ژئواکونومی‌پُلتیکو‌لوژی معاصر (بخش ۳): این نیز پیش درامدی بر بخش چهارم است!، طرف‌شناسی مبارزاتی در مقابل حکومت ج.ا
در دو مطلب قبلی با یک سری مقدمه چنین و اشاراتی به چند رخ داد و عکس اعمل به بعضی ادهاهای مانند پرچم و همچننی لوزم برخی توافق و تفاهمات کلی مبارزه به تندورهای ج.ا، برای پنج شاخه اصلی مخالفان ج.ا گفتم.

مخالفات حاکمان ج.ا بسیارند مثلا:
۱بخشی از خود درون حاکمیت ج.ا (موسوم به نظام جمهوری اسلامی)، که خودشان سهام‌دار و از صاحبان این شرکت مافیایی (آکنده از ظلم فاساد و جنایت) می‌دانند و اما در ظاهر و یا شاید حقیقتا جدا ظلم و مفاسد و جنایت حاکمیان فعلی می‌دانند و به وعی آنها جعلی یا انحرافی و فاقد صلاحیت حاکمیت به نام ج.ا می‌دانند، می‌تواند به بخشی از جناح (باند و گروه و افراد) موسوم به اصلاح‌طلب و اعتدالیون و غیره.

۲- افراد و گروه‎هایی موسوم به اپوزیسیون خارج‌شنین و برخی هوادان داخلی‌شان– اغلب شناخته شده از دوران ۱۳۵۷ تا اکنون- امثال پهلوی‎ها و رجوی‌ها و گروهک‌های چپ‌گرا در ظاهر ادعای گرفتن قدرت هستند بر تمام ایران، اما علائمی دریافت می‌شود تقریبا اثکریثشان در صورت ی نفعشان ایجاب کننند باری برطرف کردن عطش و عقده رسیدن به قدرت، حاضرند بر سر تمایمت ارضی یا بخشی توانایی‌های استراتژیک علمی (فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز و صنایع تسلیحاتی) اقدام به خیانت کنند!

۳جریان موسوم به تجزیه‌طلب، به بهانه توهمی وجود قومیت‌های غیر ایرانی و یا اقلیت‌های عقیدتی، که به دروغ مدعی اند حکومت ج.ا در این ۴۴ سال به آنها به اصطلاح ستم ملی کرده، اینها به دروغ ایران یک ملت تاریخی قبول ندارند و از عبرات و اصطلاحات دروغین ملیت‌ها می‌گویند برخلاف بدیهات عرفی حققو بین المللی! اینها‌ با شواهد آشکاری وابستگی به اجانب داشته و از پول و امکانات حکومت‌های کشورهای منطقه و فرامنطقه ای استفاده می‌کنند برای تجزیه و فروپاشی موجودیت کشور و ملت ایران. این گروه چه در زمان‌های دوران قاجار و پهلوی و چه ج.ا یکی عوامل اصلی کارشنکی و رسیدن ملت ایرانب ه یک حکومت سکولار درمکاسی نرمال مبتنی بر حقوق بشر و عدالت بودند و همیشه بهانه شدند در مرکز و پایتخت حاکمیت دیکتاتوری مستقر بشود و شاید اکثر  مردم از ترس همین گروه افراد بوده سکوت و حتی همراهی کردند با دیکتاتوری مرکزی.

در خالی بارها گفته شده، حکومت ج.ا به هیچ وجه، حاکمیت قوم‌گرا نیست، چیزی سیستماتیک به نام تبعیض قوم در ج.ا نیست،ف حکومت ج.ا فعلی مشتکل متوهمان شیعه سلفی (انحرافی شیعه اصیل سکولاریزه و ایرانیزه) هستند و بعلاوه باندهای فاسد مافیایی، در این تشکل ضد بشری از گروه‌های زبانی و قومی و عقدییت حتی از یهودی و مسیحی و زرتشتی و حتی آته ئیستها (البته در لفافه) و حتی بهص ورت نفوذی از بهائیان و صهیونیست های افراطی و وهابی و داعشی (در پوشش شیعه سلفی) نیز حضور دارند! در رئوس این حکومت کُردپندار سنی و شیعه کرمانجی و کرمانشاهی تا بلوچ زبان و عرب زبان و غیره هستند! البته رسما سنی و شیعه سلفی و درورزی و علوی سوری و پان عرب های شاخه بعث سوری و عراقی و اینها اصلا آشکارا عضو این تشکیلات ج.ا هستند!

آب پاکی! دائما این چنین مطالبی تکرار هشدار دهنده بازنشر داده شود: وچه کسانی “ج.ا” ایران را مجهز به بمب هسته‌ای می‌خواهند و چه کسانی برجام مرده، چه کسانی غیر از اینها؟

 

۴- گروه مهم دیگر برخی می‌گویند جریان سوم، اما در حقیقت فعالان فردی یا گروهی از مستقلان ملی ایرانی هستند، که این را امثالهم و خیلی‌ها، برای خودشان جدا از هر نوع گروه ج.ا و مخالفان ج.ا کلاسیک و سنتی می‌دانند، گروه جریان سوم، عمدتا حتی سابقه عضویت رسمی در هیچ گروه و یا حزب و جناح چه در ج.ا یا مخالف ج.ا نداشتند (مانند سازمان مجاهدین خلق و چپ‌ها سوسیالیستی و مارکسیستی تا لیبرال‌های جمهوری‎‌خواه تا سلطنت‌خواهان گرایش پهلوی و…). البته برخی مدعی جریان سوم هستند که قبلا مانند فلانی‌ها که دائما شیفت‌های عقدیتی داشتند و تا حدی دارای رسانه و شهرت دارند، مدعی جریان سوم مستقلان ملی ایرانی هستند. که مثلا حضور در گروه پان‌ایرانیست داشتند و غیره. امثالهم جریان سوم مستقل ملی ایرانی، یک حزب یا ایدئولوژی نمی‌دانم که بخواهم شرط و شروط بگذارم که حتما مثل نوعی باشند، این جریان سوم چند پارامتر و عنصر شناسایی دارد، هر کسی و حتی هر گروه و حزبی که دارای این مشخصات و اعتقادات داشته باشد، می‌توان خودش جزء این گروه بداند، هیچ انحصارگرایی نیست، دنبال ایدولوژی ایسم بازی نیستند، نمی‌خواهند ایدئولوژی بر اساس و بهانه دین و مذهب و قومیت دنبال یا تحمیل بر بقیه کنند، فقط بر جدایی نهاد دینی از حکومت می‌کنند تا دیگر فجایع دوره ج.ا تکرار نشود، چون ذات جریان سوم مستقل ملی ایرانی، هدفش وحدت‌گرایی و بسط و گسترش این تفکر میان آحاد ملت ایران است برای اهداقی در ذیل به برخی‌شان می‌گویم:

الف– اعتقاد و تلاش برای حفظ تمامیت راضی ایران (در همین مرزهای شناخته شده فعلی) و مظاهر و نمادهایش مانند نام کشور (ایران/پارس)، خلیج فارس، جزایر سه گانه و هر نقطه و سرزمین که اجانب و یا تجزیه‌طلبان به بهانه‌هایی خواهان جدای هستند. این اصل الف، کاملا از نظر حققو بین الملیی و بدیهات جهان‎‌شمولی امروز و حتی گذشت و لااقل بعد ۱۹۴۵ و تشکیل سازمان ملل و بسیاری از پیمان‌ها و مراکز و موسسات شناخته بین الملیی حقوقی است.

ب– اعتقاد و تلاش برای حفاظت نام ملیت ایرانی، شخصا تعریفی دادم که خیلی مشاهیر ملی ایرانی قبلا نیز گفتند و کاملا بر اساس بدیهیات، مصداق بارزش هم بر اساس بدیهیات حقوق  بین الملل و سازمان ملل استف یکی هر کسی شناسنامه و کارت ملی ایرانی داردف عضوی از ملت ایران است، تمام آنچه که در بحث سوابق تمدنی و فرهنگی و تیره نژادی و تاریخی از اجتماعی تا سایسی گفته می‌شود ذیل توقیت تعریف فوق است، مثلا این‌که هویت ایرانی دارای بیش از ۱۲ هزار سال تمدن یکجانشنی است و عمده ذخایر ژنتیکی و مردم‌شناسی ایرانی (لزوما نژاد زنتیکی خالص نه! از نظر امثالهم همه انسان‌های جهان از یک نژاد به نام انسان هستند و به تقسیمات تیره نزادی و تباری تقسیم می‌شوند، پس اصلاحات نژاد آریای، نژاد سامی، نژاد تُرکی و غیره همگی مردود است.
بلکه در آمیخیتگی و دورگه و چند رگه ای) ، دارای نسب ژنتیکی و نسبی و فامیلی مردمانی است از هزران سال پیش بومی فلات ایران بودند و ایران امروزه تقریبا در هسته مرکزی این فلات است. این نام با تلفظ‎های مختلف از اریه‌ته تا اریه و آریا تا اِران و ایران امروز طی هشت هزار سال از اسناد مختلف از الواح سومری تا سنگ نبشته‌های داریوش‌شاه و اسناد ملل و تاریخ‌نویسان از جمله یونانی امده است. نام‌های دیگر چون کاسپی/کاسپیان/کاشی یا ماد . تپوری و ماننا و غیره نیز زیر مجموعه‌های همین ایران هستند از جمله پارس/فارس (پرسو/پارسیه) و پرتو(پارتی/پرثوه)، و از جمله پشتو و افغانی و بدخشانی، بلخی و تا هزاره و ایماق و تاجیک و آذری و آنانی کُردی (کُرتی) خود را می‌نامند، همچنین سورانی، سنندجی، مهابادی، گورانی، اورامی، تاتی، تالشی، کرمانجی، گیلکی، مازنی، و لکی، کرمانشاهی، لُری، فیلی، بویر احمدی، ممسنی، کهکیلویی، رامهرمزی، باغ ملکی، دهلرانی، خرم آباید، گلپایگانی، بروجنی، بروجردی، گرجی ، ارمنی، آسوری، اراکی، قمی، شهرکردی، چهارمحالی، طالقانی (تالگانی)، طارمی (تارمی)، لواسانی، کجوری، کومره ای، فیروکوهی، فومنی، ماسالی، فهلوی، لاری، لاهیجی، کتولی، کردکویی، هرمزی، بختیاری، شوشی، شوشتری، دزفولی، اهوازی، آبادانی، بندری‌ها (ساکنان بنادر سواحل و جزایر مکران و خلیج فارس)، بشگردی، راجی، قریشی، خلجی، افشاری، رازی، سمنانی، سنگسری، دیلمی، دشتی، تنگستانی، بلوچی، مکرانی، غوری، زابلی و سیستانی، و حتی ترکمنی، قشقایی، شاهسونی، ترکی خراسانی، ترکی گرگانی، فارسی گرکانی، دیگر گویش‌ها و مردم قادر و مسلط به زبان‌های ترکی و عربی قادر به تکلم هستند همگی زیر مجموعه مردم و ملت ایرانند و همگی دارای درصد عمده تباری و ذخیره ژنتیکی و درآمیختگی نیز هستند. این را حتی پژوهش‌های ژنتیک گویا است که تقریبا تمام مردم ایرانی دارای درآمیختگی ژنتیکی و تباری و فامیلی هستند.
یعنی جدا بخش این‌گه گروه قبیلگی یا طائفگی و محلی و زبان‌شناختی‌شان چه باشد، جزئی از ملت ایرانند و ایرانی تبارند.

هندواروپایی و تُرک‌زبان و ایرانی و عرب و اسرائیلی از یک تبار فرهنگی تمدنی اند!، از بهانه هایده را عشق است، تا پروژه ضد بشری و اختلاف افکنی امپرالیستی یونسکو

 

ج– لزوما یک روش برای رفع مشکل امروزی حاکیت ایران اتخاد و پیروی تعصب ندارند، این قماشی که عملا حاکیت ایران و به تبعش تا حد زیادی سرنوشت ملت این گروه که اصول‌گراها به همراه مافیایی‌ها که عمده شان پشت صحنه هستند و نام مشخصی ظاهرا ندارند و اما کمابیش مشخصا سران و بسیاری عواملشان، انهایی در هم اکنون در نهادهای انتصاب یو اتخببی فعلی از شوراهای انتصابی رهبری ج.ا تا مجلس و دولت و هئت وزیران هستند و هئت امنای هلدینگ‌ها سهام‌داران عمده بورس (که به دروغ می‌گویند ۵۰ میلیون سهام‌دار با لحاظ سهام خرد طرح ناعدالانه سهام عدالت، عوام فریبی است! جون عمده سهام بورس در دست اقلیت سرمایه‌دار می‌باشد که بخشی از مافیای ج.ا در میانشان است از جمله حرامیان خصولتی!) و کارخانجات و اتاق‌های بازرگانی تا اتحادیه‌های صنفی، و بویزه بسیاری سران و میان رده‌های نیروهای مسلح  همگی عضوی از شرکت سهامی مفایی ج.ا فعلی هستند، که امروزه به بهانه اسلام تشیع در امر غارت منابع و بیت المال مشارکت می‌کنند و برای ماله‌کشی و پوشاندن جنایت ضد بشری و حتی نسبتا ارزشمندبا بدیهات شیعی و اسلامی (عدالت، حق الناس)، مسخره بازی و توریه بازی هایی چون طرح عفاف و حجاب اجباری یا شریعت اجباری با احکام توحشی قرون وسطایی مانند اعدام به بهانه محاربه و قطع انگشتان دست و شلاق و زندان مخافان و منتقدان و معترضان به مظالم و مفاسد و جنایتشان را توجیه می‌کنند. کسانی که امروزه کشور در باتلاق خودساخته و مصنوعی تحرم و خودتحریم برده و عملا بعد از سر  کار آمدن ابراهیم رئسی- بر خلاف ادعاهای زمان تبلیغاتشان-خنثی‌سازی تحریم و همزمان احیای برجام،  امروزه نشان دادند نه دنبال خنثی‌سازی تحریم هستند (با ادامه جولان مافیا و رانت و تورم‌خواری) و تعلل و عملا مخالفت با احیای برجام (بهانه زمستان سرد)، فرصت سوزی کردند در ادامه نسل‌سوزی این چند دهه.

جریان سوم مستقل ملی یرانی، همه گزینه‌های مقابله این حاکمیتی ج.ا روی میز دارند، در بالا برخی مشخصات و اشخاص و گروه‌های موثرش برشمردم، از اعتراض غیر خشونت‌آمیز و گذار به سکولار دمکراسی تا پلان ج و شبه کودتا مردم بعلوه نیروهای ملی موجود در نهادهای لشکری و کشوری تا مبارزه سخت میدانی! تمام گزینه‌ها البته با اولیت غیر خشونت‌آمیزی تا دفاع مشروع مقابله مثل در صورت تعرض مسلحانه و خشن و کشتار علیه مردم، این حق مردم است متناسب به سطح خشونت و تعرض، با آنها مقابله به مثل کنند.

آخرین پیام برای جنبش حکمرانی مردمی خواهی، فصل نوین قیام، از مبارزه با قوانین شریعت اجباری ضد حقوق بشری تا اهداف و عوامل مافیایی

 

چون پس فروکش اندکی مبارزه میدانی و خیابانی و تظاهرات معترضان، با سخنان اخیر سران ج.ا و صدور دادستانی برای سرگیری حجاب اجباری و برگماری افراد بدسابقه مانند رادان، سیگنالی حاکمتیت فعلی ج.ا می‌دهد، متاسفانه نشان می‌دهد، مردم ایران علاوه بر گزینه اولویت اول مبارزه عیر خشونت آمیز، بایست حتما آماده دفاع مشروع و براندازی سخت هم باشند. البته با هوشمندی و اینکه در فاز نهایی باید همراهی اکثریتبدنه اصلی ملی نیروهای مسلح جذب و داشته باشند تا مبادا کشور در خطر سوءاستفاده فرصت‌طلبان تجزیه‌طلب و اجانبی باشد که منتظر مخدوش شدن سازمان دفاعی کشور هستند برای  نابودی زیرساخت‌های دفاعی و اقتصادی استراتژیک و حتی تجزیه و  نابودی موجودیت کشور و ملت ایران.

د– در بحث سیاست داخلی و خارجی، مهمترین نکته، ارجحیت منافع ملی بر تمام موارد دیگر است، خواستار ایجاد اقتصاد مبتنی بازار آزادی رقابتی و دفاع از حداقل‌های زندگی برای همه اقشار بویژه فرودستان هستند، مخالف انواع فساد اقتصادی حکومتی و سایر مردم، از تورم‌خواری و رانت و انحصار و احتکار و گران‌فروشی هستند، می‌دانند تحریم‌سازی این قماش حاکمان فعلی و مافیای نفوذی ج.ا عامل اصلی این فجایع و تداومش هستند.

برای همین خواهان پایان دادن به سیاست‌های تنش آفرین مانند مخالفت با احیای برجام و در عوض احیای برجام، ایجاد روابط عادی با غرب و امریکا و حتی عدم خصومت با اسرائیل (اسرائیل ستیزی) هستند ، نه در قانون اساسی ج.ا و نه حقوق بین الملل و از جمله تعهدات ایران در عضویت سازمان، اساسا نه حق نابودی اسرائیل داده شده و نه نفعی برای ملت ایران دارد و نه توجیهی از لحاظ عقلانی، در حالی خود کشورهای عربی در حال صلح با اسرائیل هستند و همه کشورهای موسوم به اسلامی کاسه داغ‌تر از آش نیستند، این اسرائیل‌ستیزی ج.ا هیچ توجیه عقلانی و حقوق بین الملل ندارد (ایران و امریکا اسرائیل و چین و کشورهای خلیج فارس و دیگر همسایگان ایران همگی عضو سازمان ملل هستند و حق تهدید تمامیت ارضی یکدیگر ندارند و تعهد رسمی داده اند با عضویت در سازمان ملل) و مبتنی بر منافع ملی ایران ندارد و تا اکنون جز خسارت سنگین ناشی تحریم و فرصت-نسل‌سوزی و عقب ماندگی برای ملت ایران نداشته است.

صلح حقیان: بود و نبود یا بلاتکلیفی کاربردی راه حل خروج از وضعیت فعلی، حکومت فعلی-جنبش اعتراضی-خطر نابودی زندگی حداقلی و عادی اکثریت ایرانیان داخل

 

اگر بجای حکومت ج.ا، یک رژیم ملی‌گرای حقیقی ایرانی سر کار بود، در شرایط فعلی چه کار می‌کرد؟ (بخش ۲) چگونگی آزادی حکمرانی مردمی از شریعت اجباری

نکاتی از آرمانیه نجات ایران، در نتیجه فساد آموزشی و استخدامی؛ نفوذ اوباش و جنایتکاران در نهاد‌های امنیتی و اجراییه و قضاییه و مقننه و تا بسیج و لباس شخصی!، از آرمانیۀ نوین تا فهرست نکاتی، از جنگ اباطیل تا صلح حقیان، برای رهایی ایران از اهریمن(۳)

 

مقعد سرمایه‌داری و انگولک ۴۴ ساله توسط آخوندی-سپاهی آن مقعد، یک حقیقت از انبوه حقیقت ضد ایرانی!

 

تا اکنون پیشنهادهی زیادی بر اساس بدیهیات معرف و علم اقتصاد و اقتصاد سیاسی شده، مانند جلوگیری ایجاد و خلق نقدینگی و پول کاذب، حذف بودجه نهادهای سربار و انحلال این هادهای بی خاصیت به اسم فرهنگ سالامی و موسسات ایدئولوژیک، که باز اخیرا با افزایش ۴۰% بودجه شان برای ۱۴۰۲ شده! مبلغی بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان! در حالی که یارانه ثابت نگه داشتند، اما اثمالهم در پیشنهادهای چند ماه گذشته به دلایل بدییه اقتصادی پیشنهاد توقف این سیست های ضد اقتصادی ضد ایارنی کردیم، تبعیض در دادن یارانه سهام عدالت- بخاطر این مبلغ ناچیز- ده‌ها میلیون ایرانی ضمن محروم کردن حق از ثروت ملی، موجب نارضایتی‌شان شده، و واقعا نشان نبود عقلانیت در حاکمیت است!

در حالی همه این حاکیمت از کمبود بودجه می‌نالند، اضافه حقوق کارمندان حکومتی توجیحی ندارد.

در حالی که از عدم گشایش تحریم‌ها می‌گویند از یک طرف بودجه نهادهای سربار و مفتخورها زیاد می‌کنند و از طرفی پیشنهاد رفع ممنوعیت کامل واردات و اجازه واردات کالاها با ارز منشاء خارجی رد کردند! اینها تعارضان خردستیزانه در مجلس و دولتی است که ادعای خنثی‌سازی تحریم دارد، چگونه می‌توان این موارد درک کرد بجز این‌که همزمان نفوذی‌های اجانب ضد ایرانی و مافیایی‌ها پشت صحنه گردان حاکمان فعلی ج.ا هستند!

——————————————–
ژئواکونومی‌پُلتیکو‌لوژی معاصر (بخش ۲): پیش درامدی بر بخش سوم، تکرار واضحات از برای خرایدئولوژیست‌ها تا خرمقدس‌ها تا سایر خرفهم‌های مدعی نیک‌خواهی برای کشور و ملت ایران

https://www.tribunezamaneh.com/archives/334161

جنگ اباطیل: جنبش ضد ج.ا مردم ایران درگیر ۶ باطل، ماهی‌گیری نجاست‌خورهای مافیایی داخلی و خارجی از جنبش اعتراضی

https://www.tribunezamaneh.com/archives/326146

 

 

بروزرسانی‌های مهم، از انحطاط شایستگانی و شبه‌نفرین قتل امیرکبیر تا راز دلار ۴۰ هزار تومانی و مافیاهای نظیر خودرو: توحش باطل‌های شش‌گانه، دشمنان اصلی ایران و جهان!

لینک‌های زیر دنبال فرمایید برای روشن‌اندیشی

هشدار به قدرت‌گیری دوباره پهلوی‌چی‌ها به اصلاح‌طلبان مخالف ج.ا و براندازی‌خواهان سکولار دمکراسی خواه
https://www.tribunezamaneh.com/archives/331100

از جنگ باطیل تا صلح حقیان: بررسی فرضیه گروگان گرفته شدن خامنه‌ای‌ها؟!
https://www.tribunezamaneh.com/archives/330979

قهرمانان حقیقی کسانی بودند برای جان و امنیت و میهن جان‌فشانی و جان‌بازی کردند
https://www.tribunezamaneh.com/archives/331083

آخوندیست‌ها زیر بار زور نمی‌روند، مگر آن زور خیلی پر زور باشد!، جوک از حقیقت تراژدی حکومت ج.ا آخوندیستی و مافیایی!
https://www.tribunezamaneh.com/archives/330741

جنگ اباطیل: تعارض رسیدن به دمکراسی با انحطاط آموزش و پرورش فساد عمدی در حکومت مافیایی ج.ا؟!
https://www.tribunezamaneh.com/archives/327369

نکاتی از آرمانیه نجات ایران، در نتیجه فساد آموزشی و استخدامی؛ نفوذ اوباش و جنایتکاران در نهاد‌های امنیتی و اجراییه و قضاییه و مقننه و تا بسیج و لباس شخصی!، از آرمانیۀ نوین تا فهرست نکاتی، از جنگ اباطیل تا صلح حقیان، برای رهایی ایران از اهریمن(۳)
https://www.tribunezamaneh.com/archives/330701

صلح حقیان: تورم لجام گسیخته بالا چگونه ثروتمندان را ثروت‌مندتر و فقرا را فقیرتر می‌کند؟!
https://www.tribunezamaneh.com/archives/329454

صلح حقیان: چگونگی پارادوکس حق اللهی با حق الناسی؟!، انحطاط اخلاقی_اجتماعی سیاسی‌بازان در بین احتمالا بیش از اکثریت قاطع در ایران و جهان!
https://www.tribunezamaneh.com/archives/329671

ده رهاورد ۱۰۰ روز جنبش اعتراضی، برخی از آثار کمی و کیفی
https://www.tribunezamaneh.com/archives/331840

امریکا میلیتاریسمی‌ترین رژیم جهان، اما صلح بهترین و معقول‌ترین
https://www.tribunezamaneh.com/archives/331816

بروزرسانی‌های مهم، از انحطاط شایستگانی و شبه‌نفرین قتل امیرکبیر تا راز دلار ۴۰ هزار تومانی و مافیاهای نظیر خودرو: توحش باطل‌های شش‌گانه، دشمنان اصلی ایران و جهان!
https://www.tribunezamaneh.com/archives/331727

خلاصات مهم+بروزرسانی : توحش باطل‌های شش‌گانه و خشونت‌طلبان، دشمنان آزادی حقوق بشری و عامل اصلی بدبختی مردم ایران و جهان!
https://www.tribunezamaneh.com/archives/331469

پیشنهادهایی برای رژیم بعد از ج.ا
https://www.tribunezamaneh.com/archives/331223

محمد نوریزاد از زندان حکومت دیکتاوری فاسد و ظالم و جنایتکار ج.ا: ما یا رژیم پهلوی؟ مسئله این است
https://www.tribunezamaneh.com/archives/331165

از مهترین نوشتارهای برای حقوق بشریت!، همه انواع قتل عمد ممنوع، اعدام، ترور، قتل با قصد قبلی و…(ویراش ۳)
https://www.tribunezamaneh.com/archives/331075

فهرست نکاتی از آرمانیه نجات ایران: از کشور ملت ایده آل تا آیا خامنه ای گروگان گرفته شده؟!
https://www.tribunezamaneh.com/archives/331034

 

دقیقه ۹۰ تمام شد، رفتی تو وقت اضافه، ای ج.ا همین امروز اعلام علنی کن خواهان رابطه عادی مستقیم و دیپلماتیک با امریکا هستی، بویژه برای چندین بار که از امثال چین سیلی حقیقت خوردی!، اگر اندازه سر سوزنی عقل و عرق ملی و شرافت داری معطل نکن در احیای برجام(ویرایش ۲)
https://www.tribunezamaneh.com/archives/330776

از جنگ اباطیل تا صلح حقیان: سخن آخر، اعلام برائت از دوستان نابخرد و دشمنان موجودیت کشورملت ایران.(ویراش۲)
https://www.tribunezamaneh.com/archives/330791

 

از جنگ اباطیل تا صلح حقیان: پایان بی پایان؟!
https://www.tribunezamaneh.com/archives/330865

جنگ اباطیل: جنبش ضد ج.ا مردم ایران درگیر ۶ باطل، ماهی‌گیری نجاست‌خورهای مافیایی داخلی و خارجی از جنبش اعتراضی ۱۴۰۱
https://www.tribunezamaneh.com/archives/326146

لاشخورهای سیاسی‌باز شما شکست می‌خورید، که می‌خواهید ایران را به لاشه‌ای تبدیل کنید، مانند ظالمان و جنایتکاران و فاسدان ضد ایرانی …
https://www.tribunezamaneh.com/archives/330459

 

از آرمانیۀ نوین تا فهرست نکاتی، از جنگ اباطیل تا صلح حقیان، برای رهایی ایران از اهریمن
https://www.tribunezamaneh.com/archives/329661

صلح حقیان: (۱۸+) ایران در بحران‌های چندجانبه جنسی در تحت لوای حکومت آخودی و حجاب اجباری و قانون جاهلانه عفاف و حجاب

 

آنگاه که شاه لُخت- خَرامیده- ولی ناآگاه بر راه نابودی میرود، بهترین دوستانش، داناترین دشمانش هستند!

درباره فرمانروایی مردمی (سکولار دمکراسی)؟، اسیرکُشی (امثال محسن شکاری)، نمونه‌ای دیگری بر نانظامی ج.ا؟!

چرا ضحاک در افسانۀ ایرانی کشته نمی‌شود؟ – IranNamag
ابوالحسن تهامی

متن مفصل (توحش باطل‌های شش‌گانه و خشونت‌طلبان، دشمنان آزادی حقوق بشری و عامل اصلی بدبختی مردم ایران و جهان!؛ فهرست نکاتی از جنگ اباطیل تا صلح حقیان

 

 

برای روشن اندیشی درباره سری مطالب جنگ های اباطیلی بایگانی را مرور کنید

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/korooshbotshekane

نمونه دیگر نوشتارهای مشابه

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/botshekan

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)