تصورش را هم نكن

تصور كردن مى تواند جرم بزرگى باشد

تصور مى تواند خيالى باشد

كه ترا شاد كند

پوست ات را قلقلك دهد

و آب را در حنجره ات بخشكاند

مثلِِ خشكى يك دهانِ تلخ

بعد از لذتِ اولين گناه

تصورش را هم نكن

تصور كردن ،كودك نامشروع يك همخوابگى ست

بين ذهن هاى خيالپردازِ برهنه ى ما

تصور

عبور از مرزهاى انديشه است

و اهتزاز پرچم هايى با رنگ هاى رنگين كمان

تصور

نقاشى كردن زندگى ست

گام اولِ خواهندگى ست

سياليت يك دارندگى ست

تصورش را هم نكن

تصور

بال پرواز است ،در پهناى سكون

تصورش را هم نكن

وقتى تيرهاى بيرحم ،گلوى پرنده را تاراج مى كنند

تصور پرواز را مثل يك گنج

در ذهن خيالپردازت ،محبوس كن…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)