صفحه‌ی ویژه‌ی

تریبون زمانه

26 امتیازها ?

آخرین مطالب :


استفاده‌ی همگرایی منطقه‌ای از میراث فرهنگی مشترک

Eric John Ernest Hobsbawm 1917-2012

تاریخ در «عصر نهایت‌ها» −گفت‌وگو با اریک هابسبام (۱۹۹۵)


معرفی و ارزیابی کتاب تاریخ و تبیین مفهوم خرد

باروخ اسپینوزا ۱۶۳۲−۱۶۷۷

چپ نو و اسپینوزا: دلایل روی‌آوری نومارکسیست‌ها و پسامارکسیست‌ها به اسپینوزا


«ما روی تاریخ خط کشیده‌ایم»


ویرگول نشانه‌یِ درنگ نیست


یاد بیژن مصاحب‌نیا گرامی باد


دفاع از چپ‌گرایی


دیدار نمایندگان «شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران» و دیگر فعالین با نمایندگان پارلمان اروپا در بروکسل


کدام دیدگاهِ فلسفی پدیدۀ تنوع ادیان را بهتر تبیین می‌کند؟

سعید سلطانپور

روشنفکران در انقلاب


دشمن‌انگاری در فرهنگ قبیله


در ضرورتِ نوشتنِ نشانه‌یِ اضافه


اندیشه‌ی ارتجاعی (بحث عقلانیت مدرن در مناسبات فکری-فرهنگی ما)


مصلحت نظام رویاروی مصلحت ملت

هوشنگ فرزین، ساحل دریای خزر، سال ۱۳۹۵

آواز خوانی در اوین − آوازی برای هوشنگ فرزین


گرایش غیرعقلانی، جذبه و جنون در جامعه‌ی ما


در سودمندی متن فلسفی و ادبی


دختران خیابان انقلاب و پوپولیسم سیاسی


فراخوان به تمامی قربانیان شکنجه در ایران

فرهاد میثمی

نامه فرهاد میثمی از اوین

صحنه‌ای از اعتراضات جلیقه‌زردها در پاریس؛‌ روی پلاکارد نوشته شده: «جلیقه‌زردها خشمگین هستند»

رنگ زردِ جلیقه‌، نا دیدنی‌ها را آشکار کرد…


نامه سرگشاده در پی حادثه جانخراش واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد


«راست ملّی» در برابر «چپ ضدملّی»


کهنه قادر به دوام نیست، نو نیز نمی‌تواند ظاهر شود


درباره احمد فردید، فلسفه‌ستیزِ استاد فلسفه


چرخش به چپ در جنبش‌های اعتراضی در ایران


ریشه‌ها و آوندها: سالگرد دی‌ماه


بانگ خوش آگاهی درجنبش کارگری جاری


چرا حرکت «دختران خیابان انقلاب» گسترش نیافت

آخرین نظرات توسط نویسنده تریبون زمانه