آیا مخالفان ج.ا نیز گرفتار بیماری “وارونه کُنشی” شده اند مانند تندروهای ج.ا؟! بررسی چگونگی رفع سوءتفاهمات ضد کشور و ملت ایران

بسیار این گزاره خردستیز و ضد عقلی از دهان تئوریسین‌های ج.ا بویزه قماش جناحی و مفسدان مافیایی تندروهایش از دگم اندیش و متحجر و ضد بشری و تروریستی شنیده و خوانده اند که: خطاب به … ادامه خواندن آیا مخالفان ج.ا نیز گرفتار بیماری “وارونه کُنشی” شده اند مانند تندروهای ج.ا؟! بررسی چگونگی رفع سوءتفاهمات ضد کشور و ملت ایران