همان طور در تعریف و تلقی ام از  دمکراسی در مطلب قبلی گفتم، منظور خرد جمعی است، در جهت وسویش نیکی، برای برترین و بهترین شدن نیازمند دائمی بروزرسانی عقلانیت است به نحوی که اکثریت قاطع به حد متوسط نخبگان بشریت برسند، نقش آموزش و پرورش اصلی و کلیدی است.

 

جنگ اباطیل: ظلمی که حکومت مافیایی ج.ا به شیعه اصلاحگر (سکولاریزاسیون اسلامی از اورجینالیسم سلفی) کرد

 

از شش باطلی که گفته شد، یکی اش باطل انحطاط مردم است، نماد بارز این انحطاط که-به نظر عمدی در آن از سوی حاکمان است- انحطاط آموزش و پرورشی با فساد در این بخش است، چه از بعد مدرک گرایی و چه مدرک‌فروشی.

 

 

جنگ اباطیل: خلاصه سر فصل‌ ۶ باطل جنبش مردمی درگیر در آنها!

به مواثیق فراوان بخشی از نیروهای نهادهای حکومتی، به حماقتی که در مدرک‌گرایی وجود دارد، به سمت خریدن مدرک و یا مدرک درست کردن از دیپلم تا دانشگاهی شد! احتمالا غالب زحمت یک یا چند جلسه خوانش و گوش فرا دادن درس هم نمی‎دهند! سوادی درخور نیست! مدرکی جور یا خریده می شود تا شرایط استخدام یا ارتقای شغلی میسر شود!

ایندیگر اوضاع چند بُعدی بغرنج می کند!

حکومتی که داعیه حق الناس و اخلاق دارد، عواملش کم سواد با خریدن مدرک استخدام یا  ارتقای شغلی می یباند! فروپاشی اخلاقی و زمینه فساد عملا نهادینه می شود، اشغال مقامات توسط نالایقان، ضربات مهلک و جبران‌ناپذیر چند نسلی می‌زند!

گاه تا سی سال بایست صبر کرد تا این افراد نالایق از گردش نهادها خارج شوند، قسمت فاجعه بارتر این معضل، سکوت مردم است، اگر هزار تا شکایت کند، شاید یک بار شکایت از وجود فساد آموزشی نمی کنند! چرا؟!

شاید دلیل قریب به یقین، آلودگی شدید در خود جامعه است، رشد قارچ گونه مدارس و مراکز  آموزشی خصوصی، در واقع گناه و جرم بسیار خطرناک فساد اموزشی همب ه گناهان و جرم های اخاد و یا بخش بزرگی از مردم افزوده شد است!

در کشوری که فساد آموزشی، قبحش ریخته مثل پارتی‌بازی و… چکونه می‌شود به تمدن سازی و ترقی و دمکراسی امید داشت؟!

 

جنگ اباطیل: بنا بر ۶ باطل موجود، هیچ نشانه قطعی و حتی احتمالی از سقوط ج.ا امسال و حتی تا سالهای نزدیک بعد نیست، اما…

 

برای روشن اندیشی درباره سری مطالب جنگ های اباطیلی بایگانی را مرور کنید

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/korooshbotshekane

 

نمونه دیگر نوشتارهای مشابه

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/botshekan

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)