رفتارهاى اجتماعى،تابعى از متغییرهاى سیاسى ،اقتصادى،فرهنگى و،،،،غیره هستند.این رفتارها بدون شک حاوى پیامى هستند که در متن انها خلق مى شوند و توانایى باز تولید ،این رفتارِ ویژه را در سایر حوزه هاى اجتماعى را نیز در خود دارا هستند.در جامعه ى به شدت سیاستزده ى ایران که ساده ترین رفتارها و کنش هاى اجتماعى ،ملتزم به جایگیرى در جناح بندى هاى سیاسى رایجِ حکومتى است…
ظهور و بروزِ رفتارهاى به واقع خود جوش و مردمى در واکنش به اتفاقات ِ نه الزاماً سیاسى ،نشان دهنده ى شروعِ یک رفتار مدنى مدرن میباشد ،که على القاعده نمى تواند ،خیلى به مذاق حاکمین خوش اید…
در هفته هاى گذشته ،جامعه ى مدنى ،حداقل در سه مورد،به صورت کاملاً غیر دستورى ،نسبت به اتفاقات جهان اطرافش،واکنشى نسبتاً ،در خور توجه نشان داده است،
١)پیشروى هاى داعش در کوبانى و حمایت هاى مردمى از مقاومتِ کردهاى کوبانى
٢)اسید پاشى هاى سریالی در اصفهان ،و متعاقبِ ان تجمع هاى اعتراضى در جهت ِ محکومیتِ عاملان این جنایت
٣)مرگِ غم انگیز ِ خواننده ى پاپ،مرتضى پاشایى به علت ابتلاء به سرطان،،و واکنش هاى همدلانه ى مردم در شهرهاى مختلف به مرگ ایشان
گر چه هیچ یک از این حوادث در ظاهر ارتباطى با یکدیگر ندارند،اما واکنش هاى همدلانه و غیر دستوری ، مشابه در میان طبقات مختلف جامعه ،بر حول محور یک پدیده ى جمعى ،مى تواند نوید دهنده ى گشایش مسیر جدیدى در جامعه باشد که هدفش دستیابى به حقوق اولیه شهروندى است..
شهروندى که قصد براندازى نظام حاکم را در سر ندارد،ولى براى داشتن یک زندگى ارام و محترمانه و مطابق با استانداردهاى معمولى زندگى تلاش میکند،و مى خواهد توسط حکومت دیده شود و براى نیازهاى أولیه اش پاسخ ِ در خورى دریافت کند…
شهروندى که فارغ از جناح بندى هاى سیاسى و با پرهیز از برخوردهاى خشن ، گام هاى نخست را در جهت شکل دهى یک رفتار مدنى به نام (اعتراض) را بر میدارد ،این خاصیت را دارد که جامعه را، از سقوط به جاده ى مرگبار خشونت و افراط گرى دور نگه دارد،،،،تنها باید امید داشت که مسئولین حکومتى ،قادر به تحمل ِ این رفتارهاى اجتماعى هوشمندانه باشند و با پاشیدن
رنگ و لعابِ امنیتى ،،تصمیم به خشکاندن این نهال نو پا نگرفته باشند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com