بایگانی

بانکداری جمهوری اسلامی، یکی از عوامل اصلی فجایع اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی ایران.

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(10)

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(9)

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(8)

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(7)

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(6)

پاکابارا-آرتامن، شاید اندکی از لذت مطالعه درک کنید(؟): گفتاوردهای اقتصادی از مشاهیر

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(5)

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(4)

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(3)

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(2)

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(1)

اقتصاد نحیف جمهوری اسلامی با هربادی به لرزه درمی آید

خروج ده‌ها میلیارد دلار ارز از کشور بعد از اعتراض‌های دی ماه

رفاه اقتصادی، اقتدار نظام و برجام دو

سخنرانی یک دانشجو در دیدار با خامنه ای: آزادی اندیشه بدون آزادی بیان بی معناست.

اعتصاب سراسری رانندگان کامیون باری سنگین، رژیم را شوک کرده!

ایران در وضعیت آچمز (تجمیع بخش های 1 و 2)

اعتراضات دی ماه: موجی که دوباره برمی‌گردد

فساد، فساد می‌زاید

قانون اوفک

باید برای مردم حق زندگی قائل بود

بانه در اغما

این روزها بر کولبران چه می‌گذرد؟

خلاصه ای ازداستان زندگی ما

وقتی یک راهپیمایی هم سهم کارگران نشد…سخن گفتن با کارگران از اجلاس سران

فریبرز رئیس‌دانا: دولت دست از سیاست‌های ضدکارگری‌اش برنمی‌دارد/کارگر ترحم نمی‌خواهد حقوقش را می‌خواهد

پول سوخته!

به مناسبت روزجهانی کار و کارگر

پشت‌ پرده‌ فرار عظیم سرمایه از ایران