پ.ن: با توجه خشونت طلبی  وتهدید و ارعاب و به ترور و قتل مخالفان و استبدادی عملا از سوی هوداران رضا پهلوی می‌شود، امثالهم هیچ اعتقاد و اعتمادی  نداریم این قماش پهلوی چی ها افراد مناسبی برای احراز مقام در ایران باشند، با توجه به عدم برائت این خاندان از کارهای ظالمانه و خائنانه و جنایات محمدرضا پهلوی و رضاپهلوی و عواملش که اتفاقا یکی از دلایل آن انتفاقات شوم ضد ایرانی ۱۳۵۷ بوده است! خاندان پهلوی و عوامل حکومت استبدای پهلوی، یکی از دلایل برآمدن حکومت آخوندیستی و مافییا بود. ندادن آزادی های واقعی و پروار کردن جریان خرمذهبی عاقبت این بلای خانمان‌سوز  ج.ا در این ۴۴ سال شد.

آن خاندان هیچ شایستگی برای دوابره حکومت سلطنتی ندارند، وای به روزی ایران دوباره به دستان پلید مستبدان پهلوی و قماش هوادار و مزدور قاتل و خائن و لمپنش باشیم، هنوز به قدرت  نرسیدند دارند خشونت و تهدید و انحصار قدرت می‌کنند! در فضای مجاز یو سایت‌هایشان زبانه‌های خشونت طلبی و کشتارطلبی و اعدام مخالفان در حال شعله کشیدن است، جماعت اپوزسیون تروریست امثال پهلوی و امثالش به قدرت برسند خطر جدی است.

باز هم تاکید می‌شود خاندان سلطنت طلب پهلوی و هوادرانش هیچکاه محکوم نکردند استبداد و جنایات و دزدی‌های اسلاف خودشان را! کسانی جنایات و ظلم‌های اسلافشان محکوم نکردهف اعتمادی نبایست کرد به آنها باری به دست گرفتن قدرت حکومت.

برگرفته زا بخشی مطلب قبلی زیر

از جنگ باطیل تا صلح حقیان: بررسی فرضیه گروگان گرفته شدن خامنه‌ای‌ها؟!

 

 

اعدام

از مهترین نوشتارهای برای حقوق بشریت!، همه انواع قتل عمد ممنوع، اعدام، ترور، قتل با قصد قبلی و…(ویراش ۳)

 

فهرست نکاتی از آرمانیه نجات ایران: از کشور ملت ایده آل تا آیا خامنه ای گروگان گرفته شده؟!

فهرست نکاتی از آرمانیه نجات ایران: از کشور ملت ایده آل تا آیا خامنه ای گروگان گرفته شده؟!

 

برای روشن اندیشی درباره سری مطالب جنگ های اباطیلی بایگانی را مرور کنید

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/korooshbotshekane

نمونه دیگر نوشتارهای مشابه

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/botshekan

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)