بیش از ۱۰۰ مورد: درنگ جائز نیست، همبستگی ملی فراگیر گرداگرد بدیهات جهان‌شمولی حقوق بشری (با کمترین هزینه و نقص و با بیشترین فایده و کاربردی با اصل همیشگی تغییر رو به تعالی) ملی‌گرایی ایرانی،

https://www.uplooder.net/img/image/87/b4257e35617991aed31e4fd127f92297/651px-Shir---khorshid-on-map.png

پرچم ملی تاریخی و با مشروعیت قانونی ملی و بین المللی اولین قانون اساسی دمکراتیک و مردمی و ملی ایران یعنی مشروطیت و همبستگی ساز کشور و ملت ایران، این پرچم متعلق به همه ملت ایران است و نه یک حکومت خاص مثلا پهلوی یا قاجاری و غیره، تغییر و جعل این پرچم توسط براندازان ۱۳۵۷ اقدام نابخردانه ضد ملی بوده و فاقد اعتبار ملی و قانونی کشور و جهانی و تاریخی و بر مخالف مصالح و منافع ملی ایران است، مثل همان حکومت ج.ا که امروزه ایران را در معرض خطر نابودی قرار داده است!

پرچم ملی کشور ایران (پارس/پرشیا) کهن‌ترین کشور جهان با تاریخ تمدنی بیش از ۱۲ هزار سال

۱۰۰- برای تسریع پیروزی حکمرانی مردمی (سکولار دمکراسی) بر اقلیت شرکت‌ سهامی اهریمنی حاکم ج.ا (مافیایی‌ها و تندورها موسوم به “خر مقدس” شیعه سلفی انحرافی شیعه اصیل سکولاریزه و ایرانیز)،

۹۰- ائتلاف بزرگ تمام نیروهای ایران‌خواه حول محورهایی همچون حفط تمامیت ارضی و کشور و ملیت ایرانی، حقوق بشر مبتنی بر اعلامیه سازمال ملل،

۸۰ – برابری‌خواهی‌‌های بدیهی حقوق طبیعی انسانی (مانند آزادی و احترام به سبک زندگی و عقیده شخصی از باورمندی به خدا و یا آیینی یا ناباوری و انتخاب سبک شراکت تنهایی و مجردی تا هم‌بودی عاطفی-جنسی، و عدم دخالت حکومت امور عقاید شخصیه موسوم به حق الهی‌هاجات)،

۷۰ – و التزام حاکمیت به رعایت عدالت حقوقی (وظیفه‌مندی و مسئولیت‌پذیری حاکمیت به امور حقوق مردم و ملت مانند موسوم به حق الناس مادی و مالی؛ امثال عدم دزدی از بیت المال و اسراف پول ملت

۶۰– و همچنین دادن حق برابر از ثروت ملی یانند یکسانی از یارانه و سهام عدالت تا آزادی صادرات و واردات برای همگان بوِیژه استفاده از ارز منشاء خارجی که نوعی جذب سرمایه از خارج است، و رفع هرگونه انحصار و رانت و…) برداشتن مالیات مضاعف غیر منصفانه با کالاهای مصرف ضروری مردم مانند مالیات ارزش افزوده، و کاهش مالیات و عوارض که به طوریکه هیچ ایرانی مالیات مجموع ۲۰% ندهد و بخشودگی مالیات برای اقشار فرودست تا کف درامدی (مثلا ۶۰ میلیون تومان درامد در سال)،

۵۰- لغو تمام افزایش بودجه و حقوق نهادهای سربار و بی‌خاصیت موسوم فرهنگی-مذهبی (اجبار ایدئولوژیک شریعت سلفی‌گری به بهانه شیعه و اسلام و بویژه پایان دادن به کارهای ضد حقوق بشری و ضد کرامت انسانی مانند طرح عفاف و حجاب اجباری و…) از قماس ستاد امر به معروف و پلیش گشت ارشادی که فجایعی در جنبش اعتراضی ۱۴۰۱ علیه مردم آفریدند، متوفق کردن ارائه برنامه‌های بی‌فایده پنج‌ساله که کپی کشورهیا ورشکسته کمونیستی است، حمایت ارزش پول ملی، حذف رانت‌خواری و حلق پول گاذب و نقدینگی توسط سیستم بانکی که مستلزمش همزمانی ایجاد روابط آزاد اقتصاد بازار رقابتی در داحل و با خارج و رفع تحریم (و البته ممنوعیت تحریم‌سازی داخلی و بهانه دادن مانند ماجراجویی هسته ای و…) و احیای برجام است.

۴۰– اتخاذ و تغییر در رویکردهای کلان و خرد اقتصاد سیاسی و ایجاد توازن در سیاست خارجی، از راه روابط دوستانه با همه کشورهای جهان از جمله اعضای سازمان ملل و همسایگان و قدرت‌های جهانی اعم موسوم به شرقی و غربی، سیاست جایگزینی فسادستیزی بجای دیگرستیزی ضد منافع ملی ایران، مانند پایان دادن به غرب‌ستیزی یا شرق‌ستیزی و امریکاستیزی و اسرائیل‌ستیزی و غیره

۳۰- پایان دادن به ترجیح ایدئولوژیک گروهی و منافع و عقده و امیال و منافع شخصی-گروهی-باند مفسدانه و جایگزی اش با ترجیح منابع ملی در سیاست داخلی و خارجی،

۲۰– ایجاد رابطه متوازن و عادی و دوستانه با همه کشورهای جهان، سیاست بی‌طرفی ایران در نزاعات بین المللی و بین کشورها و حمایت صلح جهانی از جمله صلح اعراب و اسرائیل، و عدم دخالت در هیچ جنگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای.

۱۰- پایان دادن به مجازات ضد انسانی قرون وسطایی منسوخ شده شریعت اجباری دوران گذشته مانند اعدام (به هر دلیل بهانه مانند اهانت به مقدسات یا محاربه که در آن منجر ب قتل نشده) قتل عمد (جایگزینی مجازات حبس ابد بجای اعدام در چنین جرم‌هایی) و ممنوعیت مطلق جنایاتی چون ترور، شکنجه، قطع اعضای بدن، شلاق، حبس برای امور غیر ذاتا غیر مجرمانه مانند حقوق سبک زندگی (مانند آزادی انتخاب پوشش و داشتن سبک زندگی شخصی) و یا فعالیت سیاسی و انتقادی و حق راهپیمایی و اعتراض مسالمت‌آمیز از راه‌های مختلف از تظاهرات تا فعالیت رسانه‌ای برای عموم شهروندان.

۰۰- به راه و روشی که حاکیت فعلی تغییر کند، دیگر اسمش بهتر است فقط کشور ایران باشد نه کلمه بیشتر یا کمتر، بلکه محتوای قانون اساسی و قوانین وضعی و ماهیت حکومت و رژیمش مهم است که با ست سکولار دمکراسی باشد، اینکه مدیر کل یا سردولت (رئیس حکومت) نامش رئیس جمهور یا رهبری و پادشاه و.. باشد مهم نیست، مهم این است حکومت بدون مشروطیت و لاقید نباشد، و فاقد امتیاز انحصار به یک صنف خاص مانند آخوند یا موروثی و باند و دیکتاتوری اقلیت و حتی دیکتاتوری اکثریت، نامحدودی یا مادام لعمری باشد، و در هر بازه مناسب مثلا پنج ساله (ترجحا یک دوره ای) باید از سوی یک مرجع ذی صلاح مردمی مورد کنکاش عملکرد و برسی و ازخواست کارنامه باشد و حق دور زدن قانون نداشته باشد بدون مراجعه آرای عمومی (اعم انتخبات یا رفراندم). رفع هرگونه اعمال محدودیت (مانند نظارت استصوابی و پایان دادن حق ویژه و انحصاری حاکمیت به امثال حاکمیت آخوندیستی) در مشارکت حداکثری همه اشخاص و گروه‌های سایسی و اجتماعی و فکری در مشاکرت مدنی در تعین سرنوشت ملی ایرانی مانند فراهم کردن انتخابات آزاد نهادهای انتخباتی نظیر مجلس و رئیس دولت و شوراها شهر و روستا، پایان دادن به دخالت نهادهای انتصابی کشوری و لشکری در امور تصمیم‌گیری نهادهای انتخاباتی (حکمرانی مردمی یا سکولار دمکراسی) و حذف نهادهای موازی و سلب یا کاهش قدرت قانونی نهادهای انتخباتی مانند مجلس  وشورهای انتخباتی شهر روروستا و ریاست دولت و اتحادیه اصناف و مانندش، اجاد سازوکار یک شورا یا انجمنی از حقوقدانان مستقل مردمی جدا سایر قوای، در صورت مشاهده تخطی از قانون حق برکناری و احلال هر یک از نهادها و اشخاص از رأس نهادها مقننه و قضاییه و مجریه و نیروهای مسلح داشته باشد با ارائه اشخاص ذی صلاح به چند کاندیدا به مردم برای رأی گیری و انتخابات آزاد.

ژئواکونومی‌پُلتیکو‌لوژی معاصر (بخش ۳ ویرایش دوم): این نیز پیش درامدی بر بخش چهارم است!، طرف‌شناسی مبارزاتی در مقابل حکومت ج.ا

ژئواکونومی‌پُلتیکو‌لوژی معاصر (بخش ۲): پیش درامدی بر بخش سوم، تکرار واضحات از برای خرایدئولوژیست‌ها تا خرمقدس‌ها تا سایر خرفهم‌های مدعی نیک‌خواهی برای کشور و ملت ایران

 

ژئواکونومی‌پُلتیکو‌لوژی معاصر: هُنرمندی هَم‌زمانه‌‌دوگانه مبارزه و صلح!، رازگشایی از آنانی‌ که پیروز گاندی‌‌وار می‌شوند، و آنانی که ورشکسته همچون هیتلر می‌شوند؟! (بخش ۱ ویرایش دوم)

پرچم ملی سه سبز و سفید و سرخ با نماد شیر و خورشید، یگانه پرچم کشور ایران متحد حاکمیت آزادی دمکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر (حداقل در منتشور سازمان ملل) است.

 

——————————————–
ژئواکونومی‌پُلتیکو‌لوژی معاصر (بخش ۲): پیش درامدی بر بخش سوم، تکرار واضحات از برای خرایدئولوژیست‌ها تا خرمقدس‌ها تا سایر خرفهم‌های مدعی نیک‌خواهی برای کشور و ملت ایران

https://www.tribunezamaneh.com/archives/334161

جنگ اباطیل: جنبش ضد ج.ا مردم ایران درگیر ۶ باطل، ماهی‌گیری نجاست‌خورهای مافیایی داخلی و خارجی از جنبش اعتراضی

https://www.tribunezamaneh.com/archives/326146

 

 

 

لینک‌های زیر دنبال فرمایید برای روشن‌اندیشی

هشدار به قدرت‌گیری دوباره پهلوی‌چی‌ها به اصلاح‌طلبان مخالف ج.ا و براندازی‌خواهان سکولار دمکراسی خواه
https://www.tribunezamaneh.com/archives/331100

از جنگ باطیل تا صلح حقیان: بررسی فرضیه گروگان گرفته شدن خامنه‌ای‌ها؟!
https://www.tribunezamaneh.com/archives/330979

قهرمانان حقیقی کسانی بودند برای جان و امنیت و میهن جان‌فشانی و جان‌بازی کردند
https://www.tribunezamaneh.com/archives/331083

آخوندیست‌ها زیر بار زور نمی‌روند، مگر آن زور خیلی پر زور باشد!، جوک از حقیقت تراژدی حکومت ج.ا آخوندیستی و مافیایی!
https://www.tribunezamaneh.com/archives/330741

جنگ اباطیل: تعارض رسیدن به دمکراسی با انحطاط آموزش و پرورش فساد عمدی در حکومت مافیایی ج.ا؟!
https://www.tribunezamaneh.com/archives/327369

نکاتی از آرمانیه نجات ایران، در نتیجه فساد آموزشی و استخدامی؛ نفوذ اوباش و جنایتکاران در نهاد‌های امنیتی و اجراییه و قضاییه و مقننه و تا بسیج و لباس شخصی!، از آرمانیۀ نوین تا فهرست نکاتی، از جنگ اباطیل تا صلح حقیان، برای رهایی ایران از اهریمن(۳)
https://www.tribunezamaneh.com/archives/330701

صلح حقیان: تورم لجام گسیخته بالا چگونه ثروتمندان را ثروت‌مندتر و فقرا را فقیرتر می‌کند؟!
https://www.tribunezamaneh.com/archives/329454

صلح حقیان: چگونگی پارادوکس حق اللهی با حق الناسی؟!، انحطاط اخلاقی_اجتماعی سیاسی‌بازان در بین احتمالا بیش از اکثریت قاطع در ایران و جهان!
https://www.tribunezamaneh.com/archives/329671

ده رهاورد ۱۰۰ روز جنبش اعتراضی، برخی از آثار کمی و کیفی
https://www.tribunezamaneh.com/archives/331840

امریکا میلیتاریسمی‌ترین رژیم جهان، اما صلح بهترین و معقول‌ترین
https://www.tribunezamaneh.com/archives/331816

بروزرسانی‌های مهم، از انحطاط شایستگانی و شبه‌نفرین قتل امیرکبیر تا راز دلار ۴۰ هزار تومانی و مافیاهای نظیر خودرو: توحش باطل‌های شش‌گانه، دشمنان اصلی ایران و جهان!
https://www.tribunezamaneh.com/archives/331727

خلاصات مهم+بروزرسانی : توحش باطل‌های شش‌گانه و خشونت‌طلبان، دشمنان آزادی حقوق بشری و عامل اصلی بدبختی مردم ایران و جهان!
https://www.tribunezamaneh.com/archives/331469

پیشنهادهایی برای رژیم بعد از ج.ا
https://www.tribunezamaneh.com/archives/331223

محمد نوریزاد از زندان حکومت دیکتاوری فاسد و ظالم و جنایتکار ج.ا: ما یا رژیم پهلوی؟ مسئله این است
https://www.tribunezamaneh.com/archives/331165

از مهترین نوشتارهای برای حقوق بشریت!، همه انواع قتل عمد ممنوع، اعدام، ترور، قتل با قصد قبلی و…(ویراش ۳)
https://www.tribunezamaneh.com/archives/331075

فهرست نکاتی از آرمانیه نجات ایران: از کشور ملت ایده آل تا آیا خامنه ای گروگان گرفته شده؟!
https://www.tribunezamaneh.com/archives/331034

 

دقیقه ۹۰ تمام شد، رفتی تو وقت اضافه، ای ج.ا همین امروز اعلام علنی کن خواهان رابطه عادی مستقیم و دیپلماتیک با امریکا هستی، بویژه برای چندین بار که از امثال چین سیلی حقیقت خوردی!، اگر اندازه سر سوزنی عقل و عرق ملی و شرافت داری معطل نکن در احیای برجام(ویرایش ۲)
https://www.tribunezamaneh.com/archives/330776

از جنگ اباطیل تا صلح حقیان: سخن آخر، اعلام برائت از دوستان نابخرد و دشمنان موجودیت کشورملت ایران.(ویراش۲)
https://www.tribunezamaneh.com/archives/330791

 

از جنگ اباطیل تا صلح حقیان: پایان بی پایان؟!
https://www.tribunezamaneh.com/archives/330865

جنگ اباطیل: جنبش ضد ج.ا مردم ایران درگیر ۶ باطل، ماهی‌گیری نجاست‌خورهای مافیایی داخلی و خارجی از جنبش اعتراضی ۱۴۰۱
https://www.tribunezamaneh.com/archives/326146

لاشخورهای سیاسی‌باز شما شکست می‌خورید، که می‌خواهید ایران را به لاشه‌ای تبدیل کنید، مانند ظالمان و جنایتکاران و فاسدان ضد ایرانی …
https://www.tribunezamaneh.com/archives/330459

 

از آرمانیۀ نوین تا فهرست نکاتی، از جنگ اباطیل تا صلح حقیان، برای رهایی ایران از اهریمن
https://www.tribunezamaneh.com/archives/329661

صلح حقیان: (۱۸+) ایران در بحران‌های چندجانبه جنسی در تحت لوای حکومت آخودی و حجاب اجباری و قانون جاهلانه عفاف و حجاب

 

آنگاه که شاه لُخت- خَرامیده- ولی ناآگاه بر راه نابودی میرود، بهترین دوستانش، داناترین دشمانش هستند!

درباره فرمانروایی مردمی (سکولار دمکراسی)؟، اسیرکُشی (امثال محسن شکاری)، نمونه‌ای دیگری بر نانظامی ج.ا؟!

چرا ضحاک در افسانۀ ایرانی کشته نمی‌شود؟ – IranNamag
ابوالحسن تهامی

متن مفصل (توحش باطل‌های شش‌گانه و خشونت‌طلبان، دشمنان آزادی حقوق بشری و عامل اصلی بدبختی مردم ایران و جهان!؛ فهرست نکاتی از جنگ اباطیل تا صلح حقیان

 

 

برای روشن اندیشی درباره سری مطالب جنگ های اباطیلی بایگانی را مرور کنید

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/korooshbotshekane

نمونه دیگر نوشتارهای مشابه

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/botshekan

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)