جنگ اباطیل: خلاصه سر فصل‌ ۶ باطل جنبش مردمی درگیر در آنها!

حقیقت تلخ گیر افتادن اکثریت مردم ایران بین چندین باطل داخلی و خارجی است از جمله: ۱- باطل درونی مردم، در حقیقت باطل‌های دورنی مردم بسیار است، مردم عادی، به چند گروه نسلی هستند، گروه … ادامه خواندن جنگ اباطیل: خلاصه سر فصل‌ ۶ باطل جنبش مردمی درگیر در آنها!