نقش نام و نمادها در رفع سوءتفاهم بین ایران و متقابلینش؟

انتظار می‌رود نام‌ها در کشورهای به اصطلاح غیر ایدئولوژیک، در عمل نمودار داشته باشند، مثلا اگر در کشورهای موسوم به غرب، داشتن حق وکیل می‌گویند، بایست معادل عینی اش مشاهده شود، این یک نمونه ساده … ادامه خواندن نقش نام و نمادها در رفع سوءتفاهم بین ایران و متقابلینش؟