بایگانی

ایران: آزار قضایی خانم رضوانه محمدی

استفاده‌ی همگرایی منطقه‌ای از میراث فرهنگی مشترک

نامه به شاهزاده ای که باید اعتبارش را از پدرش بگیرد نه از تجزیه طلب ها

جناح تندرو و فرازمینی‌ها «در نقد مساعدتربودن حاکمیت دوگانه برای گذار به دموکراسی»

سانسورِ دیکتاتوری

ایران: نگرانی عمیق برنامه‌ی نظارت از محکومیت نسرین ستوده به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق

نوروزِ دیکتاتوری

ایران سوریه نمی شود،سوئیس خواهد شد!

۸ مارس روز جهانی زنان گرامی باد

کردستان پاشنه آشیل ترکیه و چشم اسفندیار ایران

بیانیه – همبستگی سراسری معلمان را گرامی میداریم!

ای ایران، این کفن توست که می‌بافیم

در ایران یک انقلاب اجتماعی عمیق اتفاق افتاده است بی‌آنکه حکومت بتواند جلوی آن را بگیرد

قتل هایِ دیکتاتوری

شُعارِ دیکتاتوری

اعلامیۀ پشتیبانی از «بیانیۀ مشترک سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشستگان، در مورد تعیین دستمزد سال ۱٣٩۸»

اَقَلّیتِ دیکتاتوری

چرا ایران نمی شود؟

رضا پهلوی و بازتولید دیکتاتوری نوین در «شبکه ایرانیاران»

بیانیه مشترک تشکل‌های مستقل کارگری در مورد دستمزد سال ۱۳۹۸

اِنگاره ی دیکتاتوری

خیابان‌ها و نام مردانی که بر آن‌ها حکمرانی می‌کنند

اجلاس لهستان و پیروزی اسرائیل بر ایران

فراخوان گزارشگران: با تمام توان از راهپیمایی سه روزه ی کارزار مبارزه با خشونت به مناسبت روز جهانی زن حمایت کنیم!

مدرسه ی دیکتاتوری

نمایش هایِ دیکتاتوری

نقدی بر بیانیه رضا پهلوی در چهل ‌سالگی حصر ایران

ایران، تخریب ضروری

تصمیمِ دیکتاتوری

هدیه‌ای از سمت توکا نیستانی…