بررسی چگونگی رفع سوءتفاهمات ضد کشور و ملت ایران (ویرایش ۲)؟! از حاکمیت ج.ا و سمپات‌هایش تا غرب و متحدان تاکتیکی شرقی و غیره، و اسرائیل و کشورهای عرب‌زبان….(بخش اول)

امثالهم- به عنوان یک شخص معمولی که هیچ دسترسی به منابع طبقه بندی جاسوسی ندارم و هیج وابستگی به هیچ حکومت و گروه و باند له یا علیه ج.ا نیز ندارم- همیشه بر اساس درزهای … ادامه خواندن بررسی چگونگی رفع سوءتفاهمات ضد کشور و ملت ایران (ویرایش ۲)؟! از حاکمیت ج.ا و سمپات‌هایش تا غرب و متحدان تاکتیکی شرقی و غیره، و اسرائیل و کشورهای عرب‌زبان….(بخش اول)