من افراد زیادی می‌شناسم و حتی نمی‌شناسم به درستی بحث مبارزه غیر خشونت‌آمیز را بهترین روش مبارهز حکومت‌های دیکتاتوری ضد بشری پیشنهاد می‌کنند و قطعا گزینه اول و اصلی امثالهم همین است، این بهترنی شیوه برای عموم مردم مظلوم جهان است، اما نکته‌ای است نبایست طوری هم عمل کرد، که جنایتکاران وحشی و سادیسمی حکومت‌های ظالم و فاسد و جنایتکار و مزدور مافیایی گمان کنند هر جنایتی و ظلمی کنند، مبارزان و مخالفانشان دست به دفاع نمی‌زنند، اما گفتم دفاع و نه حمله و تخریب و حمله فیزکی و قتل و ترور مقابله به مثل.

چگونه بایست دفاع کرد؟

– قطعا استفاده سلاح گرم یا سرد به قصد آسیب جسمی به عوامل سرکوب میدانی توصیه نمی‌شود.

– قطعا اقدام ترور اشخاص و عوامل حکومتی از روئسا و فرماندهان نیروهای مسلح تا عوامل دون پایه مثل بسیجی‌ها یا اخوندهای بعضا خارج حکومت یا مظنونی که معلوم نیست چه کاره اند، ترور مطلقا ممنوع است.

– تخزیب و حمله و غارت اموال عمومی و شخصی، مانند وسایل نقلیه عمومی شخصی از آمبولانس و بانک و بیمارستان و درمانگاه و.. تا اتوبوس و خودروهای مردم عادی و منازل حکومتی‌ها تا مردم عادی و… مطلقا ممنوع است.

– اعتصابات لجام گسیخته، که منافع ملی و عمومی و معاش و زندگی تحت شدید فقر و بیکاری مردم ضربه بزند، اینکه در این فصل سرما، بیاند امکان رساندن برق و گاز به مردم عادی قطع کنند، کمکی به به جنبش اعتراضی و قیام مردمی علیه استبداد مفیای حاکم نمی‌کند، آسیب زدن به زیرساخت‌های مهم اقتصادی و حتی نظامی ایران اشتباه ضد ملی ایرانی و راهبردی است، این زیرساخت‌ها در فردای پس از حکومت اخوندیستی، برای تدوام توسعه اقتصادی و حفظ امنیت و بازدارنگی در برابر دشمنان خارجی که خواهان نابودی موجودیت ایران هستند لازم است، اینها جزء اموال ملی ایران و متعلق به همه ایرانیان هستند و نه حکومت ج.ا که بخواهند مبارزان نابود کنند!

– کسانی که اقدام به آوردن پرچم اجنبی هنگام فلان تیم ورزشی می‌کنند یا در تظاهرات به جای شعارهای ضد دیکتاتوری، فحاشی کرده یا مثلا نام جعلی برای نام درست خلیج فارس می‌برند، آنهایی که از جریان‌های تجزیه‌طلب حمایت کرده و شعارها و پرچم‌های تجزیه‌طلب می‌آورند، اینها در واقع همان کسانی هستند خواسته و نداسته و شادی عمدیف دارند در زمین حکومتیان ضد مردمی بازی می‌کنند، خواست حکومت ج.ا همین است که مردم از تجزیه و جنگ داخلی برساند و لایه‌های ناراضی و اما وطن دوست و خواهان حفظ تمامیت ارضی ایران وارد عرصه مبارزه نکنند! اگر پرچمی می‌خواهید بیاورید یک پرچم ساده سه رنگ ایران یا با همان اصل آلترناتیو و اورجینالش قبل تحریف ضد ایرای از سوی ج.ا یعنی پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان بیاورند. آن بخش مردم ایرانی‌تبار بلوچ و کُرد و آذری-تُرک و… اگر واقعا ریگی در کفش خود ندارند و صداقت دارند در همراهی با یقیه مردم، نبایست به هیچ وجه از اهداف و روش‌ها و شعارها و پرچم‌های تجزیه‌طلبان قوم‌گرا و فرقه‌گرای دینی و مذهبی استفاده کنند و آلت دست این دشمنان ایران شوند.

این فوق الذکر، هر کسی مرتکب شود، از نظر امثالهم معترض مدنی نیست، یا سوءاستفاده‌گر جامعه‌ستیز یا مجرم بیمار روانی سادیسمی است و یا عامل دشمنان داخلی و خارجی اجنبی (مانند تجزیه‌طلبان، اجنبی که می‌خواهند ایران به باتلاق بدتر از فعلی یعنی جنگ داخلی و یک لیبی و سوریه جدید و بلکه بدتر ساختن و.. هستند) و حتی شاید از خود حکومتیان سرخود و آتش به اخیتار است، هر کسی است، قصدش کمک به جنبش اعتراضی و استمرار و توقیت این جنبش برای رسیدن به خواسته‌های برحق مردمی از حقوق بشری تا عدالت مادی و معنوی و رهایی از فقر و تحریم و تبعیض و… این قبیل نیست،

باز پرسیده پس چگونه دفاع باید کرد؟
قطعا کسانی وارد میدان کف خیابان و تظاهرات می‌شوند، این ریسک به پذیرند ممکن است دچار آسیب جسمی وروحی شوند یا دستگیر و زندانی و کشته!، کسی می‌رود به میدان تظاهرات بایست بداند خودش به قولی، آماده شهادت در راه آزادی وطن و سایر مردم ملت ایران کند، البته چنین آزادگی و قهرمانی و پهلوانی شایسته تقدیر و ثبت در تاریخ مبارازت آزادی‌خواهی و حق‌طلبی ملت ایران است.

دفاع نخست بایست، ضمن تاکید بر تظاهرات‌های منظم و مستمر و سازماندهی مردمی داخلی، روش‌های مبارزاتی پیش بگیرند که بنیان‌های ایدئولوژیک این حکومت مافیایی ظالم و فاسد و جنایتکار را از کار به اندازد.

مثلا راهبرد خنثی کردن دوگانه‌سازی و دوقبطی کردن‌های ایدئولوژیک و جنگ روانی-رسانه‌ای حکومتیان:

دو قطبی‌های مانند دینی و ضدی دینی، اسلامی و اسلام‌ستیز، شیعی و شیعه‌ستیز، غربی و ضد غربی و…
بیش از ۴۳ است حکومت مافیایی با این دوقطبیسازی دورغین، توانسته میلیون‌ها نفر از مردم ایران از جمع حق‌طلبان تا طیفی از مذهبی‌ها فریب بدهد، اینکه امثالهم بجای اینکه علیه شیعه و یا اسلام مطلبی منتشر کنمف می‌آیم شیعه اصلاحگر در برابر شیعه سلفی (عملا و واقعا از سوی حکومتیان ج.ا اجرا و دنبال می‌شود) را طرح می‌کنم این است، در راه دفاع در برابر دستگاه پروپاگاندای اقلیت ناچیز (حتی بگویم چند هزار نفری مافیایی درون حکومت ج.ا که حتی مجلس و دولت و سران نیروهای مسلح را نیز را مزدور خودشان کرده اند!)، بایست این حربه‌های اهریمین سوءاستفاده از علایق و تعلقات معنوی و فرهنگی و مذهبی بخش کثیری از مردم از دست آنها در آورد.

بجای اینکه در دولتیان کشورهای غربی و امریکا و اسرائیل و منطقه خودمان، لابی کنید و هی انها ترغیب به حمله نظامی یا تشدید تحریم‌های ظالمانه و جنایتکار همچون دارو غذا کنید یا با احیای برجام مخالف کنید، اتفاقا باید عکسش عمل کنید، حقیقت این است مافیایی‌های که افسار سران و عوامل کشوری-لشکری ج.ا در دست گرفتند دقیقا همین تداوم تحریم و ادامه دو قبطی‌ها ضد ملی ایرانی همچون دعوای شیعه و غیر شیعه، بی‌دین و بادین و… می‌خواهد!
باید برعکس خواسته‌های دوقطبی‌سازی و تضعیف ملت ایران عمل کرد.
باید همان قشر خاکستری و حتی طرفدارن مذهبی و بخش‌های جاهل و خرمذهبی متوجه کرد، همگی‌شان فریب خوردند و گمان می‌کنند در جبه حق علیه باطل هستند، باید بهفمند در جبهه باطل هستند و در برابر حق یعنی خواسته‌های آزادی‌های حقوق بشری و دمکراسی‌خواهی و عدالت‌طلبی اکثریت مردم ایستاده اند، اینها را باید تبیین کرد برای همان نیروهای مسلح و مغزشو شدگان موسوم به خرمذهبی!

برخلاف تصور مخالفان ج.ا، مافیایی که افسار حکومتیان و نیروهای مسلح ایران در دست گرفته، دقیقا مخالف احیای برجام است، او می‌خواهد ایران در تحریم و در ضعف و فقر باشد، اگر ماهیت ضد بشری و انگلی اقلیت چند هزار نفری مافیایی به خوبی درک کنید خواهید فهمید کل داستان برعکسی چیزی است در بسیاری از رسانه‌ها مخالفان ج.ا می‌گویند، این هیولای چند سر مافیایی نفوذی درون ج.ا همان‌طور که در داخل در حال فریب نیروهای کشور-لشکری ج.ا و تندروها و خزمذهبی‌ها است، در خارج دارد آدرس‌های اشتباه به اپوزیسیون و حتی دولت‌های متخاصم با ج.ا می‌دهد!

همه مبارزان واقعی راه آزادی ایران از چنگ اهریمنی حکومتیان مافیایی ج.ا را دوباره به بازخوانی و مطلعه عمیق و نکته‌سنجی مطالبم دعوت می‌کنم، این بار عقده و کینه‌ها و تعصبات جناحی و حزبی و شخصی‌تان را کنار بگذارید و منصفانه و معقولانه به کلیت و جزئیات داستان تراژدی این ۴۳ سال و حتی قبل از آن بنگرید و اندیشه ورزید.

ترویج جرم-بیماری سادیسم و زامبی‌گونگی یکی از ابزارهای اهریمنی مافیایی‌ها نفوذی میان مردم حکومت‌ها در طول تاریخ بوده است، این اهریمنیان متسفانه در تمام حکومت‌ها و جوامع نفوذ کرده اند و به زیست انگلی و ضد بشری‌شان ادامه می‌دهند.

یکی از بهترین دفاع‌ها، دفاع تبینیی و افشاگری دستان مافیایی است که افسار حکومت ج.ا از کشوری تا لشکری در دست گرفته، و خنثی‌سازی ابزارهای دوقطبی‌سازی اختلاف‌افکنی میان مردم ایران است تا نیروهای مردمی را پراکنده کرده و ایجاد اتحاد و همبستگی میان اقشار و طبقات مردم از بین ببرد.

ترویج بی‌هویتی نسبت به ایران و زامبی‌گونگی و بی‌اخلاقی، اینکه به بهانه ادعای اسلامی و شیعه بودن حکومت، بنیان‌های همبستگی که یکی از احترام به عقاید دیگران است کنار گذاشته و به نوامیس و عقاید مذهبی دیگران از بیخ و بنیاد بی‌احترامی کنند، در این کشوری که انبوهی گسل قومی و فرقه ای ایجاد کرده اند دشمنان داخلی و خارجی بویژه مافیای نوفذی د رحکومت ج.ا، د راین شرایط هیچ کمکی نمی‌کند جز شکست چند باره جنبش مردمی!

و آخر اینکه، باید تمام گروه‌ها و اشخاص مبارزه حقیقی ضد حاکمیت مافیایی ج.ا، چه در خارج و چه در داخل متحد شوند حول یک شورای راهبری با اهدف همگرایی خواهانه، دقیقا باید برنامه برای جذب و همراه کردن نیروهای مسلح و هم ایجاد نیروهای مسلح اماده (نه وارد شدن در این مراحل فعلی تظاهراتی)ف بلکه باری فاز آخر، که به سرعت کنترل امنیتی و اداره کشور گرفته و جلوی هرج و مرج و غارت‌گری زامبی‌ها و خلافکارن و دله‌دزدها و تجزیه طلبان بگیرند و حفظ تمامیت ارضی کشور ایران، و فورا بتواننند یک دولت موقت سراسری در تمام کشور مستقر کنند و هرگونه اقدامت تهاجمی کشورهای متخاصم برای زدن و نابودی زیرساخت‌های امنتی و نظامی و اقتصادی کشور بازدارنده و خنثی کنند.

برای چندیمن بار: مافیا، اهریمنی است که به هیچ چیز جز منافع زودگذر دنیاپرستی اش اهمیت نمی‌دهد، برای مافیا، شرافت، حقوق بشر، اخلاق، قومیت، مذهب، خدا، حتی عقاید فلسفی ناباوری، تمامیت ارضی، صلح جهانی، استقلال کشورها، امنیت جهانی، سلامت بشریت و محیط زیست و هر آنچه فکر کنید خوبی برای بشریت و حتی سایر موجودات عالم است اهمیت نمی‌دهد و اگر منافعش ایجاب کند همه انها نابود می‌کند!

صلح حقیان: ایپدیمی توحش و سادیسم در نزد سیاست‌بازان جهان!، تحریم غربی-امریکایی، از واقعیت تا دروغ!

صلح حقیان: ایپدیمی توحش و سادیسم در نزد سیاست‌بازان جهان!، تحریم غربی-امریکایی، از واقعیت تا دروغ!

صلح حقیان: آخوندیسم چیست؟ و آنالیز تئوریک تا عملی، از برآمدن تا برکناری حکومت آخوندیسمی از ایران

صلح حقیان: آخوندیسم چیست؟ و آنالیز تئوریک تا عملی، از برآمدن تا برکناری حکومت آخوندیسمی از ایران

صلح حقیان: (۱۸+) ایران در بحران‌های چندجانبه جنسی در تحت لوای حکومت آخودی و حجاب اجباری و قانون جاهلانه عفاف و حجاب

صلح حقیان: خطر باخت سه‌گانه!، و برخی پیشنهادهای فوری برای نجات ایران از نابودی!

صلح حقیان: قهرمانی در عدالت و رفاه عمومی و اقتصادی یا قهرمانی در فساد و فقر و ورزشی، کدام یک با ارزش‌ترند برای منافع ملی؟!

صلح حقیان: دنیای پلشت ضد بشری سیاست‌بازان، از قتل و ترور تا تحریم کالاهای بشردوستانه و…

صلح حقیان: امکان‌سنجی جدایی بخش حاکمه بیت رهبری با بخش‌های حکومتیان ج.ا درباره اصلاح‌پذیری

جنگ اباطیل: درباره درستی و نادرستی ادعاهای براندازی‌خواهی گروه‌های تجزیه‌طلب و یا خودمختاری‌خواهی قومی-عقیدتی و مرصاد ۲ از سوی حکومتی‌های ج.ا

آرمانیۀ نوین براندازی حاکمیت آخوندی (ج.ا.) بر ایران/ رستاخیز ملی به یاری نیروهای مسلح

 

برای روشن اندیشی درباره سری مطالب جنگ های اباطیلی بایگانی را مرور کنید

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/korooshbotshekane

نمونه دیگر نوشتارهای مشابه

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/botshekan

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)