جنگ اباطیل: ظلمی که حکومت مافیایی ج.ا به شیعه اصلاحگر (سکولاریزاسیون اسلامی از اورجینالیسم سلفی) کرد

از همان اوان ظهور اسلام، عقلای جهان شبه امپراتوری عربی-اسلامی ، متوجه شده بودند، اسلام اورجینالیسم متنی که سلفی‌ها دارند یعنی از ظاهر متن قرآن (تنها سند واقعی اسلام اورجینال) ارائه می‌دهند، کار سرزمین‌ها (کشورهای … ادامه خواندن جنگ اباطیل: ظلمی که حکومت مافیایی ج.ا به شیعه اصلاحگر (سکولاریزاسیون اسلامی از اورجینالیسم سلفی) کرد