بایگانی

خلاصه قانون مربوط به افراد ترنسجندر در هند

اتحادیه‌ی اروپا باید از گفت‌وگوهای آتی برای طرحِ موارد نقض جاری حقوق بشر در ایران استفاده کند

نقشِ توهّمِ قُدسی بودن در ستم پیشگی جمهوری اسلامی ایران*

اهمیت برابری ازدواج

سازمان ملل برای سی‌امین بار نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد

وحشت از تن رنجور یک کارگر مبارز

نامه آتنا دائمی در رابطه با وضعیت محمد نظری؛ ۲۴ سال یعنی ۸۷۶۰ روز و شب

کنفدراسیون اتحادیه های کارگری سوئیس، خواهان آزادی فوری رضا شهابی و اسماعیل عبدی شد

داستان مرد همجنسگرایی که از ایران گریخت و در آمریکا مدل لباس زیر شد.

محمود صالحی فعال سرشناس کارگری را به زندان بردند! چنین انسانی را به قفل و زنجیربستن ، به چه معنا است؟

خسرو بیت‌اللهی

حمایت دولت‌های خارجی از مردم ایران باید مشروع و ریشه‌دار باشد

‘ترنس’ در قانون هند – سری اول از مجموعه قوانین و حقوق ترنس‌ها در جهان

اظهارات شمخانی درباره شرایط رهبران جنبش سبز؛ خشم خانواده محصورین٬ خوش‌بینی نماینده‌ها

دیدار با خانواده عبدالفتاح سلطانی

حکومتی که نمی خواهد تغییر بکند و از تجمع هراس دارد

“حکومت ایران نە تنها اجازەی انتقال پیکر برادرم بە کرمانشاه را ندادەاند، بلکە اجازە ندادەاند وی را در قطعەی هنرمندان و نویسندگان شهر تهران بە خاک بسپاریم”.

متن شماره ی پنجاه و نه از کتاب دیل گپ

متن شماره ی پنجاه و هشت از کتاب دیل گپ

متن شماره ی پنجاه و هفت از کتاب دیل گپ

متن شماره ی پنجاه و پنج از کتاب دیل گپ

خلاصه‌ی گزارش شفاهی گزارشگر ویژه‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران به سازمان ملل در روز ۲۵ اکتبر ۲۰۱۷

متن شماره ی پنجاه و چهار از کتاب دیل گپ

متن شماره ی پنجاه و دو از کتاب دیل گپ

توفان تویتری در حمایت از پرفسور احمدرضا جلالی

جنبش دادخواهی و مشکلات آن

علیه پزشکینه کردن ترنس: هویت ترنس را از بند موسسات، بیمارستان‌ها و دادگاه‌ها برهانید

تبعید آرش صادقی به زندان رجایی شهر کرج

کارشناسان سازمان ملل: ایران اعدام متهم نوجوان را متوقف کند

نامه سرگشاده سهیل عربی به مناسبت پایان اعتصاب غذا

نامه سرگشاده سهیل عربی به مناسبت پایان اعتصاب غذا