صفحه‌ی ویژه‌ی

تریبون زمانه

24 امتیازها ?

آخرین مطالب :


در سودمندی متن فلسفی و ادبی


دختران خیابان انقلاب و پوپولیسم سیاسی


فراخوان به تمامی قربانیان شکنجه در ایران

فرهاد میثمی

نامه فرهاد میثمی از اوین

صحنه‌ای از اعتراضات جلیقه‌زردها در پاریس؛‌ روی پلاکارد نوشته شده: «جلیقه‌زردها خشمگین هستند»

رنگ زردِ جلیقه‌، نا دیدنی‌ها را آشکار کرد…


نامه سرگشاده در پی حادثه جانخراش واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد


«راست ملّی» در برابر «چپ ضدملّی»


کهنه قادر به دوام نیست، نو نیز نمی‌تواند ظاهر شود


درباره احمد فردید، فلسفه‌ستیزِ استاد فلسفه


چرخش به چپ در جنبش‌های اعتراضی در ایران


ریشه‌ها و آوندها: سالگرد دی‌ماه


بانگ خوش آگاهی درجنبش کارگری جاری


چرا حرکت «دختران خیابان انقلاب» گسترش نیافت


قطعنامه‌ی پارلمان اروپا: نسرین ستوده را آزاد کنید؛ به نقض حقوق بشر پایان دهید!


زندگی در خدمت پول


اراسموس، منادی عقلانیت، جهان‌میهنی، رواداری دینی و صلح


شانزدهم آذر روز دانشجوی ایرانی


بیان یک تجربه شخصی با موسیقی، به بهانه سخنرانی نامجو با عنوان “در رد و تمنای نوستالژی”


در باره‌ی «ما» و «ماها»

زندگی و مرگ در تبعید درونی و بیرونی – عکس از رضا دقتی: تشییع جنازه غلامحسین ساعدی در گورستان پرلاشز. ساعدی از چهره‌های شاخص روشنفکری ایرانی در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ بود.

فضل روشنفکران

یگان ضد شورش، تماما مسلح، گیت های خروجی شرکت هفت تپه را به تصرف خود در آورده و اجازه خروج از شرکت را به کارگران نمی دهد. کارگران می خواهند به هر طریق از شرکت خارج شوند و به تظاهرات هر روزه ی خود جلوی فرمانداری ادامه دهند.

کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه چه می‌خواهند؟


انقلاب ۵۷: یک انقلاب خلاف دوران


علت انقلاب، حکمت انقلاب


تحصیلکردگان فراری

صحنه‌ای از یک تظاهرات اعتراضی در تهران، ۴ تیر ۱۳۹۷

۲۰ گزارۀ صریح و شفاف در بارۀ شرایط کشور


روزانه ها: سپاهیان مرگ

شی‌یو‌اِ وانگ، دانشجو و پژوهشگر چینی‌-آمریکایی زندانی در ایران

گروه ویژه سازمان ملل متحد سیاست اخاذی ایران را افشا می کند: در دفاع از شی‌یو‌اِ وانگ


اقتصاد زیبایی و فرهنگ سرمایه‌داری


در بزم دوستی ازبکستان و تاجیکستان جایی برای حق‌گویان نبود

فرهاد میثمی

فرهاد میثمی، معلم و فعال مدنی

آخرین نظرات توسط نویسنده تریبون زمانه