صفحه‌ی ویژه‌ی

Soheila Saddan

آخرین مطالب :


کشتارِ رنگین کمان


طلاق عاطفىِ مسئولان نظام


وقتى که قرار شد بعضى ها زن باشند


اینجا تهران است


شینا،رئیس اش و همه ى ما…


سرزمین من


تصورش را هم نکن !!


زن ، گیسوان پریشان یک طوفان است ….


الگوهاى مردانه براى یک زندگى زنانه


دهکده ى خونین جهانى


لکه ایى بر وجدان شهر


گمنامان زمین


آنها هم از ما مى ترسند!


کمپینِ محرم


عقیم سازى روسپى ها براى آسایش مشترى سکس


همه ى کشته هایى که روزى شهید مى شوند


یک رابطه ى شسته، روفته…


نقطه ى اتصال ما به جهان کجاست؟


ذهن ات را برهنه کن !


از دروازه ى تاریخ تا جغرافیاى تحقیر


کورى احساسى


تاریخِ ایران در یک پرگار


آنلاین هستم …پس وجود دارم…


روز همه ى زنان


جغرافیاى خشونت


از کافى شاپ تا زیر زمین


ایا فتنه ى ٢در راه است


زندگى در سایه ى اسطوره ها


صداى پاى یک رفتار مدنى


زن پس از هبوط

آخرین نظرات توسط نویسنده Soheila Saddan

    نطری یافت نشد.