در زیر پوست شهر چه مى گذرد؟
مجلس براى چهارمین بار دست رد به سینه ى ،وزیرعلوم پیشنهادى،دولت اقاى روحانى میزند و بهانه ى معروفش همان (خط قرمز فتنه٨٨)مى باشد.پنج سال از حوادث بعد از انتخابات ِ مناقشه برانگیز سال٨٨ مى گذرد،،سران فتنه مدت هاست که در حصرند و ایادى فتنه که از قضا بسیارى از انها زمانى مسئولین درجه ى یک تا چند همین نظام مقدس جمهورى اسلامى بوده اند،،در زندان،تبعید یا سکوت به سر میبرند.سال ٨٨حکومت ،خود را در برابر موجى از اعتراضات مردمى چنان باخته بود که ،مجبور به پرداخت ِهزینه هاى جبران ناپذیرى ،گردید تا توانست ماجرا را جمع و جور کند.اما با گذشت پنج سال که هر روزش ،روز إعلام مرگ فتنه بوده است،،،هنوز هم قادر نشده است خود را به تمامى از شرِ فتنه خلاص کند.
فتنه این روزها ،عیار ادم ها و عملکرد انهاست تا معلوم شود چقدر ذوب پذیرند.اما حاکمیت نکته اى را دانسته یا ندانسته فراموش میکند ،،وان مردمى هستند که پشت سرِ فتنه ایستاده بودند و این روزها نیز دارند در زیر پوستِ کلفت شهر زندگى مى کنند،البته به سبکِ خودشان.مردمى که دیده نمى شوند،انها گاه ارام و گاه خشمگین انند و براى زنده ماندن منطقِ خودشان را دارند.انها براى مرگ خواننده ى جوانى ،خیابان هاى شهر را بند میاورند،اما هیچکدام براى دفاع از گزینه هاى وزارت علوم دست به گردهمایى نمى زنند،انها از جزیئات پرونده ى هسته اى سوال نمى کنند وبراى دفاع یا محکومیت ِ،روند این پرونده اعتراض نمى کنند،اما براى دفاع از زندگى ،زاینده رود ،دور هم جمع مى شوند و شمع روشن مى کنند.
مردم هر روز شاهدِ،نزاع هاى سیاسى هستند و فارغ از تبلیغات رایج، برداشتِ خودشان را دارند.این کشمکش هاى سیاسى مثل خون در رگ هاى مردم هر لحظه جارى است و اثرات خود را بر جاى میگذارد،،،و مى تواند هر روز ،در هر شهر و به هر دلیلِ نا معلوم دیگرى خود را به رخ حاکمیت بکشد.این مردم دیده نمى شوند ،اما وجود دارند و به روش خود زندگى و اعتراض مى کنند.سال٨٨با فتنه اش تمام شد و عده اى تصمیم گرفتند که صورت مسئله را پاک کنند،
اما انها فراموش کرده اند که فتنه ى ٨٨ از سالها پیش مثل خون در زیر پوست شهر در جریان بود تا سرانجام به موجى خروشان تبدیل شد.
شاید سال٩۴یا٩۵یامعلوم نیست ،،نمیدانم چند،دوباره فتنه اى بر پا شود و این بار کسى نتواند ،سوار بر این موجِ خشمگین شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com