گمان زده شده که در داخل گروهی از تندروها در توهم اقتدار هسته ای هستند برای حفظ نظام در راست گرایان مافیایی، و گمان می‌کنند داشتن توانایی فناوری هسته ای صلح آمیز کافی نیست و بایست مخفاینه سلاح هسته ای داشت، یک فرضیه قدیمی و همیشه مطرح است، جنش گروه نفوذی (مشکوک به هک مغزی توسط تندروهای اجنبی و نفوذ عناصر اطلاعات و جاسوسی در طیف راست گرایان) که انها بر کارشنکنی در احیای برجام کرده است. اینها یک طرف قضیه است.

اما تعلل و کارشنکی طرف‌های عمدتا غربی و امریکا با لابی افراطیان اسرائیلی در کارشنکی و نهایت از زبان و دست ترامپ خروج امریکا و اعمال فشار حداکثری (تحریم) آیا گویای این ینست که اساسا تندروهای غربی-امریکایی-اسرائیلی می‌خواهند ج.ا ایران تبدیل به کره شمالی دوم شود؟!

هر روز که از تعلل احیای برجام می‌گذرد و هم‌راستایی و هم‌دستی عجیب جناح تندروهای راست‌گرای (نفوذی‌های اجنبی) و جناح تندروهای اروپایی(عمدتا از اعضای اتحادیه اروپا)-امریکایی-اسرائیلی این است که ایران و منظقه و جهان به یک ابربحران هسته ای دیگر و به مراتب فاجعه بارتر از کره شمالی ببرند. این فجایع می‌تواند به قدرت‌گیری نفوذی‌های داعشی‌وار در ج.ا باشد، این باند تبهکاری در لفافه و پوسته کذایی اسلام‌گرایی هستند (کارگزران متنوعی از پان‌های تجزیه طلب تا نفوذی‌های تندرو اسرائیلی اند) که متاسفانه در نهادهای مهم تصمیم یگری و اجرایی ج.ا نفذ کرده اند و شدیترین شعارها و ادقامات علیه امریکا و غرب می‌دهند حتی برخلاف بدیهات اخلاقی و عقلانی ومنافع ملی و حتی موجودیت نظام ج.اف یعنی کارهای اینها دارد موجودیت هم‌زمانی ایران و ج.ا هدف قرار داده و نه فقط موجودیت
ج.ا و این نکته ای است خیلی ها می‌گویند که این نفوذی در ج.ا قصدشان نابوید هم‌زمان ج.ا و کشور و ملت ایران است!، احیای برجام می‌تواند جلوی این خرابکاری و فجایعی که برای ایران و منطقه و جهان است بگیرد.

ضرب امثالی است در ایران که می‌گوید، از منفعت شخصی برملا نشدن اشتباهش بخاطر تکه پارچه ای، کودک ابلهی، کل بازار قیصریه به آتش کشید! این تندروها نفوذی‌هایشان در ایران و اروپا و امریکا و اسرائیل شبیه همان کودک ابله هستند از برای منفاع شخصی شان حتی حاضرند جهان به آتش جنگ جهانی بکشانند و میلیون نفر قربانی و جهان ویران کنند!

اینکه تشنگان قدرت و عقده‌هایی در اپوزیسیون نمای ایرانی در خارج‌نشین تحت انواع اتهامات و بهانه‌ها، حتی بهب های خیانت به منافع ملی و تمامیت ارضی ایران، در حال دروغ پراکنی و تحریک غرب و جهانیان علیه تشید تحریم و حتی حمله نظامی است قابل درک است که از مرض سادیسم گونه شان برای رسیدن به قدرت است.

اما اینکه در پس بیش از چهار سال کمای برجام- به اقدام غیر قانونی ترامپ- تندورهای اروپایی-امریکایی-اسرائیلی دنبال چه هستند، سوال اصلی است؟

در پس تبدیل ایران به بدتر از کره شمالی چه اهدافی نهفته است، اینکه ایران از تعهدات بین المللی مجبور خارج شدن کنند و یا عمدا ایران به جنگ‌های نامربوط به ایران همچون روسیه-اوکراین بکِشانند. تحریک برخی مسئولان اوکراینی علیه دخالت حکومت ایران و حتی ادعای عجیب مشارکت در حملات تروریستی در ایران چه معنی می‌دهد، این محور شرارت تندروهایی اروپایی-امریکایی-اسرائیلی چه سودی از تبدیل ایران به بدتر از کره شمالی می‌برند؟!

برجام یک توافق بُرد-بُرد بود، طبیعت چننی توافقاتی کوتاه امدن خواسته‌های حداکثری است، برجام ۲۵ سال یک سیستم برای وضعیت غنی‌سازی و کارهای صلح  آمیز هسته‌ای بود، اما هم‌زمان تحریکات احمقانه و بلکه فریب خوردگی در بخشی از رئوس ج.ا و سپاه در تحریم نرمال سازی تجارت با امریکا و شعارنویشی بر موشک‌ها (کاملا فریب جنگ راونی تندورهای اسرائیلی خوردند متاسفانه!)، اما اقدامات جناح ترامپ و ادامه اش با بایدن اوج ترجیح منافع ملی شخصی و حزبی در امریکا بر منافع ملی امریکا بود! در اروپا و امریکا نشان دادند همان قدر که در ایران نفوذی‌ها و خائنان به منافع ملی جولانگاه مافیایی فساد اقتصادی و سیاسی و ضد مردمی هستد، در در اروپا و امریکا اسرائیل هم گروه و جناح‌هایی برای منافع شخصی و گروهی و باندی و حزبی حاضرند منافع ملی کشورهایشان و مردم و صلح به خطر به اندازند.

تنها یک راه برای در این فرضیه است، احیای فوری برجام و شروع مذاکرات مستقیم، بویژه بین رئوس حاکمیت ج.ا و ایالات متحده امریکا است که دو طرف اصلی این بحران هستند، بایست سریعا برجام احیا شود، طرفین دو سال است می‌گویند احیای برجام آمده است و فقط چند نکته است!

این چند نکته که قطعا در چشم و گوش سرویس‌های جاسوسی و اطلاعاتی تقریبا همه کشورها معلوم است و فقط مردم عادی مانند امثالهم نامحرم هستیم!

اما گمان بر حقیقت این است این نکات، بهانه است، نفوذ تندورهای جنگ‌طلب و بحران‌آفرین در طرفین مانع تراشی می‌کنند، همان اشتباه استراتژیک همیشگی، آنهایی فکر می‌کنند در قدرت هستند تعلل می‌کنند به خیال گرفتن امتیاز بیشتر، برجام معلوم است، امتیازگیری دیگر معنی ندارد، اینکه چند ماه پیش ج.ا فکر می‌کرد در وضعیت قدرت است و اکنون امریکا و متحدانش فکر می‌کنند در موضع قدرت است و بهانه تعلل احیای برجام است، هر دو در اشتابهند، برجامی ۲۰۱۵ مشخص است، بی اعتمادی ج.ا در تکرار اقدامات غیر قانونی ترامپ را می‌شود با چند مورد ساده حل کرد.

توافق گذار شش ماهه اعتمادسازی، یعنی لغو تحریم‌های بنیادی از تبادلات بانکی ارزی تا کالاهای بشردوستانه (باعث شرم و ننگ امریکا و متحدانش است!) از سوی امریکا و متحدانش و هم‌زمان پایان افزایش غنی‌شازی بالای ۳.۵ درصد، سپس آغاز کاهش ذخایر مرحله به مرحله ظرف شش ماه به سطح قبل از اقدامات ترامپ، این بازگشت راخت است، مهم‌ترین کار اعلام برای شروع، توافق کتبی و رسمی و اعلام علنی رسانه ای دو طرف برای بازگشت به برجام است، پیشنهاد همیشگی فعال سازی عملی و فوری اینتکس و کانال بشردوستانه و لغو هرگونه تحریم مضاعف و پایان دادن بر افزایش تحریم از سوی امریکا و متحدانش نیز کمک به تسریع احیای برجام می‌کند.

گویا امریکا و متحدانش در پس قضیای اعتراضت اخیر رد موضع توهم قدرت و چانه زنی می‌بینند، بر فرض این طور است، اتفاقا اکنون آنها بایست جلودار و پیشاهنگ مذاکره و آغازگر سیگنال قوی احیای برجاتم باشند چرا خودشان عامل اصلی (ترامپیستها) در این وضعیت برجام بودند، پس اقدام فوری فوق الذکر خودش کمک می‌کند جلوی فاجعه بزرگ‌تر گرفته شود.

 

به مردم ایران: خطر تبدیل ایران به زامبی ستان! خودتان هوای همدیگر داشته باشید تا دچار مرض توحش نشوید مثل بسیاری کشورهای منطقه و جهان!

https://www.tribunezamaneh.com/archives/335470

 

آیا در غرب، ائتلاف احمقان و مافیا حکومت می‌کند؟!، آیا قدرت‌های هسته ای و مخالفان تبدیل ایران به قدرت دارنده سلاح هسته‌ای، ج.ا ایران به سوی ساخت سلاح هسته‌ای تشویق و تحریک می‌کنند؟! و…

 

 

به مردم ایران: خطر تبدیل ایران به زامبی ستان! خودتان هوای همدیگر داشته باشید تا دچار مرض توحش نشوید مثل بسیاری کشورهای منطقه و جهان!

https://www.tribunezamaneh.com/archives/335470

در مطالب لینک زیر به نگارنه اش خوبی نشان می‌دهد نفوذ ذشمنان وجودی کشور و ملت ایران، که قصدشان فقط نابودی و براندازی ج.ا نیست و بلکه نابوید ایران بر هم زدن خططو مرزی فعلی و عامل جنگ جهانی و ویرانی به مراتب مصیب بارتر آن جنگ های موسویم به چنگ اول و دوم جهانی است.

 

 

 

  1. بر اساس توصیه راست گرایان حاکمیت (هر چه دشمن گفت برعکسش کند ج.ا)،جناب های ج.ا چرا خودکشی نمی کنید؟!

بازخوانی مطالب گذشته اخیر، سیر تحولات و درجا زدن حاکمیتی ج.ا هر روز شانس بقای خود در مشارکت دادن مخالفان و ائتلاف بزرگ ایران گرایان و گذار مسالمت آمیز به دمکراسی و حفظ ایران امروز! چرا که همچنان درگیر ایدئولوژی و گروگان مافیای سه گانه قدرت و ثروت و منزلت است! فرصت مخالفان برای مصالحه بزرگ ملی با حکومت، قدرت های منطقه ای و جهانی همان اشتباه می‌کنند، در حالی اکنون زمان مصالحه با ج.ا هستند، با خواسته‌های حداکثری، شانس گذار مسالمت آمیز به صلح را از دست می‌دهند!

 

 

رابطه کورعقلی و بدعملی رئوس ج.ا ایدئولوژیک‌زده با واقعیت‌های ژئواکونومی و ژئوپلتیکی منطقه ای و جهانی!

 


روز صفر نابودی اهریمن های صهیونیستی تا داعشی…اینها (مظلومیت ها تا توحش ها) واقعی اند!

 


پیشنهادهایی برای گذار مسالمت‌آمیز به حکمرانی مردمی نوین به جناب ج.ا و مخالفانش!

 


مطالب تکمیلی، از اکبر گنجی تا پان ها، به مردم ایران: خطر تبدیل ایران به زامبی ستان! خودتان هوای همدیگر داشته باشید تا دچار مرض توحش نشوید مثل بسیاری کشورهای منطقه و جهان!

 


به مردم ایران: خطر تبدیل ایران به زامبی ستان! خودتان هوای همدیگر داشته باشید تا دچار مرض توحش نشوید مثل بسیاری کشورهای منطقه و جهان!

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)