بایگانی

موج جدید تورم ما را به کجا می‌برد؟

آیا ازدواج محکوم به فناست؟

از بی‌اعتنایی به رعایت بهداشت تا وضعیت استخدام پرستاران

درباره شرایط اخراج کارگران در قانون کار . حق به جانب کیست؟

یک سرگذشت: فقر و آرزوی‌های بر باد رفته

تقابل امکان‌ها

اثرگذاری متقابل سیاست و کرونا در ایران

واژه‌ی انعطاف‌پذیر طبقه

کرونا و بحران مدیریت درمانی در کشورها

تأثیرات پاندمی بر مشاغل زنان کارگر

تفاوت‌‌های پنهان بی‌خانمانی زنان و مردان

دستمزد در کشاکش بازی‌های دولت و آنهایی که خیلی می‌دانند

تولید جنس دوم در سرمایه‌داری مدرن

بار سنگین‌تر زنان بازنشسته

کرونا و کارگران فصلی؛ بیکاری بدتر از بیماری

تفکرِ انتقادی علیه هایدرایِ سرمایه‌داری

روزگار پس از کرونا و آن چه در انتظار ماست

شکاف جنسیتی دیجیتال؛ دو صد گفته چون نیم کردار نیست

«بسیج قانون» نه بسیج قانونی

ازدواج ناکام مارکسیسم و فمینیسم: به‌سوی وصلتی پیشروتر

ویروس و ترس‌های آن، یا درباره‌ی دوراهی وضعیت استثنایی

انبوه خلق یا طبقه‌ی کارگر؟

جنگ با ویروس یک جنگ طبقاتی است

جدال با کرونا، وقتی امنیت شغلی به صفر می‌رسد!

یک کار و دو حقوق/ وقتی مدرسه بنگاه می‌شود و معلم «کارگر ساده»!

مبارزه‌ی طبقاتی کافی نیست

شیپوری که از سر گشادش نواخته شد: درباره‌ی حذف صفرها از پول ملی

تونس یک ‎دهه پس از انقلاب؛ به دنبال کار و آزادی

پرده‌ی پایانی قرن: ویروس کرونا

نقشه این است: بگذاریم مردم بمیرند تا سرمایه‌داری را نجات دهیم