بایگانی

خیابان‌های ایران ممکن است خالی باشند، اما زندان‌ها پر می‌شوند – گفت‌وگوی دویچه وله با آتنا فرقدانی

کاخ سفید: «ایالات متحده در برابر حکومت دیکتاتوری ایران ساکت نخواهد ماند»

ملاحظه‌ای بر منشاء خیزش دی ماده ۹۶ در ایران

گزارشی از تظاهرات همبستگی با مبارزات مردم ایران در استکهلم

آیا اینترنت ماهواره‌ای برای ایران ممکن است؟ 

جلوی سوریه‌ای شدن ایران را بگیریم

بیانیه مشترک دو سندیکای مستقل کارگری ایران: با مردم به جان آمده خشونت نکنید!

تحلیلی جامعه شناختی بر علل شکل‌گیری تظاهرات اخیر در نزدیک به چهاردهه در جامعه‌ی ایران

تصویب قطعنامه در سنای آمریکا در خصوص آزار حکومتی بهائیان و نقض حقوق اقلیت‌ها در ایران

رضاضراب و دیگر یقه سفیدها!

رضا ضراب در مثلث رقابت‌های ایران، آمریکا و ترکیه!

طرح پیشنهادی گذار از جمهوری اسلامی و تاسیس نظام نوین سیاسی در ایران

نقض فاحش، گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران

هشدار نسبت به پرده پوشی پرونده جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار

ایدز، زنان و قانون در ایران

گفت‌وگو: روز یادبود ترنسجندر و وضعیت ترنسجندرها در ایران

زبان فارسی ایران، افغانستان و تاجیکستان؛ یک زبان یا سه زبان؟

مفهوم شناسی نظری اعتراضات خیابانی ترکان در ایران در سالهای اخیر- سلیم خورشیدی

فلسفه در ایران و سقوط اسلامی

اتحادیه‌ی اروپا باید از گفت‌وگوهای آتی برای طرحِ موارد نقض جاری حقوق بشر در ایران استفاده کند

الهه سرور از همجنسگرایی و روابط انسانی می‌گوید

پژواک جنگ را می شنویم؟

متن شماره ی شصت از کتاب دیل گپ

متن شماره ی پنجاه و نه از کتاب دیل گپ

متن شماره ی پنجاه و هشت از کتاب دیل گپ

متن شماره ی پنجاه و هفت از کتاب دیل گپ

متن شماره ی پنجاه و پنج از کتاب دیل گپ

نگاهی به تز “کمونیسم ملی اسلامی” و تاثیر آن بر ایران

تحریمهای جدید آمریکا علیه سپاه پاسداران به چه معناست؟- سلیم خورشیدی

حق دادخواهی: با نگاهی به جنایت‌های جمهوری اسلامی و عهدنامه‌های بین‌المللی حقوق بشر