بر اساس توصیه راست گرایان حاکمیت (هر چه دشمن گفت برعکسش کند ج.ا)،جناب های ج.ا چرا خودکشی نمی کنید؟!

نظام یا حاکمیت ج.ا در دستان جناج راست(اصول گرایان تا دولت در سایه مصباحیون و شاگردانش همچون سعید جلیلی و…) افتاده، یکی از گزاره مشهور این جریان این است، هر چه دشمن و مخالف (حتی … ادامه خواندن بر اساس توصیه راست گرایان حاکمیت (هر چه دشمن گفت برعکسش کند ج.ا)،جناب های ج.ا چرا خودکشی نمی کنید؟!