با یک دُرود به جناب رنانی، مقاله اش را مطالعه فرمایید

اینجا قصد نقد مقاله جناب رنانی ندارم، بیشتر ادای احترام به قلم زیبا و هوشمندانه و شجاعانه اوست، هر چند در جاهای مختلف تلخیصی از مقاله او منتشر شده، امیدوارم رسانه‌های داخلی ایران این نوشتار … ادامه خواندن با یک دُرود به جناب رنانی، مقاله اش را مطالعه فرمایید