بعنوان یک منتقد مستقل، بارها گفتم دیگر ادامه دادن انتشار مطالبم تمایلی ندارم، اصل شروع این مطلب، احساسی وجدانی عقلانی بود، وگرنه چند سالی است کلا بی‌خیال این نوع مطلب‌نویسی- آن هم به این شرایط عجله و پراشتباه تایپی و کمترین ویرایش- بوده ام!

خلاصات مهم+بروزرسانی : توحش باطل‌های شش‌گانه و خشونت‌طلبان، دشمنان آزادی حقوق بشری و عامل اصلی بدبختی مردم ایران و جهان!
https://www.tribunezamaneh.com/archives/331469

شاید آخرین مطالبم باشد، بیشتر دارم ویرایش اشتاباهات تایپی و معدود نظرگاهی اصلاح می‌کنم.

زیاد دور نرویم، در آستانه توافق برجام که مقدمه اش، توافق ژنو بود؛ بسیاری از معتقد بودند که بایست از احتمالی در نظر داشت که امریکا و غرب و سایرین زیر توافق بزنند! دلایلی بسیار بود، چون توافق با وجودی که به نوعی مورد قانونی سازمان ملل بود، قطع‌نامه ۲۲۲۳ یک منبع قانونی برجام است.

اما هم از سوی طرف امریکایی و هم ج.ا ایران خطر فروپاشی بود، اما ج.ا ایران کاملا برجام اجرا کرد و حتی تندروها (خر مقدس‌ها به قول مرتضی مطهری) از همین قماش معلوم الحال ضد ایرانی مصباحیون شیعه سلفی و نفوذی در نهادهای ج.ا اعم کشوری و لشکری و رسانه‌های زنجیره‌ای تا صداوسیمای در انحصارشان.

که حالا اقتصاد حکومتی (دولتی-خصولتی) با ۸۰% قدرت و ثروت اقتصادی کشور در اختیارشان است (اگر این جماعت منفعت‌طلب بجای شغل در مراکزی چون مصباحیونی و ستاد امر معروف و این شوراها انقلابی که موازی‌کاری با نهادهای مانند مجلس می‌کنند و مجلس و دولت را تبدیل به نهاد تشریفاتی کرده اند و یا دادگاه انقلاب که امثال محسن شکاری به اعدام محکوم می‌کنند، در جاهای کم خطری شغل بدهند و مستمری حتی با بازنشستگی با حقوق کامل، به مراتب زیان کمتری می‌رسد، کما اینکه سال‌ها پیشنهاد داده شده کل کارکنان و کارگران شرکت‌های مافیایی خودروساز کذایی را تعطیل و از پول بیت المال مادام العمر حقوق بدهند، در عوض خودروی خارجی با کیفیت یا مجموع گمرکی و عوارض زیر ۱۰% وارد کنند، و حتی به تمام سرپرستان خانواده های ایرانی اعم تک نفره یا چند نفره بدون خودرو یک خودروی مجانی بدهند، و آنگاه از فقط محل صرفه‌جویی بنزین یارنه‌ای نه تنها دولت و کشور زیان نیم‌کند و بلکه سود هم می‌کندف از محل ما به تفاوت کاهش مصرف بنزین و گازوئیل، این سوخت‌ها صادر کنند بیشتر سود نصیب کشور می‌شود! اما چه کنیم کشور در اختیار مافیای ضد ایرانی در گروگان است!

پ.ن: نکته، مثال بالا نوعی غلو بود که نشان دهیم درباره خودروسازی مافیایی و فاسد و ناکارآمد که چهل سال است به اسم حمایت از تولید داخلی و صنعت و علم، دارند به مال و جان و منافع ملی زیان می‌رسانند حتی بعضا غیر قابل جبران مانند مرگ و میرهای مستقیم و غیر مستقیم از بی‌کیفیتی و غیر استاندادرهای نرمال حداقلیف منظور یورو ۵ و اینها نیست، یعنی همان کیفیت خودروی پراید کره‌ای را هم رعایت نمی‌کنند!

وقتی حکومتی به اسم دین و مدعی خدایی و اخلاقی بر سر  کار باشد و ۴۴ سال انا الخق داد می‌زند و اما کارگزرانش و تاجر و کارخانه دار تا بقال و و آموزشگاه‌ و دانشگاه‌های خصوصی و بعضا حکومتی و غیره فساد می‌کنند و قانون درست و نه قوانین نادرست و منسوخ به اسم شریعت را نقض می‌کنند، اکثریت مردم که مزدبگیر هستند و کسب و کارشان جدا از حکومت است و طبق طبیعت بشری در نهایت منافعشان در نظر می‌گیرند به تدریج ایمان و اعتقداتشان سست می‌شود، کار بدان‌جا می‌رسد حتی با بدیهیات اخلاقیان و نظم اجتماعی در ستیز می‌افتند، مردم‌آزاری (سادیسم) و حتی خودآزاری (مازوخیسم) و بیماری‌های روانی و چند شخصیتی، عمدتا ناشی حکومت تئوکراسی ج.ا است، اینها انحططا اجتماعی و اخلاقی از وقتی شروع شدف حکومت خواست اخلاق از راه دستوری اجرا کند، اخلاق حکومت‌ها نمی‌سازند و نه مجری ان هستند، اخلاق نظم نانوشته اجتماعی و بر اثر فرهنگ و تعاملات اجتماعی است، اخلاق بخش مکمل و البته عیر رسمی قانون است، گاهی منبع الهام قوانین، اما اخلاق چیز سیال و متغیر است مانند همه موارد زندگی بشریت، اخلاقیات بوجود می‌ایند زندگی اجتماعی بشری تنظیم کنند وقتی خلع قانونی است و یا نباید در همه چیز قانون دخالت کند.

حکومت ج.ا، بر پایه‌های غلط فکری و ایدئوولژیک بنا شده است، افرادی دگم و جمود فکر بر سر کارند، تغییر و اصلاحات به دشواری تن می‌دهند و خییل معطل می‌کنند، از طرفی مثل بقیه آدم‌ها، دچار حب و بغض و منافع شخصی هستند، وقتی یک سیکل و چرخه باطل قدرت و ثروت در اختیار اقلیتی باشد، می‌شود این ملغمه پلشت حکومتی ج.ا، که بخاطر منافع اقلیتی مافیایی، موجودیت یک کشور و ملت و مردمش در خطر قرار نابودی می‌گیرد، اشتباه هم حکومتیان ج.ا و هم احتمالا اکثریت مردم ایران در این است، که گمان می‌کنند تحفه جدا از بقیه دنیا هستند، اگر کشورها و ملت‌ها و مردمی در تاریخ به کل نابود شدند، ایرانی جماعت تافته جدا بقیه جهان است و یک خدایی هست که آنها نگه می‌دارد از نابودی حتی اگر به پلشت‌ترین و فاسدترین حکومت و ملت جهان تبدیل شوند، یک خدای حمال و مزدور در آسمان هست هی بیاد و آنها از دست دشمنان داخلی و خارجی نجات دهد!

امثال من نوعی چند بار می‌توانم بیایم بر سر زندگی و عمر کوتاهم مایه بگذارم و هشدار دهیم به برخی از حکومتی و مردم این کشور؟!

بالاخره هر انسانی حد تحملی دارد، در نهایت با خودش می‌گوید ولش کن!، این جماعت حکومتی و مردم آلوده فساد و انحطاط خودشان می‌خواهند نابود بشوند، چکار باید بکند؟! وقتی مردمی خودشان نمی‌خواهند مثل لاقل بشر نرمال زندگی گنند؟!

چند باری اشاراتی کردم، هم حکومت ج.ا که به شدت آلوده به فساد و ظلم و جنایت و انحطاط شده و هم مردم ایران، توهم برشان برندارد، که همیشه نجات پیدا می‌کنند، از بس این کشور غنای فرهنگی و تمدنی در تاریخ داشته و به اصطلاخ پوست کلفت بوده تا اکنون با خرج این سرمایه تاریخی اش چند باری از نابودی جسته! اما بالاخره این سرمایه تاریخی با نابخردی و حماقت نسل امروز، دارد ته می‌کشد، به تاریخ همین سه هزار سال اخیر ایران‌زمین بنگرید؛ چند بار تغییرات و یا نفوذ تغییراتی عمده در تیره نژادی زبان و قومی و اعتقادی رخ داده است؟

چندین بار به طور کامل به تصرف کشورها و بیگانگان شده، هر بار هم کاملا از هم پاشیده، کاملا مثل گذشته نشده، وقتی مادها امدند و پشت بندش پارسیان انشانی (حدود شرق خوزستان و بخش جنوبی لرستان و تقریبا استان‌های چهار محال و بختیاری و بویر احمد و کهکلویه) کل ایران و پیرامونش یکپارچه در ظاهر کردند، تمدن عیلام تغییر کرد، زبان عیلامی تا مدتها بود و اثرش در سنگ‌نبشته‌های داریوش است. سنگ‌نبشته‌های داریوش، سند گویای تغییرات تمدنی و فرهنگی و زبانی است، اینکه به سه زبان پارسی و عیلامی و آکدی نگاشت می‌شود،اولین تغییر بزرگ هویت ملی و کشور و به کشور ملت وبه  دولت ملت را از چند پارگی ظاهری یا یکپارچگی اساطیری جمشیدی نمایدن می‌کند.

دومین تغییر بزرگ، بعد سقوط هخامنشی است، پارتیان بعد سلوکیان نزدیک دویست سال از زبان و خط یونانی استفاده کردند، اما یک دگردیسی بعد چهارصد سال زبان پارس پهلوی اشکانی، از دل جنوب باز پارسی پهلوی ساسانی شاخه ای رشد می‌کند که فارسی امروز ادامه اش است. پلشت تجزیه طلب قوم گرا، این ابزار  ارتباطی زبانی ادرای و کشور و لشکری به پان فارسی و پان ایرانی نتزل می‌دهد و بخش‌هایی از مردم بفریبد برای نابودی کامل ایران! در حالی در کنار ایران، آن بخش‌های تجزیه شده، شاهد گویا انحطاط تجزیه طلب هستند، مردمان بومی با گویش و عقاید و فرهنگ محلی در پای پان قوم گرا قربانی می#شوند، در اقلیم شمال عراق و کشورهیا تازه تاسیس شمال ایران که زمانی جزوی از ایران بدند، بنگرید چه توحش ضد فرهنگی ضد زبانی در  جریان است، تحمل وجود یک اقلیت کوچک زبانی و فرهنگی و عقدیتی ندارند، حکومت‌های دیکتاتوری به ظاهر سکولار و اما غیر دموکراتیک (مردمی) سر کارند، تا خرخره در منجلاب فسادهای مالی و غیره فرو رفته اند! برای بقای خودشان، تا حد مزدوری و نوچگی به اصطلاح ابرقدرت‌ها می‌کنند!

ترکیبی از تجاهل و تعصب ایران‌گرایی تا ضد ایرانت حکومت ج.ا و اجنبی و تجزیه‌طلب قومی و فرقه ای در تلاشند این تکه اخر ایران‌زمین نابود کنند!

تغییر اعتقادی و فرهنگی و زبانی مشخص است، همین تحولات اجباری و اغلب طبیعی زبانی و گویشی، زمینه سوءاستفاده جریان‌های ضد ایرانی تجزیه‌طلب شده با پان‌بازی‌هایشان.

بعد از اسلام، بخش‌های بزرگی از ایران دچار تحول زبانی و قومیتی شده اند، هر چند پوست کلفتی ایران‌زمین تا حدی این تهاجمات هضم کرد، اما فاجعه‌ای که اکنون در وقوع است، خودخواهی مردم و سوئاستفاده یک اقلیت مافیایی به اسم ج.ا، کار ایران به مرحله نابودی دارد می‌کشاند، حکومت مافیایی ج.ا از همه چیز دارد سوءاستفاده می‌کند برای بقای ننگین ضد بشری اش، ایرانیت و شیعه اصلاحگر قربانی کرد و به منجلاب کشاند، میلیون‌ها انسان سالم و نرمال و  انوهی نخبه به منجلاب افسردگی و اعتیاد یا فرار از کشور کشاند، بخاطر منافع پان‌عربیسم، با اسرائیل و امریکا و غرب در افتاد و کشور نزدیک چهل سال به طور مستمر در باتلاق انحطاطی تحریم و فساد تحریمی فرو برد، حالا هم دار از ایران‌دوستی و ملی‌گرایی اقلیتی از خودگذشته سوءاستفاده می‌کند و آخرین رمق استقامت برای ماندن ایران‌زمین می‌گیرد!

 

طبق معمول، این همه این اباطیل (ج.ا تا تجزیه طلب و…) اروپا و غرب مثال می‎زنند، سوئیس و فلا مثال می‌اورند، خود همین کشورها چند صد سال رنسانس و تغییرات فرهگی و زبانی تا حد نسل‌کشی برای ایجاد کشور ملت و دولت ملت مدرن پشت سر گذاشتند! برای اینکه ملت فرانسوی یا آلمانی یا انگلیسی بوجود بیاد، گورستان‌های جمعی از سایر بومیان پشت سرشان کذاشتند! کاندا برای اینکه کشوری انگلیسی‌زبان و مسیحی بماند گورستان‌های سرخ‌پوستان و اسکیموها در پای کلیساهایشان ایجاد کردند از کودکان!

اما در ایران کجا این پلشتی‌های غربیان و بعضا شرقیان کردند؟ چرا نکردند؟ شاید غنای مشترک فرهنگی نیاکان ما بوده و شاید هم علاوه بر آن این بوده اساسا برخلاف این ادعاهی کذایی تجزیه طلبانف دعوایی نیکان با هم سر زبان وفرهنگ و حتی هقیده نبوده! بوده ان قد رنبوده مثل غربیان گورستان کودکان بومی درست کنند از برای ایجادکشور ملت و دولت ملت یکپارچه نوین!

اما هر چه بگوییم امثالهم بیفایده است در گوش خران نرود، همچنان در گوش خران سلفی ج.ا نرود، گویا و دز ظاهر چنان است اینها می‎خواهند ادامه بدهند تا بالاخره فاجعه شبه آخرالزمانی روی دهد! تا کشور ایران تبدیل به یک لیبی و سوریه نکنند، نه حکومتیان مافیایی پلشت حرام لقمه (عاشقان دنیاپرستی و ارتزاق حرام از نجاست دزدی از فقرا و مزدبیگران از راه تورم و رانت و اختلاس و…، خییل پلشت و پست هستید از برای منفعت، با شویه ضد بشری چون تومر دزدی می‌کنید و آن وقت انگشتان دست یک دله دزد فقیر را قطع می‌کنید به اسم شریعت!) و نه تجزیه طلبان و نا اپوزیسیون تشنه قدرت و نه بخش بزرگی عوام مردم دست از جنگ اباطیلی بر نمی‌دارند، این وسط در ظاهر حکومتیان ج.ا و مافیایی ضد بشری ج.ا در ظاهر بنرده اند، اما کافی است آخرین رمق ایران‌زمینی گرفته شود، خواهید دی ای لایه نازک شده ملی‌گرایی از ان پوشت کلفت چند هزار ساله از هم بدرد، خواهید شما مافیایی حرام لقمه ج.ا نه تاک نشان ماند و نه تاک نشان!

برای همین، جنبش اعتراضی بدون خشونت اخیر باید زنده بماند، به سبک گاندی و لوتر کینگی مدرن و نوین، یعنی حق دفاع مشروع، چون از ظواهر پیداست حرامیان مافییای ج.ا از این مقاومت ملی‌گرایانه لایه نازک از ان پست کلفت ایران‌زمین می‌خواهند خرج کنند برای بقای پلشتشان تا در خدمت اجنبی پان‌عربیسم و پان‌اسلامیستی باشند این مزدوران و شرکای شرکت سهامی حرام لقمگان ج.ا! تلاش تا جایی ممکن است برای برقررای حکمرانی مردمی (سکولار دمکراسی) ادامه باید یابد. دشمن نه شیعه اسلاجگر است و نه فارسی زبان و نه غیر فارسی زبان، نه حتی اسرائیل و غرب و شرق، دشمن واقعی مافیای‌های فاسد ظالم و جنایتکار هستند در درون ج.ا انگل‌وار آشیان کردند و این حکومت و نیروهای مسلح و ملت و مردم ایران را در گروگان گرفته اند.

نکاتی از آرمانیه نجات ایران، در نتیجه فساد آموزشی و استخدامی؛ نفوذ اوباش و جنایتکاران در نهاد‌های امنیتی و اجراییه و قضاییه و مقننه و تا بسیج و لباس شخصی!، از آرمانیۀ نوین تا فهرست نکاتی، از جنگ اباطیل تا صلح حقیان، برای رهایی ایران از اهریمن(۳)
https://www.tribunezamaneh.com/archives/330701

 

به ملغمه سمی ضد ایرانی و ضد بشری از ایدئولوژی شیعه سلفی (در واقع سلفی‌گری در ظاهر شیعه) که از زمان خمنی‌ایسم و لایت فقیهی عملا شیعه اصلاح‌گر اورجینال (مشخصا از زمان صفویه سکولاریزه و تا حد زیای ایرانیزه شده بود، مشخصه اصلی‌اش عدم مستقیم حکومت‌داری و اما درکنار حکومت بودن بود)، انتظار می‌رفت بهانه به دست دشمنان خودساخته ج.ا بدهد برای عهدشکنی و ضد توافق از سوی امریکا و سایرین.

ایران تا زمانی که ترامپ در اقدام اشتباه حتی علیه منافع ملی امریکا، اقدام غیر قانونی در لغو برجام کرد، حکومت ج.ا ایران، کاملا به تعهداتش در قبال برجام عمل کرده بود.

وضع تحریم‌های وحشیانه وظ المانه و جنایتکارانه با سیاست فشار حداکثری و آن بدون تفیکی مردم عادی یاارن و کالاهای بشردوستانه، بار دیگر نشان داد اگر هم خقوق بش رو دمکراسی در  غرب هست، برای مصرف داخلی خودشان هست، آنها هنز چندان از دوران توحش حتی صد سال پیش هم چندان دور نشدندف توحش و سادیسم بیماری مجرمانه غرب و سایر ابرقدرت‌ها و وجه مشترک آنها یا دیکتاتوری‌های موسم به جهان‌سومی است و متاسفانه در ایران هم بخش بزرگی از ج.ا با ایدئولوژی اخوندیستی آخرالزمانی و با تقلید از برخی سیاست‌بازان وحوش غربی و شرقی، لکه ننگینی بر این ایران شده اند و موجب خسارت و فرصت-نسل‌سوزی‌های پرخسارت و مهلکی شدنده اند!

امریکا و سایر به اصطلاح ابرقدرت‌ها در طول تاریخ اثبات کرده اند کرده اند هر گاه منافعشان ایجاب کند قوانین و توافقاتی که خودشان که حتی کتبا متعهد و امضاء کرده اند را نقض می‌کنند، شوی برآمدن ترامپ، یک نمایش مبتذل از قانون‌شکنی امریکا بود که طیف گسترده ای از تعهدات بین المللی و قانونی امریکا را لغو کرد از پیمان پاریس تا برجام (در مورد توافق زیست میحیطی پاریس باز حماقت و بلاهت حاکمان ج.ا مثل اسلاف پهلوی و قاجاری نمایان شد!، امضای پیمان زیست محیطی پاریس اوج بلاهت ج.ا است، هر چه قدر برجام کار یخردانه و متضمن حداقلی از منافع ملی بود، امضای زیست محیطی پاریس در حد خیانت بود، این طور مواقع قراردداد ترکمن چای می‌آورند، نه! ترکمن چای از روی ناچاری بود، اما قرارداد زیست محیطی پاریس یا حتی پیوستن به NPT از سوی پهلوی و از روی ناچاری ج.ا ادامه داد اصلا شبیه ترکمن چای نیست، اگر ترکمن چای بسته نمی‌شد با آن دخالت‌های مسئولیت‌گریز آخوندها جاهل به امر سیاست ممکن بود کل ایران در معرض تصرف روسیه قرار گیرد!

البته حالا که معهدات امضائ کرده مانند NPT یا عضویت در سازمان ملل تا حد امکان بایست رعایت کنند و از دیگران بخواهند رعایت کنندف درنهایت این قدرت داخلی و حکمرانی مردمی (سکولار دمکراسی) است تعیین می‌کند توان حفظ منافع ملیف استبداد و فساد و ظلم و جنایت و این مافیایی بازی های فعلی کشور ایران به فنا می‌دهد.

اما این نوع قانون‌شکنی امریکایی‌ را کم کم دارند بقیه به صاطلاح ابرقدرت‌های دیگر یاد می‌گیرند و نمونه اخیرشف کار حقیقتا زشت از منظر حقق بین المللی بود، یعنی تن دادن چین برای منافع اقتصادی حکومت چین و نه لزوما منافع ملی چینی‌ها، همراهی در تهدید تمامیت ارضی کشور کهن و تاریخی ایران بود!، ادعای کاذب کشور تازه تاسیس که قبلا قبل از مستعمره شدن و تصرف و جدایی این سواحل از خاک ایران توسط امپرالیست‌های اروپای ینظیر انگلیسف همگی جزئی اراضی ایران بودند، بر بخشی از خاک ایران و اتفاق بسیار مهم استراژیک یعنی جزایر سه گانه، یک تف سر بالا برای چینی است که با همین مشکل ادعای ارضی همسایگانش در مورد جزایر دریای چین شرقی و دریای چین جنوبی دارد (اصلا نیازی به اقدامات ضد چیین شدید نیست از سوی ایران بجز اعتراض دیپملماتیک و ثبت در اسناد بین المللی.

چون به دلیل عدم موازنه سیاست خارجی و عدم رابطه خوب با غرب، دستان وزارتخاجه زیاد باز نیست برای مانور در برابر کار اشتباه حکومت چین و این هم یکی اشتباهات راهبردی رئوس ج.ا است!)، این اقدام چینی‌ها در آینده به زیانشان تمام می‌شود از نظر حقوقی، هر چند در نهایت در دنیای شبه جنگلی و نمیه توحشی جهان امروز کاملا از توحش پیش از جنگ‌های اول و دوم جهانی (اروپایی و سایر امپرالیستها که به دروغ به اسم جهانی به خورد بقیه مردم جهان می‌دهند! چرا که این دو جنگ، جنگ میان امپرالیست‌ها بود و اکثر کشورهیا مستقل جهان مانند ایران و امریکا جنوبی و حتی ترکیه و سوئد و سوئیس و حتی اوایل ایالات متحده امریکا در جنگ دوم امپرالیستها اعلام بی‌طرف کرده بودند!)، بگذریم، پیشنهادها چی بود:

اول از همه توصیه اکید می‌شد که تا برجام در حال اجرا استف سایر میخ‌های تکمیلی زده شود، بحث برجام ۱ و ۲ و اینها نبود که جناح موسوم به اصلاح‌طلب (لعنتی‌ها این واژه مصادره به مطلوب کرده بودند!) که می‌خواستند در نهایت خریت ایران از همین مقدار توان دفاعی بازدارندگی دفاعی و زیرساخت مهم موشکی و پهپادی خلع سلاح کنند! من لزوما این همه طیف جناح اصلاح‌طلب خائن و مزدور اجانب و نفوذی نمی‌دانم، برعکس معقتدم اینها صداقتشان بیشتر از آن نفوذی‌های مشکوک در روزنامه کیهان یا پاداری‌ها و مصابحیون و احمدی‌نزادیست‌های است که بعدا به خود احمدی‌نژاد و رحیم مشایی و بقایی خیانت کردند یعنی پاسدارهایی که آمدند پست و مقام گرفتند و بعد زیر پای احمدی‌نژاد خالی کردند!

نه این‌که احمدی‌نژاد خیلی گل بود! بلکه در بهترین حالت یک خل مدنگی توی مایه‌های جلیلی و هم‌گروهانش بود، اما در این حکومت شترگاوپلنگی ج.ا باید ذره بین بیگری و دنبال آدم عاقل و سالم از نظر روانی و فسادناپذیری و باسوادی و هوشمندی و ملی بگردی! از بس فساد آموزشی و استخدامی ایدولوژیک زده در این چند دهه، انوبهی از هزاران نالایق و کم‌سواد و مستعد فساد و خیانت نفوذ مرده اند در نهادهای کشور وی لشکری!

به جز معدودی اشخاص که منفعلند و استثنائاتی به دلایلی مادند در این حکومت ج.ا، در کل این حکومت شرکت سهامی از مافایایی‌ها و خل مدنگ‌ها است، خُل مَندَگ‌هایی قرارداد زیست محیطی پاریس امضای می‌کنند و در بلاهت محض ایران از همت در سرمیاه‌گذاری تولید گاز و ساخت نیرو‌گاهی حرارتی سوخت فسیلی پاکی مانند گاز منع می‌کنند و یا این کمپین‌های مخالف با سوخت مازوت و گازوئیل هنگام کمبود گاز برای نیروگاه‌ها و صنایع و خانگی، همگی از جنس خیانت و یا بلاهت است! این قرادادها به مراتب ننگین‌تر از ترکمن چای است. ترکمن چای مجبور بود شاه قاجار امضاء کند، اما قراردداد زیست محیطی پاریس نه! همان طوری‌که پهلوی مجبور نبود NPT امضائ کند و این باتلاق هسته‌ای ابلهان تندوری ج.ا ادامه دهند با اصرار بر غنی‌سازی وقتی نمی‌خواهند بمب اتمی بسازند، وقتی قرارداد تامین سوخت اتمی با روسیه بستن و تفاله اش تحویلشان می‌دهند، این اورانیومی ۶۰% نه می‎شود بمب اتم ساخت و نه فروخت، می‌خواهند چه کنند؟!

خلاصه پیشنهاد همین بود، یکی باز کردن پای شرکت‌های سرمایه‌گذاری امریکایی به ایران و کوبیدن میخ منافع مشترک بین امریکا و ایران در برجام بودف بخث انتفاع و منافع مشترک، مهمترین ضامن بقای قراردادها و روابط بین کشورها است و هیچ چیز واقعی‌تر از این نیست.

تفاوت ایران امروز یا زمان پهلوی این است، آن خودتحقیری و تحقیرانگاری توسط امپرالیستی و امریکایی نیست، امروز لااقل در بخش تسلیحاتی یک کار خوب و شایسته نیروهای مسلخ ایران کرده، شجاعت و استقلال در ساخت و بکار گیری و شکستن انحصار تولید انواع سلاح است از انفرادی تا موشکی و پهیپادی، کاری محمدرضا پهلوی حتی در دروان رضاشاه و قاجار و قبل تر افشار و صفویه می‌خواستند و میرزا تقی خان هم دانشکده اسلحه سازی تاسیس کرد، منتهی آن زمان کسب و انتقال فناوری مشکل بود و الان به وفور تکنسین و کارشناس تسلحاتی ایران دارد و راه‎های دستب‌یابی و مهندسی و اینها راحت‌تر است.

همان دوران شروع برجام پیشنهادشد، هر چه قدر می‌توان قطعات و تجهیزات استراتژیک و گوگاهی صنعتی و علمی حتی شده به صورت دست دوم خریداری شود، شرکت فوکر اعلام ورشکستگی کرد، پیشنهاد شد کل شرکت خریده و با تمام دارایی علمی و سخت افزاری اش بیاورند داخل ایران، چند شرکت هواپیمایی دیگر ورشکست شدند، پیشنهاد شد تمام هواپیماهای دست دومشان بخرند، تا می‌توانند متور هواپیما و قطعات بخرند، چون می‌دانستند نفوذی‌های ضد ایرانی در بیت رهبری، بالاخره از زبان خامنه‌ای بهانه برای برجام‌شکنی امریکایی‌ها بیرون می‌دهند (اعلام عدم حضور شرکت‌های امریکایی در ایران بعد برجام، یک اشتابه استراژیک بود!)، رو ی موشک‌ها شعار نابودی اسرائیل به زبان عبری نوشتند و پرتاب آزمایشی کردند، موج دشمنی برجام را مصباحیون و سایر پیروان شیعه سلفی و طالبان متوهم جنگ آخرالزمانی به راه انداخته بودند، در این راه کار به توحش حمله به سفارت و کنسول‌گری عربستان کردند، تمام تلاششان کردند تا بهانه به تندورهای امریکا و لابی صهوینیست‌های افراطی بدهند تا رابطه بین ایران و امریکا خراب کنند! در حالی اگر ایران و امریکا و بویژه اسرائیل، میانه‌روهای معقول بر سر کار باشند می‌دانند ایران و امریکا و اسرائیل بخاطر طبیعت منافع مشترک، باید روابط دوستانه و سیاسی و اقتصادی سطح عالی داشته باشند.

رابطه عادی و دوستانه و بویژه تجاری بین ایران و امریکا، از آن بالاتر بین ایران و اسرائیل، به نفع طرفین سات، اگر از دید منافع ملی و طبیعت ژئوپلتیک و ژئواکونومی بنگریم، ایران و اسرائیل بهترین گزینه‌های دوستی حتی در عالی هستند، هر چند امورزه چیزی به نام رابطه استراتژیک بی‌معنی است، اصلا چیزی به نام جنگ تمدنی و گفتگوی تمدنی بی‌معنی است، دنیا امروز دنیای رقابت و رفاقت تاکتیکی بر سر منافع است. انهایی بتوانند منافع مشترک بیشتری با هم ایجاد کنند شانس بقای ادامه روابطشان بیشت راستو

در این میان در منطقه غرب آسیا، ایران و اسرائیل بهترین گزینه برای دوستی و رابطه هستند! این همان حقیقتی است که کشورهای رقیب و بلکه دشمن جاهل نژادپرست پان‌عربی و پان‌ترکی توان دیدنش نداشتند، و بالاخره زهرشان را توسط نفوذ در شبه کودتای آخوندیستی خمینی‌ایست با تحمیق مردم و همراهی چپ‌ها که به قول محمدرشاشاه ارتجاع سرخ و سیاه اتفاق افتاد.

اکنون بحث و شایع روابط تسلیحاتی روسیه و ایران است، اشایعه دادن سوخوی ۳۵ سال دیگر، از این وعده‌های سر خرمن روسی که بارها ایران گزیده شده و تیغ زده شده، آن نیروگاه بوشهر نزدیک ده سال کش اضافی دادند و یا قضیه اس ۳۰۰ که این قدر معطل کردند که نکاتش فنی اش گفتند افتاد دست اسرائیل و یقیه همسایگان و غیره!

اگر واقعا روسیه‌ای‌ها صداقتی دارد و در مغز مسئولان دفاعی ایران هنوز قفل ایدئولوژیک نفوذی‌های ضد ایارنی شیعه سلفی زیاد نوفذ نکرده، بجای رفتن دنبال این توهمات سوخو ۳۵، دست به نقد هر چه موتور جت توبوفن و توربو شفت و تورپراپ پیشرفته با سازگار با آب و هوای گرم و بیابانی روسیه دار بخرد با حق امیتاز استفاده درهر نوع هواگرد و حق صادرات، حتی بر فرض بعید گرفتن امتیاز تولید و بکارگیری در هواگردها چه برای کابرد داخلی یا صادراتی! این امتیاز استراتژیک علمی و صنعتی اس در زمینه هوافضا.
مینی راکتورهای اتمی برای کاربرد در کشتی و زیرسطحی بخرد، حتی به صورت دست دوم! نقشه‌های ماهواره و فناوری ساخت ماهواره بخرد، کلا دست به نقد و نه وعده حتی یک سال دیگر، دنیای قراردادها این به اصطلاح ابرقدرت‌ها چنان بی‌اعتبار شده، حتی شش ماه نمی‌شود روی حرفشان حساب باز کرد!

اخیرا ترکیه‌ای‎‌ها، یک پهپاد جت ارائه کردند! به طرز عجیبی شبیه قاهر نمونه تک موتوره بود، فقط ورودی‌های هوایش حالت نرمال داشت بر خلاف قاهر!، انگاری کپی زده بودند از روی قاهر! یعنی ایران اگر مدعی است توان ساخت پهپاد جت و این همه پیشرفت است، دریغ   همین امروز دست بکار نشود و از قاهر با اصلاح ورودی‌هایش نمونه پهپادی اش نسازد و به تولید انبوه نرساند!

 

جنگنده قاهر

 

برخلاف خودتحقیری‌ها، اقدامات درست دفاعی در زمینه هواقضا کار ردستی بود، حتی اگر در حد ترکیهی ا کره جنوبی ایران نوچگی غرب و امریکا و … ایران می‌کرد اینها بعید بود فناوری حساسی چون مواد مرکب و فیبرکربن و کامپوزیت‌های جاذب اشعه راداری یا فناوری ساخت موتور جت پیشرفته بدهند! برای هیمن برخلاف اپوزیسیون عمده مشکوک به ابستگی و بسیاری خائن و مزدور اجنبی، من معتقدم ج.ا د ر زمینه‌های زیادی از کارهای عمرانی و علمی و صنعتی و بویژه امور دفاعی یک حرکت ملی ایرانی انجان داده است! قاهر را همان نفوذی‌ها به بیراه کشاندند، ایده قاهر اشکالات جدی در ورودی هوا دارد، نمی‌خواهم تهمت بزنم، اما به نظر بدجوری طرح ترکیه‌ای ها شبیه قاهر است! همین اثبات می‌کند ایده قاهر درست بوده!، اما نه بعنوان سرنشین‌دار، چون ریسک و محدویت فناوری و هزینه فایده اش فعلا مقدور نیست، تبدیل قاهر با اصلاح ورودی‌ها و حتی بهره بردلری فناوری ارکیو ۱۷۰ حذف کاناردها، یک پهپاد شبه نسل شش رادارگریز بالقوه هم اکنون در اختیار ایران است!

پهپادهای جت، پیشاهنگ جنگنده‌های نسل ششم هستند.

 

در مطلبی درباره سیاست درست قاجار و پهلوی و ج.ا درباره اعلام بی‌رفی در جنگ‌های کردم، منتهی فرق قاجار و پهلوی اول با حکومت ج.ا د راین است، آن دو تا توان دفاعی لازم برای حفظ بی‌طرفی نداشتند و اما حکومت ج.ا دقتر دفاعی لازم دارد برای سیاست درست بی‌طرفی.

آری!، برای اینکه صلح‌طلب باشی و بی‌طرف در جنگ‌های باطل دیگران، باید قوی باشی از نظر توان دافعی و بازدارندگی.

 

ویرایش، فهرست نکاتی: شبه‌رازهای مگویی!، از قضیه امیرکبیری تا دلار ۴۰ هزارتومانی دروغین

ویرایش، فهرست نکاتی: شبه‌رازهای مگویی!، از قضیه امیرکبیری تا دلار ۴۰ هزارتومانی دروغین

 

 

برای روشن اندیشی درباره سری مطالب جنگ های اباطیلی بایگانی را مرور کنید

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/korooshbotshekane

نمونه دیگر نوشتارهای مشابه

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/botshekan

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)