ایران ۱۵۰ میلیون نفری هرگز نشاید(؟!) سیاه چاله نابودی جمعیتی ملیت ایرانی، حاصل کار نظام ج.ا و معاندان شیعه اصیل اصلاح‌گر عقل‌گرا (شیعه سکولاریزه هم‌زیست با هویت ایرانی)!

آنهایی واقعا دچار انحراف شدند از شیعه اصیل اصلاح‌گر عقل‌گرا که در آثار فردوسی تا ابن سینا احساس می‌گردید در دوره کوتاه رنسانس ایرانی (که ایرانی اسلامی نیز مشهور است)، در پکیج مشکوک ولایت فقیه … ادامه خواندن ایران ۱۵۰ میلیون نفری هرگز نشاید(؟!) سیاه چاله نابودی جمعیتی ملیت ایرانی، حاصل کار نظام ج.ا و معاندان شیعه اصیل اصلاح‌گر عقل‌گرا (شیعه سکولاریزه هم‌زیست با هویت ایرانی)!