تعدادى از كافه هاى پر مشترى در تهران پلمپ مى شود….
اين خبر لابلاى خبرهاى ديگر خيلى زود محو مى شود.اما كسى ميداند مشتريان اين كافه ها به كجا ميروند؟
مى شود تصور كرد كه كافه ها با چه دلائلى مى توانند پلمپ شوند،احتمالاً اين كافه ها پاتوقِ خانم ها و اقايان جوان ،براى گپ و گفتگو ،دود كردن سيگار و خورن نوشيدنى هاى غير الكلى بوده است.خوب لابد خانم ها حجابشان و اقايان شئو نات را رعايت نميكردند!!
مسابقات فوتبال هم كه اجازه ى نمايش در كافى شاپ را ندارند،،موزيك غريى و غير مجاز هم كه هرگز!
اما ايا زندگى پشت در كافى شاپ متوقف مى شود؟كشورى مثل ايران با جمعيتى نسبتاً جوان،،تحصيلكرده،،و البته بيكار ،جوانش احتياج دارد كه گاهى نفسى تازه كند و در حدِ توانايى مالى اش از زندگى لذت ببرد.مشتريان اين كافه ها اكثراً جوانان قشر تحصيل كرده و متوسط اجتماع هستند كه احتمال زياد پول تو جيبى شان را در اين كافه ها خرج مى كنند تا كمى باهم بودن را خريده باشند.
حالا كه كافى شاپ بسته مى شود،،كنسرت ها و تئاتر ها هم كه مرتب لغو مى شوند،قهوه خانه ها هم تعطيل مى شود،اين جوان كجا جوانى كند؟
اگر در كشورهاى پيشرفته،مصرف مارى جوانا از ليست جرائم حذف مى شود،اگر مرفين و سرنگ ِ مجانى در اختيار مصرف كنندگان قرار مى گيرد،اگر سن نوشيدن مشروب تقليل ميابد،،بدون شك نقشه اى براى نابودى نسل جوان كشيده نشده است.
اين اقدامات دو فايده ى خيلى ضرورى در بر دارد،،،اول دامنه ى جرايم اجتماعى را محدودتر ميكندو تعدادِ زيادى از افراد از ليست مجرمين خارج مى شوند،و دوم اينكه امكان نظارت و مشاهده ى رفتار شهروندان ،،براى كمك به إصلاح رفتار شان ،،از زندان ها به محيط واقعى زندگى منتقل مى شود.
بدترين وضعيت براى يك كشور ان است كه ،رفتارهاى عادى مردم ان كشور ،طبق قانون ،جرم محسوب شود.
برگرديم ،پشتِ در كافى شاپ ها،،فكر مى كنيد يك جوان تا چه مدت منتظرِ باز شدن پلمپ مى شود؟تمام عمر؟
درست مثل بسيارى از رفتارهاى معمولِ زندگى كه در سالهاى گذشته به ليست جرائم اجتماعى أضافه شده اند،كافى نشينى هم سر از زير زمين ها در مياورد…كافه هاى زير زمينى منتظر جوانان هستند تا انها و دلخوشى هاى كوچك شان را در اعماق خود پنهان كنند،تا هر چه بيشتر از ديد ما دور شوند.
شايد اگر انها را روبروى مان نبينيم ، باور كنيم كه وجود ندارند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)