بایگانی

پیمان ظریف – چین

“رادیکالیستهای سرنگون‌طلب” ایجاد کننده شرایط ماندگاری جمهوری اسلامی است

صدارت- نقش اپوزیسیون و بدیل در مردمسالاری در ایران

معرفی کتاب جنگ محرمانه با ايران

مجادله بر سرِ مقام رهبر و انتقام چکی

قانون‌مداری و همسایگی: نگاهی تحلیلی به وقایع اخیر مرزی ایران و افغانستان

صدارت- علل عدم ائتلاف اپوزیسیون

چرا به جرم‌انگاری زن‌کشی نیاز داریم؟

صدارت- بهانه قتل جرج فلوید برای نگرشی به خشونت‌های سلطه‌گران، از پنجرهٌ حقوقی

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – دنیای بعد از کرونا، چه دنیایی خواهد بود، درس‌هایی در بُعد فرهنگ …

کُردها

یادهای زندان به کوشش منصوره شجاعی

ایران در توافق آیندە عراق و آمریکا

اشک تمساح راسیست-شوونیست‌های وطنی در مرگ یک شهروند آمریکایی!

گزارش نقض حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت (هفته اول خرداد)

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – دنیای بعد از کرونا، چه دنیایی خواهد بود، درسهایی در بُعد سیاسی

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – دنیای بعد از کرونا، چه دنیایی خواهد بود، درسهایی در بُعد اقتصا …

جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – دنیای بعد از کرونا، چه دنیایی خواهد بود، درسهایی در بُعد جامعه …

صدارت – رسانه‌های شخصی، جنگ روانی. شورش و جنگ و تخریب در پساکرونا، یا جنبش و صلح و سازندگی؟

نقد کتاب وفاداری های گسسته (Divided Loyalties) نوشته نیلوفر شیدمهر

اشغال نافرجام سفارت

گفتگوی آقای ابوالحسن بنی‌صدر و علی صدارت – بحران کرونا و نمایش عریان عواقب و پی‌آمدهای تجاوز به …

آسیب شناسی تحولات سیاسی – اجتماعی یک قرن گذشته و راهکارهای نوین آینده ایران

ایران: زندانیان عقیدتی زن باید آزاد شوند؛ ویروس کرونا زندان‌ها را فراگرفته است

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – پیشگیری از بحرانهای بزرگتر در دوران پساکرونا

صدارت – آگاهی از خلقیات خود و دیگران در مدیریت بحران کرونا، وژدان احساسی-روانی

مانیفست اندیشکده ایرانزمین – هویت و ناسیونالیسم مدرن ایرانی از دیدگاه تمدنی (نسخه دوم)

صدارت : قرنطینه‌های فردی و جمعی، تنها راه پیش‌گیر از مردن، و یا کشتن دیگران توسط کرونا!

دورهمیِ اجباری: چطور پا روی دم هم نگذاریم؟