دنیا خیلی هم بزرگ نیست و ما دوباره گرد هم جمع میشویم…

از روزی که آلیس شوایتزر و گروهی از فمینیست های فرانسوی، آلمانی و البته کیت میلت از امریکا، درحمایت و همراهی با اولین تظاهرات ضد حجاب زنان ایرانی در سال ۱۹۷۹ به ایران آمدند‌ تا امروز که آلیس، اولین جایزه مجله ی Emma را به نسرین ستوده می دهد که بدون حجاب در مراسم آرمیتا گراوند حضور یافت و زندانی شد و آرمیتا خود در راه زن زندگی آزادی جان سپرد، به پاس خواهری جهانی دوباره جمع میشویم.

دوشنبه ۱۳نوامبر، تالارشهرداری برلین


در ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، جایزه قهرمان ۲۰۲۳، به ابتکار بنیاد آلیس شوارتزر، به فعال خستگی ناپذیر زنان و حقوق بشر در تالار شهر قرمز برلین اهدا می شود:

HeldinnenAward 2023 für Nasrin Sotoudeh

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)