این جوک را احتمالا شنیدید (آخوندیست‌ها زیر بار زور نمی‌روند، مگر آن زور خیلی پر زور باشد!)، اما بسیاری افسانه و داستان و جوک‌ها درباره مردم از جمله آخوندها، کمابیش حقایقی در بر دارد، اگر تاریخچه سراسر و آکنده از ظلم و فساد و جنایت حکومت آخوندیستی ج.ا بنگریم، متوجه حقیقتی تلخ و برای ملت ایران می‌شویم، آخوند جماعتی که به قدرت و ثروت برسند مثل کنه می‌چسبند به حکومت.

اول با عذرخواهی از حیوانات زیبا خدایی شتر و گار و پلنگ!

آخوندهای حکومتی، هم شترند، یعنی خیلی دیر تسلیم می‌شوند از بس در جهالت و لجاجت خرمذهبی و شیطان نفسانی و توهمات گرفتارند، هم گاوند، از بس نفهم هستند گاه بیش از آنکه خودشان سود ببرند، سوءاستفاده گران از حکومت آنها، از قبیل حرام‌خوران پلشت و ضد بشری مافیایی‌ها، رانت‌خوارن، انحصارگران، محتکران، کاسبان تحریم تا اجانب از تحریم‌چیان تا به ظاهر دوستان شرقی ازشان بهره می‌برند و گاو شیرده است!، هم پلنگند، از نوع خیلی وحشی سادومازوخیسمی، وقتی که می‌خواهند مردم آن آخوندهای مستکبر و مستبد از اریکه قدرت به زیر بکشند، دیگر تمام بساط زهد و ریا کنار می‌گذارند و همچون حیوان درنده زامبی‌گونه خود و عوامل مزدورشان به جان و مال و ناموس و منافع ملی می‌اندازند.

اگر به این جماعت آخوندیستی به اندازه اقیانوسی منطق و دلیل اخلاقی و عقلی و وجدانی ارائه دهند، دریع از کف دستی معرف و شعورمندی!، که حکومتتان عمدتا در راه باطل است و به زیان ملت و حتی خودتشان است، بدان‌ها بگویید: یا اصلاحات بنیادین و ساختاری تن بدهید و یا کنار بروید و حکومت به اهل شایسته بسپارید، نمی‎روند! این قدر لجاجت و استکبار و جنایت می‌کنند تا عاقبت یا جام زهر بنوشند مانند پایان تراژیک و پرخسارت و بیهوده ۶ سال کش دادن به جنگ ۸ ساله؛ و یا فرصت‌ها از دست می‌دهند مانند برجام، و یا مثل قذافی خود و کشور لیبی را به باد فنا بدهند!

 

نکاتی از آرمانیه نجات ایران، در نتیجه فساد آموزشی و استخدامی؛ نفوذ اوباش و جنایتکاران در نهاد‌های امنیتی و اجراییه و قضاییه و مقننه و تا بسیج و لباس شخصی!، از آرمانیۀ نوین تا فهرست نکاتی، از جنگ اباطیل تا صلح حقیان، برای رهایی ایران از اهریمن(۳)

 

جنگ اباطیل: تعارض رسیدن به دمکراسی با انحطاط آموزش و پرورش فساد عمدی در حکومت مافیایی ج.ا؟!

 

پ.ن: اگر فرصت شود به تدریج غلط تایپی یا حتی فکری و نظری اصلاح می‌شود

برای روشن‌اندیشی و مفاهمه مطالب نگارنده بایست تمام مطالب مطالع کرد، فهرست برخی از مهترین مطالب ارائه می‌شود

 

 

برای روشن اندیشی درباره سری مطالب جنگ های اباطیلی بایگانی را مرور کنید

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/korooshbotshekane

نمونه دیگر نوشتارهای مشابه

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/botshekan

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)