سرعت انتشار بخاطر مشکلات از خودم، دارای اشتباهات تایپی زیادی است، اما تا می‌توانم ویراش مجدد می‌کنم.

گفتم دیگر فایده یا ندارد انتقاد و راه حل دادن، انگاری نه ج.ا و نه براندازی‌خواهان و نه حکومت‌های اجنبی و نه تجزیه‌طلبان و نه مافیای و نه حتی بسیاری مردم عادی معترض، هیچ کدامشان نمی‌خواهند مشکل از راه مسالمت‌آمیز حل شود.
کلید حل بحران در درجه اول دست ج.ا و امریکا است، حکومت ج.ا متاسفانه در چنگال اهریمنی مافیایی و بی‎رحمی است که نمی‌خواهد بحران تحریم و تخاصم با امریکا-غرب حل شود، براندازی‌خواهان هم نفعشان در همین ادامه بحران است!، از طرفی حکومت ج.ا می‌داند یا شک دارد اگر توان موشکی و متعارف بازدارنگی اش با برجام گره بزند، اتفاقی که امریکا و غرب با امثال صدام و قذافی و کشورهایشان کردند با ج.ا و کشورملت ایران بکنند، به مراتب هم دلایل شدیدتری هست، بر خلاف نظر براندازی‌خواهان و تجزیه‌طلبان خجالتی و پنهانی، خطر لیبیایی شدن ایران چندین برابر لیبی است.

راه حل حکومت ج.ا در پلان ج گفته شده چون بعید است تن به اصلاحات بدهد، حتی آن پیشنهادهای دقیقه ۹۰ و حتی اخیر پس دقیقه ۹۰، این حکومت ج.ا حتی حاضر نیست از این بُت و تابو امریکاستیزی دست بردارد و اعلام خواهان رابطه عادی و دپیلماتیک کند و بازگشایی سفارت‌خانه‌ها، چه برسد به احیای برجام! طرف مقابل هم برجام می‌خواهد گره بزند به موشکی و غیره و حتی لابی‌هایی در غرب و امریکا می‌خواهند حمله نظامی یا تشدید تحریم. عملا هیچکدام طرفین اصلی (ج.ا و امریکا) و فرعی‌هایی مالنند براندازی‌خواهان و تجزیه‌طلبان و دولت‌های متخاصم ج.ا در منطقه و کاسبان تحریم داخلی و خارجی به حداقل برجام نیستند! یعنی دو طرف اصلی راضی به احییا برجام نیستند وکار بازی پلشت ضد بشری‌شان گویا می‌خواهند به ضربات پنالتی و دعوای اخرالزمانی‌شان بکنند، ظاهرا به کمتر نابوید زیرساخت‌های ایارن امرکیا و ده‌ها کشور کشتار میلیونی و آوارگی ده‌ها میلیونی ایران و منطقه و اروپا و امریکای شمالی و… کمتر راضی نمی‌شوند؟!

هر گرونه راه حلی داده شود، به سرعت تبدیل به ضد خودش می‌شود!، اگر به ج.ا پیشنهاد بدهی، طرف دیگر خنثی می‌کند و برعکس!

امثالهم که به صراحت در مطلب کیستی‌ام گفتم هیچ نفع شخصی و در زندگی خاص و مهمی نمی‌بریم و حتی سکوت و بی‌تفاوتی بهتر است، آمدیم مطالبی به زعم خودمان روشن‌گر و کمک به حل مسائل و قضایا کینم، اما باز طبق معمول این چند سال، که امثالهم اظهار نظر و ارائه نقد و راه حل می‌دهیم، طرف‌های اصلی تخاصم بویژه دو گروه حکومتیان ج.ا و براندازی‌خواهان، صرفا با مطالعه مطالب امثالهم، برای اشکال‌زدایی و فهمیدن نقص و ضعف طرف مقایل می‌کنند تا بیشتر و شدیدتر به تخاصم ادامه دهند!

متوجه شدید چه می‌گویم؟
این متخاصمان قصد ندارند از موضعی که گرفتند کوتاه بیاند، هم حکومتیان ج.ا و هم براندhزی‌خواهان تا درجاتی از خشونت می‌روند که عملا قتل عمد و ترور را توجیه می‌کنند، افراد میانه‌رو و را با اتهام وسط‌بازی کردن، دارند سرکوب می‌کنند از لحاظ روحی و رسانه‌ای به اتهامات حمایت از یکی طرفین.

دیدم ج.ا که انگاری عین خیالشش نیست دارد خودش را همراه کشور به فنا می‌دهد و براندازی‌خواهان رادیکال هم مثل سابق اهمیتd نمی‌دهند به سرنوشت حال و ایندهف همان‌طور که بی‌رحامنه از تحریم کالاهای ظالمانه و جنایتکارانه حمایت کردند بویژه در بخش کالاهای بشردوستانه و یا سکوت کردند، در همراهی حکومت ج.ا و مافیایی نفوذی و حاشیه‌‎ای موسوم به کاسبان تحریم، اینها به طرز عجیب و شاید ناخواسته هم‌منفعت هستند.

طی سال‌های گذشته، هر  وقت منتقدی کله کرد از فلان کمبود یا آزدگی اقتصادی و معشیتی، همزمان امریکا-غرب تحریم‌چی و  کاسبان تحریم داخلی و مافیای ج.ا  و بخش عمده‌ای از براندزای‌خواهان به سراغ همان مشکل رفتند و تشدیدتش کردند! اگر مثلا از گرانی خودرو گفتند، همزمان اینان حتی خود ج.ا دامن زدند به گرانی خودرو! فلان وزیر و نماینده مجلس و سران سپاه و غیره حکومتی  لعنتی و مشکوک دولت رئیسی انگاری مستقیم از خود امریکا دستور تشدید تحریم می‌گیرد؟!

متن پارگراف بالا چندبار بخوانید. چندبار و چندبار بخوانید و به  دیگران بگویید، انگار خود ج.ا مستقیم از امریکا دستور می‌گیرد برای تشدید تحریم؟! در این حکومت چه خبر است؟! چرا خودش دارد تشدید می‌کند تحریمی خودش می‌گوید ظالمانه و جنایتکارhنه علیه مردم ایران است؟! اولا چیزی به ذهن متبادر می‌شود هک کلی ج.ا توسط امریکا است یا مزدوری برای کاسابن تحریم و مافیای داخلی؟!

زمانه عجیبی است، اکنون بیشتر در مردم تحت تحریم از غزه تا یمن و غیره درک می‌کنند مردم داخل ایران! تا مغز استخوانشان احساس می‌کنند از همه طرف دارند به آنان خیانت و ظلم می‌شود، افسوس خودشان هم دارند به هم ظلم می‌کنند، مریضی سادومازخیسم ایپدیم جهان است؟!، مردم عادی ایران به جان دارند می‌افتند؟ مردم‌ازای از بچگان تا بزرگسالان، بیماری سادیسم و مازوخیسم سادومازوخیسم به شدت در حال گشترش است!

 

بخش عمده ای از اپوزیسیون در فشار حداکثری تحریمی همزمان علیه ج.ا و ایران، گویا به امید این بوده و هستند با مردم فقیر از شدت قحطی و فشار اقتصادی طغیان کنند، اما همان‌طور که ج.ا اشتباهات راهبردی کرد در ادامه ستیزه جویی با غرب و تعلل در احیای برجام، طرف متخاصم ج.ا نیز با اعمال بی‌رحمانه فشار روانی و رعب که موجب شوند مردم پولشان از بورس یا بانک خارج کنند با جو روانی تورم‌زای کاذب، این ج.ا و مخالفان ج.ا هیچکدام انگاری حاضر نخواهند شد تکلیف بی‌ارزش شدن نقدی و غیر نقدی و پول ثابت ماهانه مزدبگیران را چگونه باشد؟! اینکه در عرض یکماه، یک سوم ارزش درایی نقدی و غیره مردم کم شود، اینها حاصل رنج و پس‌انداز سال‌ها مردم فقیر و مزدبگیر بوده است!
نه حکومت ج.ا و نه متخصمان اعم از براندازای‌خواهان تا اجانب و تجزیه‌طلبان و غیره، هیچکدام انگار مسئولیت قبول این زیان سنگین به اکثریت مردم فقیر ایران به گردن نخواهند گرفت!

مثل بسیاری اغلب قضایا، تورم نیز عادلانه توزیع نمی‌شود، باز هم اکثریت فقیر که شامل مزدبیگران و فقرای بیکار و کم درامد و اتفقا غیر وابستگان به ج.ا بیشترین آسیب و زیان می‌بینند از این تشدید تورمی که به صراحت دارند بسیاری از فعالان براندازی‌خواه انجام می‌دهند، به صراحت دارند تبلیغ خشونت و قتل عمد و تخریب اموال عمومی و حتی خصوصی می‌کنند و جو روانی ضد اقتصادی وضد معیشتی علیه اکثریت فقیر و مزدبگیر ایران می‌کنند!

اینها چرا مردم به جنبش اعترضی مسالمت‌آمیز نمی‌کنند؟! در حالی خودشان معترفند که این جنبش اعترضی فاقد رهبر و دولت در تبعید است و عملا هم هیچ نیروی مسلح ملی آلترناتیو که بتواند به سرعت جای نیروی  مسلح ج.ا را بگیرد و مانع تجزیه شود و هم امنیت مردم عادی حفظ شود، چرا این قدر دارند روی هرج و مرج اقتصادی و ناامنی عمومی کار می‌کنند؟!

واقعا چه هدفی دارند؟! چه سودی این همه تورم و ناامنی علیه اقتصاد و معیشت مردم نصیب اکثریت مردم می‌شود که ناراضی یا مخالف ج.ا هستند؟!

مردم عادی ایران،روزانه و ماهانه با سیستم بانکی کار می‌کنند، مگر عصر حجر است که همه چیز با کالا تبادل کنند؟!

وقتی حکومت ج.ا عملا داشتن ارز را ممنوع کرده از یک سقفی، هر که دارد می‌تواند بگیرد، مردم از کارفرمایان و دولت به ریال حقوق می‌گیرند، و نه به دلار و یورو!، اینها هر روز نمی‌توانند به آشفته بازار ارز بروند و یا سکه بخرند!، بعد همه اش در استرس نوسان ارزی! این بلایی استرس بی‌ثباتی همزمان حکومت ج.ا ماقیایی و کاسب تحریم تا متخاصمان ج.ا سر مردم عادی دارند می‌آورند ظلم مضاعفی است.

این بی‌ارزشی ریال ایران ساختگی و کاذب است و ناشی وضعیت موقت تحریم و جنگ روانی-اقتصادی طرفین، به محض برقراری روابط عادی بین ایران و امریکا و احیای برجام این حباب کاذب می‌ترکد، به همین خاطر علاوه بر متخصمان ضد ایرانی و براندازی‌خواهان ج.ا و مافیایی و کاسبان تحریم و ثروتمندانی که به خاطر توزیع ناعادلانه تورم ثروت‎مندتر شده اند متاسفانه سودشان در ادامه این وضعیت ضد بشری فعلی ایران می‌بینند!

من از چند نفر اسم بردم، در همان مطالب توضیحات دادم، درمورد اعدام نیز توضحیاتی دادم، اساس د رمرود اعدام نظر قطعی ندارم با توجه به روند اتفااقاتی روی می‌دهد سوءاستفاده ای متخصمان ج.ا دارند از قضیه مخالف با اعدام می‌کنند، فعلا نظرم عدم اعدام است تا اوضاع آرام شود، طبیعتا حداقل یک سال ادامه و بلکه بیشتر زمان می‌برد، پس ممنوعیت حکم ادام لااقل تا یک سال توقع بی‌جایی نیست حتی بر اساس رویه معمول ج.ا تا خطر افزایش تنش و بی‌عدالتی برطرف یا کاهش شدید یابد.

وقتی امثالهم می‌گوییم، جنگ اباطیل، برای همین است. باطل‌ها دارند موج سواری می‌کنند بر روی نارضیتی اکثریت فقرا و مزدبگیران، دایم دارند زیان می‎زنند با ناامنی و دامن زدن به تحریم و فشار تحریم، این وسط ستون فقرات اقتصادی و معیشتی مردم در حال خوردن شدن است و بعد از همین مردم می‌خواهند به براندازن به پیوندند!

این وسط کی برنده است؟! مردم ناراضی به قول براندازی‌خواهان، که می‌خواهند ج.ا براندازند؟! گمان نکنم!

از جنگ اباطیل تا صلح حقیان: سخن آخر، اعلام برائت از دوستان نابخرد و دشمنان موجودیت کشورملت ایران.(ویراش۲)

دقیقه ۹۰ تمام شد، رفتی تو وقت اضافه، ای ج.ا همین امروز اعلام علنی کن خواهان رابطه عادی مستقیم و دیپلماتیک با امریکا هستی، بویژه برای چندین بار که از امثال چین سیلی حقیقت خوردی!، اگر اندازه سر سوزنی عقل و عرق ملی و شرافت داری معطل نکن در احیای برجام(ویرایش ۲)

 

نکاتی از آرمانیه نجات ایران، در نتیجه فساد آموزشی و استخدامی؛ نفوذ اوباش و جنایتکاران در نهاد‌های امنیتی و اجراییه و قضاییه و مقننه و تا بسیج و لباس شخصی!، از آرمانیۀ نوین تا فهرست نکاتی، از جنگ اباطیل تا صلح حقیان، برای رهایی ایران از اهریمن(۳)

 

برای روشن اندیشی درباره سری مطالب جنگ های اباطیلی بایگانی را مرور کنید

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/korooshbotshekane

نمونه دیگر نوشتارهای مشابه

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/botshekan

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)