عبدالکریم لاهیجی

گفت‌وگو در دو بخش با عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)

درباره‌ی هشدار مصطفی محقق داماد، رئیس سابق سازمان بازرسی کل ایران، در نامه سرگشاده‌ی خطاب به جامعه‌ی قضات ایران در پی اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد که خطا و مجازات غیر مشروع از حافظه تاریخ، فراموش نخواهد شد.

آقای لاهیجی با شرحی درباره‌ی دادگاه‌های انقلاب و قاضی‌های بدون دانش حقوقی و قضایی این دادگاه‌ها تاکید می‌کند که محقق داماد با دیدن وضع بد رژیم به فکر افتاده و به جای قضات باید مسئل اصلی یعنی خامنه‌ای را خطاب قرار دهد.

بخش اول گفت‌وگو در فیس‌بوک:
https://www.facebook.com/lddhi.fidh/videos/396914402612066/
بخش اول در اینستاگرام:
https://www.instagram.com/p/CmR3p37DATP/
بخش دوم گفت‌وگو در فیس‌بوک:
https://www.facebook.com/lddhi.fidh/videos/529001412581922/
بخش دوم در اینستاگرام:
https://www.instagram.com/p/CmR4J5sgA0y/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)