فرصت صلح را تراژدی نکنید، ارزش ندارد بوسه عاشقانه در خاکستر شدن حماسه فیلم پمپئی!

بنظرم، این تکرار اشتابهات نُرمال نیست از نظر عقلی، بیماری جنگ خودش نتیجه انبوهی از بیماری‌های روانی و جسمی جنگ افروزان است، عقده‌ها و تنفرها از دوران کودکی در مغز قربانیان انها تبدیل به جنایتکاران … ادامه خواندن فرصت صلح را تراژدی نکنید، ارزش ندارد بوسه عاشقانه در خاکستر شدن حماسه فیلم پمپئی!