ناخودآگاه – دلم برای امید دانا اندکی سوخت، وقتی سخنان خامنه‌ای اخیر گند زد به تمام چند سال تلاش جریان ایران‌گرایی گروه رودستی!

کسانی دارند بیت خامنه‌ای خط می‌دهند که مثلا جریان‌های خرمذهبی و نفوذی‌های باعربیسم و مافیای اقتصادی از جمله آنند، ایران به فلاکت کشانده اند، شاد در نهایت ایران را بزودی به مرز تجزیه جنگ داخلی می‌برند، گویا امثال صدام و قذافی در این جهان به اصطلاح همچنان بازتولید می‌شوند!

برای همین، مدتهاست که گفتم امید چندانی به جریان آخوندیسم نداشته باشیم، در مطالب قبلی، راهبرد آلترناتیو/جاگیزین گفتم، چیزی به نام خوب و بهتر وجود ندارد و بلکه یک آلترناتیو است، انتخاب بین بدها، که پیشنهاد مبارزه غیر خشونت‌آمیز طولانی مدت بدون آنکه این کارهای تخریبی و کمک به جریان‌های براندازی تجزیه‌طلب و کلنگی کردن ایران باشد، جریان‌هایی که در مناطق قومیت‌گرا و سنی‌ها در حال واقع است یک جریان دروغین آزادی برای ایران است، دروغ می‌گویند پان‌های قومی و سنی‌های سلفی!، همگی با شعارهای دروغین “زن و زندگی و آزادی” و مبارزه با اسلام افراطیسم حکومت مافیایی ج.ا دارند در مسیر تجزیه و جنگ داخلی ایران می‌روند!، و متاسفانه حکومت ج.ا در تله و منجلاب- دشمنان اجنبی و همدستان داخلی- نابودی وجود ایران حرکت می‌کنند، تا زمانی نیروهای مسلح توجیه و ترغیب کنیم برای کودتا ملی‌گرایانه.

 

نکته مهم اضافه کنم:

به هیچ وجه نباید مردم اصیلی که ایران متحد را می‌خواهند وارد فاز قیام مسلحانه و اعتصابات گسترده ضد اقتصادی شوند، این توطئه ترکیبی نظامی-اقتصادی نابودی ایران است!، تمام اینها باعث می‌شود نیروهای نظامی تمرکزشان از مرزها و مناطق تجزیه‌طلب کم شود!،  مردم مناطق مرکزی و شرقی که عمدتا شیعه و یا شیعه‌زاده و فارسی‌زبان هستند مواظب باشند که مفت- بلکه با هزینه جان و مال و آینده خود و فرزندانشان- سواری ندهند به گروهک‌های تجزیه‌طلب ضد ایرانی و ضد بشری! در شههرای بزرگ و مناطق مهم تظاهرات و اعتصاب می‌کنند این مردم فارسی‌زبان، در مناطق مرزی تجزیه‌طلبها در حال جداسازی مناطق از ایران هستند! وقتی می‌گویم جنگ اباطیل، می‌فهمید عمق فاجعه را؟!

این نقشه‌های منتشر شده در اینترنت، ارز مرزبندی‌های قومی، هیچکدامش مورد قبول حتی خود تجزیه‌طلبان نیست، به ای معنی که هیچ کدام مرزهای تجزیه یکدیگر قبول ندارند، در کل یک جنگ داخلی طولانی و کشتارهای زیادی در مرزهای قومی کذایی روی خواهد دادف برای ده ها سال ایران از گردونه فعالیت اقتصادی حداقلی هم خارج می شود، شما وضع فعلی لیبی و سوریه و یمن دیدید، اندکی منابع نفتی غارت می شود که سهمی به دزدان محلی و بقیه غارتگران اجنبی، تقریبا چیز درخروی به مردم محلی هم نمی رسد! به احتمال زیاد داستان ایران از این هم بدتر خواهد بود!

یکی از دهها نقشه دروغ یا غیر واقعی منتشر شده بایک نگاه، احساس دریایی از خون و ظلم و جنایت و فساد درک می‌شود!

مثلا همین نقشه فوق، یکی از ده‌ها نقشه است، این مرزبندی‌ها با واقعیت جغرافیای توزیع گروه‌های زبانی (عمدتا در حقیقت ایرانی‌زباننند!)  مغایرت های بالایی دارد، اصلا در تجزیه ایران، حتی ممکن است یک کیلومتر در جنوب و شمال ساحلی به جمعیت فارسی‌زبانها نرسد! شهرهای بزرگی مانند مشهد و کرمان و اصفهان و یزد که عمدتا فارسی‌زبانند محصور در خشکی می مانند، به شدت دچار کمبود منابع آبی و انرژی و سایر مزایا طبیعی خواهند بود، چنان وضع قحطی در مناطق شرق و مرکزی عمدتا فارسی‌زبان نشین بوجود خواهد آمد اکثریت فرار کنند و به سایر مناطق و اما چون آنجاها پان ضد فارس گرفته، قتل عام می‌شوند و پس ناچار به خارج میروند که معلوم نیست کدام کشور ده‌ها میلیون فارسی‌زبان فقیر و بسیرای فاقد ثروت و مهارت قبول کند، فارسی‌زبان های پولدار و دارای مهارت و تخصص حتی قبل  از این داستان فرار کرده اند و هموطنان فارسی‌زبانشان تنها گذاشته اند!، به وضع فلاکت بارتر از فرارایان سوری!

در مناطق مرزی قوم گرهای تجزیه طلب، دریایی از خون‌ریزی است، پان‌های تجزیع‌طلب نژادپرست همچون شاخه‌های ترکی و عربی و کردها در چند دهه نشان دادند چه جنایاتی می‌کنند (بنگرید به وقاعیه همین صد سال اخیرف کشتار رامنه توسط پان‌ترکها و همراهی برخی گروه‌های اسلام‌گرا و قومی در پاکسازی ارمنیان! واقیع قره باغ، شمال عراق، شمال و شرق سوریه، یمن و.. همگی داستان یوگسلاوی و فجایع افغانستان، اینها جلوی چشمان شماست و بدترش در ایران قابل اتفاق است به احتمال قریب به یقین!

پانکردها روی گروه‌های زبانی ایارنی مانند فیلی و لر و لک و… ادعای کُردی بودن دارند! نقشه اصلی پانکُردیسم اتصال مدیترانه به خلیج فارس است! تمام لرها و بختیاری و لک و فیلی و… همگی جزء کردستان خیالی شان است!

پانترک‌ها خیال دارند حتی تهران و گیلان تصرف کرده از طریق نواری از مرکز ایران به سواحل خلیج فارس برسند با ادعای آذربایجانی بودند قشقایی ها!

در شمال خراسان و گلستان و مازندران، ترکمن‌های عمدتا سنی و ترک‌زبانان و کرمانج‌های عمدتا شیعه درگیری‌های سنگین چندین ساله و قتل و کشتار و پاک‌سازی جنایت و خون خواهند داشت!

پان‌بلوچ‌های عمدتا سنی و تحت تاثیر افراطیسم سلفی‌گری بر بخش عمده جنوب شرق از حدود جنوب بیرجند و زابل تا جنوب کرمان و شرق هرمزگان ادعا دارند!

پان‌عربها از جنوب استان عیلام و بخش عمده ای از لرستان و چهار محال و بختیاری و کهکیلویه و بویراحمد و تمام خوزستان و استان بوشهر و همرزگان و بخشی از  استان فارس و بخشی از استان کرمان ادعا دارند و البته می‌خواهند اگر به نحوی شده حتی از راه نوار بیات لوت نواحی به ظن خویش عرب جنوب خراسان یعنی نواحی استان خراسان جنوبی-از بیرجند تا طبس-  ضممیه عربستان کذایی خودشان کنند!

تجزیه طلبان مدعی قومی مازندرانی‌ها که الان با فارسی‌زبان ها واقعا عجین هستند، در میانشان تجزیه طلب است و اما مازدرانی‌های تجزیه طلب از سمت شرق مورد ادعای ترکمن‌ها  و از غرب مورد ادعای پان‌گلک‌ها هستند! خود پان گیلک‌ها از سوی تالشی‌ها (خودشان تفرقه مذهبی سنی و شیعه دارند!) و پان‌ترکها در معرض ادعا و هجوم جنگ!

در این اقوام یا گروه های پراکنده در سراسر ایران که کلونی بزرگی ندارند زیر ماشین وحشاینه نژادپرستان قوم‌گرای تجزیه‌طلب له و نابود می شوند مانند گروه‌های پراکنده تاتها و گروه های گویشی پارسی قدیم در سراسر سمنان تا کاشان و البرز و غیره همگی احتمالا کلونی هایشان نابود و مجبور به فرار خواهندشد، یک جهنم واقعی بعد سقوط حکومت فاسد و ظالم و جنایتکار مافیای ج.ا خواهد بودف این ج.ا چنان ویرانی از هویت ملی درست کرده چه در بودنش و چه نوبدنش برای مردم ایران جهنم درست کرده است! برای هیمن تنها راه مبارزه طولانی مدت غیرخشونتآامیز و عدم حمایت از تجزیه‌طلبان است، باید تمام و کمال در راه توجیه ساز یو ترغیب نیورهای مسلح باشند تا کودتای ملی که حذف حدالامکان بدون خونریزی آخوندها انجامد تا یک حکومت ملی سکولاری و فرصت گذار به دمکراسی (بویژه با آن تعریفی من کردم، یعنی حکومت خرد جمعی نخبگان و  ارتقای اکثربت به متوسط نخبگی از راه آموزش و پرورش، اینها در مطالبم قبلی توضیح دادم) کار دشواری است، باید مردم در کنار اعتراضات و مطالبات، خودشان اقدام به خودسازی کنند، از بداخلاقی تا فسادهایی خودشان گرفتارند، مثلا پارتی‌بازی، و فساد اموزشی، و عدم کمک به نیازمندان، و خیانت زنان و مدان متاهل، زن‌بارگی و تنوع‌طلبی جنسی پرهیز کنند، بی‌عدالتی جنسی و تمایل پسرها و مردان جذاب و پولدار به این گناهان، موجب محرومیت جنسی و عوارض جسمی و روحی در میان مردان مجرد و تنهای دیگر می شود! اینجاست خودسازی ملی مطرح می‌شود! نباید مردم ایران تبدیل به قوم لوط جدیدی شوند!

مافیا در حکومت حکمرانی می‌کند، دشمنان خارجی دارند یا خط می‌دهند به این مافیای و سواری می‌گیرند، تورم و گرانی و تحریم‌سازی و عدم احیای برجام همگی در جهت ضدیت با ایران و منافع ملی است.

شریک جرم تمام قتل‌های بخصوص اخیر و آینده تجزیه و جنگ داخلی-در تلاش شاید موفق یا ناموفق براندازی ج.ا- قطعا هم حاکمان و عاملان ج.ا و هم جریان‌های فرصت ظلب دنیاپرست اوپوزیسیون و تجزیه‌طلبان و دشمنان اجنبی وجودی ایران شریک هستند، منتهی جرم شراکت و خیانت جنایتکاران مافیای فساد اقتصادی دست کمی از بقیه این جنایتکاران ضد بشری ندارد!

قطعا بنظرم عامل مافیای فاسد اقتصادی بویژه از دوران خمینی شروع و در دوران خامنه‌ای کاملا حاکمیت تسخیر کرده و البته جریان‌های پان تجزیه‌طلب و سرویس‌های جاسوسی دشمنان خارجی (خودساخته توسط جریان تمامیت‌خواه دیکتاتوری و ضد جمهوریت یعنی خرمذهبی و تندورهای ج.ا، چرا سالامی تا الان در ج.ا دنبال شده وژنی تحریفی از تشیع اصلاحگر است با اسمی دیگر و از جنش کمابش طالبانی و داعشی و سلفی‌گری! این نوع اسلام افراطیسم خردستیز و ضد بالنده است، نهایتش ساختن اسلحه برای فتح و جنگ است، این هنر نیست که حتی موشک قاره پیما بسازد و اما بیش از دو سوم مردمش در فقر باشند، حتی از مزیت‌های بدیهی طبیع مانند انرژی فسلی اش نتوان بهینه استفاده کند، بر اقیانوس انرژی فسیلی باشد و در تولید برق و گاز و بنزین ناتوان و مجبور به وارداتش باشد!، یا در تولید گاز و نفت خام صادراتی درجا بزند و عرصه به رقبایش به بازد و کشور از ثروت عظیمی درامدی و بازتوزیعش در میان مردم و ایجاد رفاه جلوگیری کند، با مافیایی‌گری جلوی تولید داخل و واردات کالاه گرفته شود و نقدینگی لجام گسیخته خلق پول کاذب قادر به جذب خرید کالا نشود! نقدیگی تنها با تولید یا ورود کالا می‌توان مهار کرد در کنار انظباط مالی بانکی برای جلوگیری از حلق پول!
این دولت-مجلس تحت نفوذ مافیای اقتصادی، دارد بر خلاف بدیهیات اصول اقتصادی کار می‌کند برای تامین نظر اقلیتی شای کمتر از یک درصد مافیای فاسد اقتصادی! و منافع اکثریت قاطع مردم ایران فدای منافع حرام مافیایی می‌کند!
گفته شد تا زمانی سیاست ایدئلوژیک اخرالزمانی توهمی و دیگرستیزی مانند ستیز با رغب و امریکا پایان ندهد و رابطه اش با امریکا و رغب خوب نکند، آنها اجازه کار نمی‌دهند، یعنی اگر بخواهند بدون ارتباط سالم تجاری با جهان نمی‎شود د رداخل تولید مقرون به صرفه داشت و مافیای فاسد هم جولان می‌دهد!
داستان تلخی است کشوری به این پراستعداد برای توسعه همه جانبه از اقتصادی تا فرهنگی و تمدنی حقوق بشری از امتیازات استثنایی ژئوپلتیک و ژئواکونومیک است که نه تنها برای ایران و بلکه جهان مفید خواهد بود!، اما اینگونه ۴ سال عقب نگه داشته و در آستانه نابودی یک حکومت مافیایی (ج.ا) است به سرعت رو به فنا است!
================================================
فوری_سخنان ناامید کننده خامنه ای و نادیده گرفتن مردم معترض آیا باعث جنگ داخلی میشود؟ (رودست/امید دانا)

===============================================

جنگ اباطیل: مراحل براندازی از نوع پلان ج، و انواع خیانت خودی‌ها نسبت به حاکمان، از چاپلوسان تا دزدان خزانه!

 

جنگ اباطیل: پیشنهاد فرمان‌های سریع (حکم حکومتی) از سوی رهبری ج.ا برای نجات ایران از تجزیه و جنگ داخلی (بخش اول)

 

جنگ اباطیل: نیکونوسازی حکمرانی در ج.ا، فرمان‌های سریع (حکم حکومتی) برای نجات ایران از فروپاشی و تجزیه و جنگ داخلی، بخش دوم

جنگ اباطیل: نه عجله براندازی، پلان ج (کودتای ملی)، نه تجزیه و جنگ داخلی، نه استمرار دیکتاتور آخوندیسم، نه خشونت، نه تسلیم، و بلکه فعالیت دفاع مشروع در برابر خشونت ج.ا برای رستاخیزی همزمان نیروهای مسلح و مردم

جنگ اباطیل: ظلمی که حکومت مافیایی ج.ا به شیعه اصلاحگر (سکولاریزاسیون اسلامی از اورجینالیسم سلفی) کرد

برای روشن اندیشی درباره سری مطالب جنگ های اباطیلی بایگانی را مرور کنید

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/korooshbotshekane

نمونه دیگر نوشتارهای مشابه

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/botshekan

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)