پ.ن: نکته، مثال بالا نوعی غلو بود که نشان دهیم درباره خودروسازی مافیایی و فاسد و ناکارآمد که چهل سال است به اسم حمایت از تولید داخلی و صنعت و علم، دارند به مال و جان و منافع ملی زیان می‌رسانند حتی بعضا غیر قابل جبران مانند مرگ و میرهای مستقیم و غیر مستقیم از بی‌کیفیتی و غیر استاندادرهای نرمال حداقلیف منظور یورو ۵ و اینها نیست، یعنی همان کیفیت خودروی پراید کره‌ای را هم رعایت نمی‌کنند!

وقتی حکومتی به اسم دین و مدعی خدایی و اخلاقی بر سر  کار باشد و ۴۴ سال انا الخق داد می‌زند و اما کارگزرانش و تاجر و کارخانه دار تا بقال و و آموزشگاه‌ و دانشگاه‌های خصوصی و بعضا حکومتی و غیره فساد می‌کنند و قانون درست و نه قوانین نادرست و منسوخ به اسم شریعت را نقض می‌کنند، اکثریت مردم که مزدبگیر هستند و کسب و کارشان جدا از حکومت است و طبق طبیعت بشری در نهایت منافعشان در نظر می‌گیرند به تدریج ایمان و اعتقداتشان سست می‌شود، کار بدان‌جا می‌رسد حتی با بدیهیات اخلاقیان و نظم اجتماعی در ستیز می‌افتند، مردم‌آزاری (سادیسم) و حتی خودآزاری (مازوخیسم) و بیماری‌های روانی و چند شخصیتی، عمدتا ناشی حکومت تئوکراسی ج.ا است، اینها انحططا اجتماعی و اخلاقی از وقتی شروع شدف حکومت خواست اخلاق از راه دستوری اجرا کند، اخلاق حکومت‌ها نمی‌سازند و نه مجری ان هستند، اخلاق نظم نانوشته اجتماعی و بر اثر فرهنگ و تعاملات اجتماعی است، اخلاق بخش مکمل و البته عیر رسمی قانون است، گاهی منبع الهام قوانین، اما اخلاق چیز سیال و متغیر است مانند همه موارد زندگی بشریت، اخلاقیات بوجود می‌ایند زندگی اجتماعی بشری تنظیم کنند وقتی خلع قانونی است و یا نباید در همه چیز قانون دخالت کند.

حکومت ج.ا، بر پایه‌های غلط فکری و ایدئوولژیک بنا شده است، افرادی دگم و جمود فکر بر سر کارند، تغییر و اصلاحات به دشواری تن می‌دهند و خییل معطل می‌کنند، از طرفی مثل بقیه آدم‌ها، دچار حب و بغض و منافع شخصی هستند، وقتی یک سیکل و چرخه باطل قدرت و ثروت در اختیار اقلیتی باشد، می‌شود این ملغمه پلشت حکومتی ج.ا، که بخاطر منافع اقلیتی مافیایی، موجودیت یک کشور و ملت و مردمش در خطر قرار نابودی می‌گیرد، اشتباه هم حکومتیان ج.ا و هم احتمالا اکثریت مردم ایران در این است، که گمان می‌کنند تحفه جدا از بقیه دنیا هستند، اگر کشورها و ملت‌ها و مردمی در تاریخ به کل نابود شدند، ایرانی جماعت تافته جدا بقیه جهان است و یک خدایی هست که آنها نگه می‌دارد از نابودی حتی اگر به پلشت‌ترین و فاسدترین حکومت و ملت جهان تبدیل شوند، یک خدای حمال و مزدور در آسمان هست هی بیاد و آنها از دست دشمنان داخلی و خارجی نجات دهد!

امثال من نوعی چند بار می‌توانم بیایم بر سر زندگی و عمر کوتاهم مایه بگذارم و هشدار دهیم به برخی از حکومتی و مردم این کشور؟!

بالاخره هر انسانی حد تحملی دارد، در نهایت با خودش می‌گوید ولش کن!، این جماعت حکومتی و مردم آلوده فساد و انحطاط خودشان می‌خواهند نابود بشوند، چکار باید بکند؟! وقتی مردمی خودشان نمی‌خواهند مثل لاقل بشر نرمال زندگی گنند؟!

چند باری اشاراتی کردم، هم حکومت ج.ا که به شدت آلوده به فساد و ظلم و جنایت و انحطاط شده و هم مردم ایران، توهم برشان برندارد، که همیشه نجات پیدا می‌کنند، از بس این کشور غنای فرهنگی و تمدنی در تاریخ داشته و به اصطلاخ پوست کلفت بوده تا اکنون با خرج این سرمایه تاریخی اش چند باری از نابودی جسته! اما بالاخره این سرمایه تاریخی با نابخردی و حماقت نسل امروز، دارد ته می‌کشد، به تاریخ همین سه هزار سال اخیر ایران‌زمین بنگرید؛ چند بار تغییرات و یا نفوذ تغییراتی عمده در تیره نژادی زبان و قومی و اعتقادی رخ داده است؟

چندین بار به طور کامل به تصرف کشورها و بیگانگان شده، هر بار هم کاملا از هم پاشیده، کاملا مثل گذشته نشده، وقتی مادها امدند و پشت بندش پارسیان انشانی (حدود شرق خوزستان و بخش جنوبی لرستان و تقریبا استان‌های چهار محال و بختیاری و بویر احمد و کهکیلویه) کل ایران و پیرامونش یکپارچه در ظاهر کردند، تمدن عیلام تغییر کرد، زبان عیلامی تا مدتها بود و اثرش در سنگ‌نبشته‌های داریوش است. سنگ‌نبشته‌های داریوش، سند گویای تغییرات تمدنی و فرهنگی و زبانی است، اینکه به سه زبان پارسی و عیلامی و آکدی نگاشت می‌شود،اولین تغییر بزرگ هویت ملی و کشور و به کشور ملت وبه  دولت ملت را از چند پارگی ظاهری یا یکپارچگی اساطیری جمشیدی نمایدن می‌کند.

دومین تغییر بزرگ، بعد سقوط هخامنشی است، پارتیان بعد سلوکیان نزدیک دویست سال از زبان و خط یونانی استفاده کردند، اما یک دگردیسی بعد چهارصد سال زبان پارس پهلوی اشکانی، از دل جنوب باز پارسی پهلوی ساسانی شاخه ای رشد می‌کند که فارسی امروز ادامه اش است. پلشت تجزیه طلب قوم گرا، این ابزار  ارتباطی زبانی ادرای و کشور و لشکری به پان فارسی و پان ایرانی نتزل می‌دهد و بخش‌هایی از مردم بفریبد برای نابودی کامل ایران! در حالی در کنار ایران، آن بخش‌های تجزیه شده، شاهد گویا انحطاط تجزیه طلب هستند، مردمان بومی با گویش و عقاید و فرهنگ محلی در پای پان قوم گرا قربانی می#شوند، در اقلیم شمال عراق و کشورهیا تازه تاسیس شمال ایران که زمانی جزوی از ایران بدند، بنگرید چه توحش ضد فرهنگی ضد زبانی در  جریان است، تحمل وجود یک اقلیت کوچک زبانی و فرهنگی و عقدیتی ندارند، حکومت‌های دیکتاتوری به ظاهر سکولار و اما غیر دموکراتیک (مردمی) سر کارند، تا خرخره در منجلاب فسادهای مالی و غیره فرو رفته اند! برای بقای خودشان، تا حد مزدوری و نوچگی به اصطلاح ابرقدرت‌ها می‌کنند!

ترکیبی از تجاهل و تعصب ایران‌گرایی تا ضد ایرانت حکومت ج.ا و اجنبی و تجزیه‌طلب قومی و فرقه ای در تلاشند این تکه اخر ایران‌زمین نابود کنند!

تغییر اعتقادی و فرهنگی و زبانی مشخص است، همین تحولات اجباری و اغلب طبیعی زبانی و گویشی، زمینه سوءاستفاده جریان‌های ضد ایرانی تجزیه‌طلب شده با پان‌بازی‌هایشان.

بعد از اسلام، بخش‌های بزرگی از ایران دچار تحول زبانی و قومیتی شده اند، هر چند پوست کلفتی ایران‌زمین تا حدی این تهاجمات هضم کرد، اما فاجعه‌ای که اکنون در وقوع است، خودخواهی مردم و سوئاستفاده یک اقلیت مافیایی به اسم ج.ا، کار ایران به مرحله نابودی دارد می‌کشاند، حکومت مافیایی ج.ا از همه چیز دارد سوءاستفاده می‌کند برای بقای ننگین ضد بشری اش، ایرانیت و شیعه اصلاحگر قربانی کرد و به منجلاب کشاند، میلیون‌ها انسان سالم و نرمال و  انوهی نخبه به منجلاب افسردگی و اعتیاد یا فرار از کشور کشاند، بخاطر منافع پان‌عربیسم، با اسرائیل و امریکا و غرب در افتاد و کشور نزدیک چهل سال به طور مستمر در باتلاق انحطاطی تحریم و فساد تحریمی فرو برد، حالا هم دار از ایران‌دوستی و ملی‌گرایی اقلیتی از خودگذشته سوءاستفاده می‌کند و آخرین رمق استقامت برای ماندن ایران‌زمین می‌گیرد!

 

طبق معمول، این همه این اباطیل (ج.ا تا تجزیه طلب و…) اروپا و غرب مثال می‎زنند، سوئیس و فلا مثال می‌اورند، خود همین کشورها چند صد سال رنسانس و تغییرات فرهگی و زبانی تا حد نسل‌کشی برای ایجاد کشور ملت و دولت ملت مدرن پشت سر گذاشتند! برای اینکه ملت فرانسوی یا آلمانی یا انگلیسی بوجود بیاد، گورستان‌های جمعی از سایر بومیان پشت سرشان کذاشتند! کاندا برای اینکه کشوری انگلیسی‌زبان و مسیحی بماند گورستان‌های سرخ‌پوستان و اسکیموها در پای کلیساهایشان ایجاد کردند از کودکان!

اما در ایران کجا این پلشتی‌های غربیان و بعضا شرقیان کردند؟ چرا نکردند؟ شاید غنای مشترک فرهنگی نیاکان ما بوده و شاید هم علاوه بر آن این بوده اساسا برخلاف این ادعاهی کذایی تجزیه طلبانف دعوایی نیکان با هم سر زبان وفرهنگ و حتی هقیده نبوده! بوده ان قد رنبوده مثل غربیان گورستان کودکان بومی درست کنند از برای ایجادکشور ملت و دولت ملت یکپارچه نوین!

اما هر چه بگوییم امثالهم بیفایده است در گوش خران نرود، همچنان در گوش خران سلفی ج.ا نرود، گویا و دز ظاهر چنان است اینها می‎خواهند ادامه بدهند تا بالاخره فاجعه شبه آخرالزمانی روی دهد! تا کشور ایران تبدیل به یک لیبی و سوریه نکنند، نه حکومتیان مافیایی پلشت حرام لقمه (عاشقان دنیاپرستی و ارتزاق حرام از نجاست دزدی از فقرا و مزدبیگران از راه تورم و رانت و اختلاس و…،  خیلی پلشت و پست و رذل هستید از برای منفعت، با شیوه ضد بشری چون سوءاستفاده از تورم برای دزدی از فرودستان می‌کنید و آن وقت انگشتان دست یک دله دزد فقیر را قطع می‌کنید به اسم شریعت!) و نه تجزیه طلبان و نا اپوزیسیون تشنه قدرت و نه بخش بزرگی عوام مردم دست از جنگ اباطیلی بر نمی‌دارند، این وسط در ظاهر حکومتیان ج.ا و مافیایی ضد بشری ج.ا در ظاهر بنرده اند، اما کافی است آخرین رمق ایران‌زمینی گرفته شود، خواهید دی ای لایه نازک شده ملی‌گرایی از ان پوشت کلفت چند هزار ساله از هم بدرد، خواهید شما مافیایی حرام لقمه ج.ا نه تاک نشان ماند و نه تاک نشان!

برای همین، جنبش اعتراضی بدون خشونت اخیر باید زنده بماند، به سبک گاندی و لوتر کینگی مدرن و نوین، یعنی حق دفاع مشروع، چون از ظواهر پیداست حرامیان مافییای ج.ا از این مقاومت ملی‌گرایانه لایه نازک از ان پست کلفت ایران‌زمین می‌خواهند خرج کنند برای بقای پلشتشان تا در خدمت اجنبی پان‌عربیسم و پان‌اسلامیستی باشند این مزدوران و شرکای شرکت سهامی حرام لقمگان ج.ا! تلاش تا جایی ممکن است برای برقررای حکمرانی مردمی (سکولار دمکراسی) ادامه باید یابد. دشمن نه شیعه اسلاجگر است و نه فارسی زبان و نه غیر فارسی زبان، نه حتی اسرائیل و غرب و شرق، دشمن واقعی مافیای‌های فاسد ظالم و جنایتکار هستند در درون ج.ا انگل‌وار آشیان کردند و این حکومت و نیروهای مسلح و ملت و مردم ایران را در گروگان گرفته اند.

خلاصه می‌گویم، چون می‌دانم بزودی این مطالب سانسور یا مدفون می‌شوند در بمبارن اباطیل ضد ایرانی، حداقل شه شش باطل شناسایی و به مردم معرفی کردم، اما متاسفانه اکثریت کف خیابان می‌ایند اینها نمی‌خوانند!، فاجعه ای است نیوری پای کار اعتراض اهل مطالعه نیست، دچار نوجوانی و ناپختگی است!، کلیواژگان اباطیل ضد ایرانی:

سرنوشت خامنه ای و رئسی و بقیه ج.ا شبیه قذافی و صدام است، این کلیدواژه سمی مزدبگیران اجنبی و فریب خورده سرخورده است! چرا سرنوشت خامنه ای و رئیسی شبیه ضحاک نشود؟! قذافی و صدام کشورهایشان نابود کردند یا در  معرض نابوید قرار دادند باری حفظ قدرت! چرا باید مردم ایران سرنوشت آنان طوری کنند خودشان به سرنوشت عراق و لیبی یا سوریه بروند! فکر کردی الان عراق خییل وضعش خوب است! فعلا دارد باج و نوچگی اجانب می کند برای بقا! لیبی که معلوم است در انحطاط موجودیت و سوریه در جرخه های باطل و بلکه مارپیچی اباطیل!

فدارلیسم؟ ستم قومی؟  ظلم به اقلیت مذهبی؟ سلطنت طلب؟ جمهوری خواه؟ اینها کلیدواژگان اباطیلی هستند. انحلال سپاه و حتی ارتش، بدون آنکه بگویند تکلیف این نیروهای آموزش دیده و وظیفه و تجهزات چی می‎شود، آیا ایران  را می‌خواهند از دستاوردهای حداقلی بازدارندگی و دفاعی خلع سلاح کنند تا راحت ایران تبدیل به لیبی و سوریه کنند؟

این حکومت لعنتی ج.ا از بس دشمن ساخته از اجنبی، دیگر به سختی می‌توان همان غربی و حتی شرقی را مطمئن کرد قصدی امثالهم برای دشمنی و یا نابودی کشور تو نداریم، این تجهیزات برای دفاع از تمامیت ارضی و صلح و امنیت ایران و پیرامونش است! چرا قبلا و بارها نشان دادند کشو رو ملتی توان دفاع از خودش نداشته باشد چگونه در عین اعلام بی‌طرفی مورد اشغال و تعرض و استثمار و تحقیر و تجزیه قرار می‌گیرد!

مردمی که تشخیص نمی‌دهند حفاظت از نام خلیج فارس یا جزایر سه گانه مسئله ملی و کشوری است و نه پان فارسی و پان اسلامی! اینها مسئله حیات فعلی و آینده تمام مردم ایران است.

آنهایی بر هر اشاره راه حل، ضد راه حل می‌زنند! اگر اشاره به بابیان می‌شود ترفند تغییر مسیر نگارنده از تمثل میاورند! تحمل اشاره به یکی از ریشه های انحطاط ایرانی تحمل نمی‌کنند و فورا سانسور و ضد حمله به خیال خویش، در حالی من نوعی حمله نمی‌کنم به کسی، دارم روشنگری و نقد می‌کنم!

پارادوکس‌های خردسوزی اینها بیان می‌کنند، از یک سو از سخن آزادی بیان و عقیده و دمکراسی و زن و اینها می‌کنند و بعد انواع ایدئلوژی سمی و ایسم‌های ضد همین مفاهیم ارائه می‌دهند! کلا همه چیز ابزرای کردند، از دمکاس یو حققو بشر تا زن و آزادی وز ندگی! داستان سر کسب سه گانه دنیاپرستی یعنی قدرت و ثروت و موقعیت نامشروع است!

کسی جوییا راستی و حقیقت است همان اشاره به اینکه چرا این سینا ادعای پیامبری نکرد، کافی است بفهمد! اما کسی نمی خواهد بفهمد و قبول درستی به زیان منافع شخصی و باندی اش است هزار اشارت بکنی بی‌فایده است! امثال حکومتیان مافایی ج.ا تا مزدوران اجنبی و دشمنان ضد ایرانی  خودساخته توسط ج.ا و الهان و جاهلانی از مردم ایران تحت عنوان خر مقدس شیعه سلفی تا قوم گرایی وسایر فرقه گرایی دین و مذهبی و غیره.

خسته ام، فعلا بدرود

جنگ اباطیل: جنبش ضد ج.ا مردم ایران درگیر ۶ باطل، ماهی‌گیری نجاست‌خورهای مافیایی داخلی و خارجی از جنبش اعتراضی ۱۴۰۱

 

 

ویرایش، فهرست نکاتی: شبه‌رازهای مگویی!، از قضیه امیرکبیری تا دلار ۴۰ هزارتومانی دروغین

 

اگر بجای حکومت ج.ا، یک رژیم ملی‌گرای حقیقی ایرانی سر کار بود، در شرایط فعلی چه کار می‌کرد؟ (بخش ۲) چگونگی آزادی حکمرانی مردمی از شریعت اجباری

اگر بجای حکومت ج.ا، یک رژیم ملی‌گرای حقیقی ایرانی سر کار بود، در شرایط فعلی چه کار می‌کرد؟

 

برای روشن اندیشی درباره سری مطالب جنگ های اباطیلی بایگانی را مرور کنید

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/korooshbotshekane

نمونه دیگر نوشتارهای مشابه

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/botshekan

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)