بایگانی

حقوق کودکان و کمیسیون مجلس اسلامی

« این ما هستیم که به دلیل ایستادن در برابر نقض قانون مجازات مى شویم»

گزارش نقض حقوق شهروندی بهائیان در سال ۱۳۹۵

صادقانه از دانشگاه اخراجشان کنید، نه منع تحصیل!

دلایل تداوم نابرابری جنسیتی در ایران

آمار و ارقام کولبران کشته شده در سال ٩۵

«از توافق عمومی درباره‌ی گزارش‌گر ویژه‌ی مدافعان حقوق بشر پشتیبانی کنید»

۸ مارس: مبارزه به‌خاطر حقوق زنان در رویارویی با حمله‌ها و پس‌روی‌ها!

روز زن: بیانیه ۲۰ سازمان حقوق بشری نسبت به وضعیت زنان فعال در جنبش دادخواهی

خلاصه گزارش سالانه اعدام در ایران – سال ۲۰۱۶

مادران پارک لاله ایران: ۸ مارس، روز جهانی زن گرامی باد

روز جهانی زن، روز تمرکز بر حقوق بشر

امروز: طوفان توییتری به مناسبت ۲۰۰۰ روز زندان و بیماری عبدالفتاح سلطانی

شیرین عبادی: هر کس در حصر دخالت داشته است مرتکب جرم شده است

شأن روحانیت

زهرا ربانی، همسر احمد منتظری: بدون رای دادگاه تجدید نظر، حکم زندان را اجرا کردند

نامه دختر عبدالفتاح سلطانی به وزیر اطلاعات: صدایمان را بشنوید وضعیت جسمانی پدرم وخیم است

بیانیه ی پدر مصطفی کریم بیگی : «دروغ پشت دروغ، ظلم پشت ظلم»

بیانیه‌ پدر مصطفی کریم بیگی: دروغ پشت دروغ، ظلم پشت ظلم

دلنوشته گلرخ ایرایی و آتنا دائمی برای دختر شهناز اکملی

آیا بازنگری در حکم اعدام، امکان‌پذیر است؟

نامه سرگشاده حمید بابایی، زندانی سیاسی: حداقلِ حق ما یک ملاقات کابینی بود که آن را هم گرفتند

به امنیتی کردن فعالیت های صنفی پایان دهید

گزارش نرگس محمدی از یک روز بند زنان زندان اوین چهارشنبه، روز خاص مادران زندانی و کودکان خردسالشان

در زندان‌های دنیا چه می‌گذرد؟

بیم از دست رفتن جان آرش را دارم / نامه گلرخ ایرایی

نامه نازنین زاغری از زندان اوین به فرزند خردسالش: هیچ ظلمی بی‌جواب نخواهد ماند

برای برچیدن احکام مسخره امنیتی علیه جعفر عظیم زاده و دیگر فعالین کارگری باید قاطعانه و متحد به میدان آمد

رفسنجانی که بود و چه نقشی در سرکوب خواسته‌های دموکراتیک مردم داشت؟

حق درمان