صفحه‌ی ویژه‌ی

تریبون زمانه

آخرین مطالب :


از کارزارِ جهانیِ برای آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی، ودادخواهی درایران حمایت کنید !


روز آزادى آتنا دائمى و باز هم حكم جديد …/ طرحی از هما اسکندری


اعتراض‌نامه اهالی رسانه به انفعال چند ساله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران


وبینار زمانه: «شوراهای کارگری و کنترل کارگری: درس‌های نظری و تاریخی» با سعید رهنما


قرارداد ۲۵ ساله‌ی جمهوری اسلامی با چین – ‎طرحی از ساناز باقری


قانون‌مداری و همسایگی: نگاهی تحلیلی به وقایع اخیر مرزی ایران و افغانستان


پروژه روشنفکری دینی ایران معاصر

خاوران، اردیبهشت ۱۳۹۹

فراخوان ۱۰۴ تن از روشنفکران، هنرمندان و فعالان مدنی


فراخوان: دسترسی به انسولین و هزینه‌های تامین آن


مقام ارنست کاسیرر در فلسفۀ علم


زن‌کشی و قتل ناموسی: قانون چه می‌گوید؟

منظره‌ای از پیوه دی سولیگو، زادگاه آندرآ زان زوتو

ژوئن


خشونت‌زدایی و تغییرات اجتماعی


وبینار:‌ زن‌کشی؛ فرهنگ و سیاست – با آسیه امینی، فعال حقوق زنان و تحلیل‌گر مسائل اجتماعی


غیرت ایرانی


نگاهی به کتاب زنان و انقلاب ۱۳۵۷: تجربه اتحاد ملی زنان


وبینار: سازمان‌یابی طبقه کارگر – با حضور محسن حکیمی (۲)


تحلیل وضعیت اقتصادی: از کدامین دیدگاه و با کمک چه مفهوم‌هایی – جلسه دوم


وبینار: سازمان‌یابی طبقه کارگر – با حضور محسن حکیمی (۱)

آلبر کامو، دهه ۱۹۵۰

“شرافت، عمل کردن به وظیفه” – نگاهی به رمان “طاعون” آلبر کامو


تحلیل وضعیت اقتصادی: از کدامین دیدگاه و با کمک چه مفهوم‌هایی


احمد کسروی و دشواره‌ی سنجشِ نقادانه‌ی ادب پارسى


زنان، بازندگان یا برندگان نئولیبرالیسم؟


داس مرگِ ناموس پرستی وزن ستیزی حکومت اسلامی برگردن زنان ودختران ایران


وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش دهم و پایانی) با مهرداد وهابی، استاد اقتصاد


مسئله‌ی عفو و بروز لحظات فاشیستی


ایران کوباتور۲: استفاده مفید از تکنولوژی


روزشمار رویدادهای کارگری در ایران- اردیبهشت ۱۳۹۹


وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۹) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد


وبینار: نئولیبرالیسم ایرانی

آخرین نظرات توسط نویسنده تریبون زمانه