بایگانی

چگونه بر درماندگی آموخته شده پیروز شویم

برنامه ی فراگیر – آیا به ایدئولوژی نیاز داریم؟ – قسمت دوم – دکتر کورش عرفانی

گزارش نقض حقوق بشر در ایران هفته چهارم آبان ۹۹

گزارش نقض حقوق بشر در ایران هفته چهارم آبان ۹۹

بیانیه جمعی متنوع  از فعالان سیاسی و مدنی ایران: ضرورت مذاکره مستقیم و بی‌قید و شرط ایران و آمریکا …

ترامپیسم و پوپولیسم در انتخابات آمریکا و تاثیر آن بر اوضاع ایران

چگونه ترامپ ، جمهورى اسلامى را به قدرت منطقه تبديل كرد

نسرین ستوده را بدون‌قیدوشرط و کامل آزاد کنید!

آن چه در انتظار ایران است

سرنوشت ایران بعد از ترامپ ‎

حکومت‌های اسلامی ایران و ترکیه مسلمانان فرانسه را علیه آزادی بیان تحریک می‌کنند!

کولی‌ها حلقه‌ مفقوده از زنجیره انسانی!

چین و خاورمیانه

بلندترین آوای مرغ سحر از زندان تا کف خیابان و بزرگترین بدرقه آنلاین در تاریخ ایران

بلندترین آوای مرغ سحر از زندان تا کف خیابان و بزرگترین بدرقه آنلاین در تاریخ ایران

در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام؛ «به‌کارگیری گسترده‌ی مجازات اعدام در ایران»

نسرین ستوده را فوری و بدون‌ قید و شرط آزاد کنید

چرا هستند؟

باید این سنگ از میان برداشتن

سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران – گزارش ۶ ماه اول سال ۱۳۹۹

سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران – گزارش ۶ ماه اول سال ۱۳۹۹

گزارش نقض حقوق بشر در ایران هفته چهارم شهریور ۹۹

گزارش نقض حقوق بشر در ایران هفته چهارم شهریور ۹۹

در باب تفاهمنامه راهبردی بین ایران و چین

گزارش نقض حقوق بشر در ایران هفته سوم شهریور ۹۹

گزارش نقض حقوق بشر در ایران هفته سوم شهریور ۹۹

موج افشای آزار جنسی برخاسته از فرهنگ و قوانین اسلامی

چو ایران مباشد تن من «باد»

در ستایش تجربه گرایی زنان نسل جدید و قدیم: داستان هایی از “زنان” نسل من

گزارش نقض حقوق بشر در ایران هفته اول شهریور ۹۹

گزارش نقض حقوق بشر در ایران هفته اول شهریور ۹۹

از آوردن پول نفت بر سفره مردم تا فروش نفت به خود مردم

از آوردن پول نفت بر سفره مردم تا فروش نفت به خود مردم

یادداشتی بر نوشته شهاب برهان

روایت زنان در بازخوانی چند کشتار

در ایران، جدائی دین از دولت، پانسمانی است که عفونت را می‌پوشاند

اوراق کبود، علی سجادی