جنگ ترکیبی اقتصادی، بدان دشمنان ملت و مردم ایران در حکومت خودت در مجلس و دولت و نهادهای موازی انتصاب کشوری لشکری امثال شوراهای مختلف و دستگاه قضاییه و نیروهای سرکوب‌گر بعضا وحشی ات هستند در سرکوب مردم معترض و نک به زخم آنها پاشندن و تحریک برای ناآرامی شدیتر!

بدان چندان زمانی نداری برای جبران اشتباه، هنوز در قدرت هستی و بزودی مردم تو را اریکه قدرت به زیر نشیده اند، جلوی این حرامیان کار ضد مردمی از سعید جلیلی و رئیسی و دولت و مجلس فاسد و نوکر مافیای بگیر، و با یک شبه کودتا این قماش حرام لقمه ضد ایرانی به کنار بزن و نگذار به سرنوشت امثال صدام و قذافی بشوی و ادامه نده نقش ضحاک ایران را! هم اکنون نزدیک نوشیدن جام زهریف معطل نکت که شادی در آینده نزدیک حتی فرصت نوشیدن جام زهری یدگری نباشد!

خواست تندورهای صهوینست اسرائیل و امریکا و مترجعین منطقه ادامه همین وضع یا اعلام مرگ برجام است، در این صورت دیگر چاره جز ساخت بمب هسته ای به تعداد زیاد و موشک قاره پیما نداری و و تازه می‌شوی کره شمالی دوم! مگر از امکانت نامرئی ات ضربات مهلکی به قاتصاد و امنیت تحریم‌کنندگان ظالم و جنایتکار غربی و منطقه‌ای بزنی، وگرنه یک احمق تمام عیار هستی، که سود خاصی از بیست سال تحریم به واهی ساخت سلاح اتمی نبردی و مردم ایران را هم بیچاره کرد! اگر ادامه بدهی بزودی انقلاب توده گرسنگان و ناراضیان دهها میلیون نفری ملت ایران روبرو می‌شوی، بیش از ۶۰ میلیون نفر از مردم ایران آماده انقلاب کنند و جانشان به خطر اندازه حکومت مافیایی فاسد و ظالم و جنایتکار ج.ا به زیر بکشند، فرصت نداری، زودتر برجام احیای و ارزش پول ملی به سال قبل، یعنی حدود ۲۰ هزار تومان برگدادن و این بازار سیاه کالاهای مصرفی و رانت و احتکار را برچین.

تعلل و کارشکنی‌های مجلس و دولت و دیگر نهادهای منصوب تو، ابعث شد امضای برجام تاخیر بیفتد، اما همچنان شانس برای حکومت و ملت هستند از برگ‌هایی داری برخی‌شان همگان می‌دانند در عرصه‌های تسلحاتی و هسته‌ا ی و نیابتی و برخی نمی‌دانند، معامله و مصالحه کن، غرب از این ایران با فاجعه روبرو کنی.

چقدر زشت است، حاکمان چننی کشوری مانند یک مشت بچه عقده‌ای و لجباز باشند و بجای اهمیت و پاسخ مثبت خواسته‌های معتراضان، آنها بخواهند با تورم و کمبود و دهن کجی تنبیه کنند! گویا استکبار ۴۴ سال حکومت خیلی دل‌های شما از نفسیات شیطانی پر کرده، اما هیچ برتری نسبت به سایر ظالمان گذشته ندارد، زودتر و غافل‌گیرانه تر از آنچه حدس بزنند، گرفتار سرنگونی می‎شود و حتی یک روز تردید در جبران راه اشتباه گذشته نکنید.

کمال تاسف رهبری ج.ا نیز یا سکوت می‌کند یا حمایت، من نوعی همان شک دارم رهبری ج.ا به طرقی نامعلوم گروگان این جماعت وحوش خرمقدس‌نما است یا خودش آمر و عامل این جماعت، که واضح و مشخص در جهت توهمات آخرالزمانی و پان‌عربیسم و بر ضد منافع ملی ایران با هر گونه گشایش اقتصادی از راه رفع تحریم و احیای برجام مخالف می‌کنند، بسیاری معتقدند این جماعت هم‌مسلکان سعید جللی عامل نفوذی صهونیست‌های تندرو هستند، این جماعت ۴۴ سال کشور ایران در تنهای تحریم‌سازی و کاسبی تحریم قرار داشتند.

در فردای احتماعی براندازی حکومت مافیایی ظالم فاسد و جنایتکار ج.ا، قطعا ردیف اول متهمان دادگاه عدل ملت و مردم مظلوم ایران امثال سعید جلیلی و هم‌مسلک‌هایش در نهادهایی انتصابی و انتخابی خواهند بود که اکنون اکثریت مقامات ناشایست با فساد و خیانت مدام به منافع ملی ایران اشغال کرده اند.

حال معلوم شد سیستم تشخیص حکومت این قدر ضعیف است، به همه مردم یارانه برابر چهرصد هزاری بده و به همه باقی ماندگان سهام عدالت و برای این چندرغاز احساس بی‌عدالتی ایجاد نکن، این نهادهای مزاحم حق اللهی برچین و افازیش به کارهیا دیگر که مفید است برای تولید خدمات و کالاها بگمار، برجام احیا و تمام ممونعیت تجاری اعم واردات و صادرات به حالت نرمال و با حداقل عوارض و مالیات مانند سایر کشورها وضع کن، به طوری که کالا از کارخانه از مرز تا به مصرف کننده می‌رسد حول و حوش ۱۰% افزایش قیمت نداشته باشد.

وگرنه این کارها نکنی، دقیقا در راستای براندازی‌خواهان و تجزیه‌طلبان و اجانب ضد موجودیت حرکت خواهی کرد.

بدان آن دشمنان برجام کاسبان تحریم نمی‌دانند و اما شما رئوس می‌دانید چه اهرم‌های استراژیک دارید برای  احیای برجام، به سرعت آنها اجرا کنید تا طرف مقابل ملتماسانه بیادف همه می‌دانند قماس سعید جلیلی و اصول‌گرایان ضد منافع ملی تا حالا نگذاشتند.

از اعلام آخرین برائت رضا پهلوی تا تکرار واضحات درباره حداقل شش باطل!: چند نکته درباره مطلب پیام آخر!، امیدوارم آخرین مطلب باشد

برای روشن اندیشی درباره سری مطالب جنگ های اباطیلی بایگانی را مرور کنید

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/korooshbotshekane

نمونه دیگر نوشتارهای مشابه

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/botshekan

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)