خامنه ای بیش از ۳۲ سال سلطنت مطلقه کرده است، چه بسیار اشخاص که میگویند او در آرزوی به تخت نشاندن مجتبی است، اما ظرف شبه سیستم “شترگاوپلنگ” آکنده فسادخیز، و فرو رفته در منجلابات فساد و ناکارآمدی و میلیونها کارمند و عامل مفتخور و فاسد و کمسواد که با نابخردی حکومتش بخاطر فساد آموزشی سیاه جاله تجاهل و حماریتی است به نام “جمهوری اسلامی” مظروفی برای سلطنت مجتبی نیست!

آیا امروز مجتبی شجاعتی ندارد آن عبا و دستار منفورالناس را از تن و سر برکند؟، و با لباس و کلاه ساده خاکی رنگ سربازی برپوشد، و با گلچینی از تکاوران و افسران سالم و وطنخواه با وفا گردآورد و با کودتایی سریع و بدون خون ریزی بساط چند هزار آخوند و نوکیسه سرمایه سالار دزد- که نمونه بارزش در مافیای خودرو و امثاللش است- زندانی کند و با اعلام شش ماه حکومت نظامی، پایان حکومت تزویر و ریاکاری اُموَی (جمهوری قلابی و دروغین و اسلامی نمایی کذب ناشی از القائات شیطانی و نفسانی دنیاپرستان فرعونی-قارونی) اعلام کند و به این دوران اهریمنی ۴۳ ساله پایان دهد.

پس آن با همه کشورهای جهان از شرق تا غرب، حتی اسرائیل، طرح روابط دوستی و یا لااقل عدم خصومت برقرار کند. بگذارد ایران به آنچه که شایسته تاریخی است یعنی یکی سه قدرت همیشگی آسیا و جزء ده قدرت برتر اقتصاد و نظامی و سیاسی و رفاهی جهان شود، و ایرانی به راحتی میتواند با فقیر در حد نزدیک به صفر (اندکی باشند در حمایت دولت و مردم خیر)، در بالاترین استاندادرهای اجتماعی و فرهنگی و درامد سرانه و رفاه و سعادت در جهان داشته باشد.

مجتبی لازم نیست هزاران کتاب و مقاله بخواند و بجای اتلاف عمر که مثلا ساعتها پای اندرز پیران باتجربه و به ایده های جوانان باذکاوت گوش کند، عقل و چشم بصیرت خود را جمع کند و بر نمادهای تاریخ موفق شاهنشاهی جهانف یعنی کشورداران شمال اروپا بنگرد، آن شاهان بر مستند شاهی نشسته با احترام، مجلسی از احزاب- لااقل دو حزب- با سازوکار امتحان پس داده دمکراسی انتخاباتی و انجمنی و تفکیک قوا و قوه قضاییه مستقل و سالم و عادل، و نه مثل این نظام شترگاوپلنگی خامنه ای که بجای رقابت مسئولیت پذیرنده احزاب، مافیایی های جناحی و باندی حکمرانی بر ایران میکنند، نخست وزیری که با رای مستقیم مردم یا انتخاب نمایندگان مردم برای یک دوره برای تشکیل دولت و هیئت وزیرانی لایق و سالم و به دور فساد جهت خدمت به کشور بر سر کار میاند.

*این سخن را نه خامنه ای و نه مجتبی و نه اندک مخلصین بیت و نه اندک پیر پاتال های متوهمی که فکر میکنند این نظام ج.ا. نائب امام غایب است. چرا؟! به همان دلیلی که داستان شاه لخت است باور نکردند این جماعت مغز جمود و جاهل بر خردورزی خدایی زمانه. *

منابع اولیه انتشار در لینک های زیر:

آنگاه که شاه لُخت- خَرامیده- ولی ناآگاه بر راه نابودی میرود، بهترین دوستانش، داناترین دشمانش هستند!

shahlokht

https://www.balatarin.com/permlink/2022/10/16/5881831

https://www.balatarin.com/permlink/2022/10/15/5881374

 

آرمانیۀ نوین براندازی حاکمیت آخوندی (ج.ا.) بر ایران- ویرایش مجدد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)