وقتی وکیل مردم، وکیل دیگران است، لابی‌گری جایش را می‌گیرد!، وقتی مردم (ملت) در خانه ملت (پارلمان/مجلس) لابی ندارد چه می‌شود؟!

تکرار مکررات، توضیح واضحات، این وضعیت‌های کمدی‌تراژیک وقتی روی ‌می‌دهد که تبدیل وکیل مردم (نماینده مجلس) به عامل و مزدور و کارپرداز گروه‌های اقلیت و ذی‌نفوذ می‌شود، وقتی نظام یا حکومتی ادعای جمهوریت و اسلامیت … ادامه خواندن وقتی وکیل مردم، وکیل دیگران است، لابی‌گری جایش را می‌گیرد!، وقتی مردم (ملت) در خانه ملت (پارلمان/مجلس) لابی ندارد چه می‌شود؟!