بایست دائما بروزرسانی کرد برنامه و راه حل‌ها، اینکه بهره برد در تمام ظرفیت اندیشه‌ورزی نیک‌خواهانی برای همزمان حفظ تمامیت ارضی ایران و رسیدن به رژیم یا سامانه ساختارمند کشورداری مردمی با جدایی نهادهای حاکمیتی و نهاد دینی (یعنی چیزی در جهان امروز به آن سکولار دمکراسی می‌گویند)، چند نگاه به برخی از مطالب پیشین بنگریم

 

صلح حقیان: ایپدیمی توحش و سادیسم در نزد سیاست‌بازان جهان!، تحریم غربی-امریکایی، از واقعیت تا دروغ!

صلح حقیان: برای خنثی‌ کردن دوقطبی‌‌سازی اباطیل، باید ضد دو قطبی انجام داد! شیعه اصلاحگر در مقابل شیعه سلفی، مبارزه غیر خشونت‌آمیز مدنی+دفاع در برابر توحش و سادیسم در برابر ج.ا تا وحوش و سادیسمیان غرب و شرق و…

صلح حقیان: آخوندیسم چیست؟ و آنالیز تئوریک تا عملی، از برآمدن تا برکناری حکومت آخوندیسمی از ایران

صلح حقیان: (۱۸+) ایران در بحران‌های چندجانبه جنسی در تحت لوای حکومت آخودی و حجاب اجباری و قانون جاهلانه عفاف و حجاب

صلح حقیان: اپوزیسیون براندازی‌خواه ج.ا و مدعی ملی ایرانی و ایران‌گرایی، عملا برنامه و قدرتی برای جلوگیری از جنگ داخلی و تجزیه ایران دارد یا ندارد؟!

صلح حقیان: خطر باخت سه‌گانه!، و برخی پیشنهادهای فوری برای نجات ایران از نابودی!

صلح حقیان: قهرمانی در عدالت و رفاه عمومی و اقتصادی یا قهرمانی در فساد و فقر و ورزشی، کدام یک با ارزش‌ترند برای منافع ملی؟!

صلح حقیان: توهم فدرالیسم در سرزمینی که هنوز آماده ابتدائیات تمدن جدید و سکولاردمکراسی نیست!

صلح حقیان: دنیای پلشت ضد بشری سیاست‌بازان، از قتل و ترور تا تحریم کالاهای بشردوستانه و…

صلح حقایان: نکاتی برای پیش‌نویس قانون اساسی موقت ایران برای انتقالی به حاکمیت مردمی مبتنی بر حقوق بشر و عدالت و آزادی عقلانی-اخلاقی-از جنگ اباطیل تا صلح حقیان

صلح حقیان: امکان‌سنجی جدایی بخش حاکمه بیت رهبری با بخش‌های حکومتیان ج.ا درباره اصلاح‌پذیری

صلح حقیان: حامیان آیا پادشاهی خامنه ای یا مجتبی، می‌توانند بزودی آنها به برقراری رژیم مشروطه را مجاب کنند؟!

جنگ اباطیل: درباره درستی و نادرستی ادعاهای براندازی‌خواهی گروه‌های تجزیه‌طلب و یا خودمختاری‌خواهی قومی-عقیدتی و مرصاد ۲ از سوی حکومتی‌های ج.ا

جنگ اباطیل: از پَخمگی تا نخبگی، توهم استقلال سیاسی میان ایدئولوژیست‌های ج.ا (۲)

جنگ اباطیل: راهبردهای پیشنهادی فوری به بخش ملی نیروهای مسلح و امنیتی (ارتش، سپاه، انتظامی و…)، در شرایط خطر نابودی ایران؛ حکومت آخوندیسمی بویژه دربار خامنه‌ای که بجای نقش فریدون، نقش اژدهاک انتخاب کرده؟!

جنگ اباطیل: چندتا از بلاهت خائنانه کمدی-تراژدی حکومت آخوندیسم در راه نابودی ایران!

جنگ اباطیل: یک سناریوی جهنمی تجزیه-جنگ داخلی احتمال قریب به یقین، بعد از سقوط نابهنگام- با توجه به وضع فعلی- توسط فریب خوردگی تحت حاکمیت ج.ا جمعی مردم ایران

جنگ اباطیل: با توجه به سخنرانی اخیر رهبر ج.ا، آیا حکومت خامنه‌ای موجودیت ایران و تشیع امامیه اصلاحگر را یکجا به باد خواهد داد؟!

جنگ اباطیل: نیکونوسازی حکمرانی در ج.ا، فرمان‌های سریع (حکم حکومتی) برای نجات ایران از فروپاشی و تجزیه و جنگ داخلی، بخش دوم

 

برای روشن اندیشی درباره سری مطالب جنگ های اباطیلی بایگانی را مرور کنید

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/korooshbotshekane

نمونه دیگر نوشتارهای مشابه

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/botshekan

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)