طنز روزگار اینگونه است ؛ سردار بزرگى که روزى افتخار میکرد که از اراذل و اوباش ،توانسته است مجاهد بسازد ،در جایى از این جهان که اصولن خاکِ یک کشور بیگانه محسوب مى شود ،ظاهرن به دست یکى از همان اراذل و اوباش مجاهد و البته با نام مستعار داعشیون ،کشته مى شود . البته هر مرده ایى براى عبور از دروازه هاى جهان و پیوستن به بهشت و پیدا کردنِ اسم و رسمى به نام شهید و غیره ،نیاز به زندگانى وقت شناس و قَدَر قدرت دارد وگرنه این همه کشته و مرده هر روز در گوشه و کنار جهان جسدهایشان جابجا مى شود ،گاهى با موج هاى دریا ،گاهى با بیل هاى رفتگران در خیابانهاى پایتخت هاى بزرگ جهان اسلام .و کسى هم اخم به چهره نمى آورد ، جسدهایى که در ظاهر تطهیر نمى شوند ،اما اگر بهشتى وجود داشته باشد ،بى شک حق آنهاهم هست که راهى آنجا شوند.
چند صد هزار نفر در جنگ هاى نیابتى در سوریه کشته شده اند ،بسیارى از آنها جسدهایشان در گرما و سرما روبه زوال رفته و مى رود ،هزاران جوان در فقر و اعتیاد در گوشه و کنار خیابانهاى بزرگترین شهر مذهبى جهان شیعه،یعنى مشهد در فقر و اعتیاد جان مى دهند و جسدهایشان را مو ش ها و گربه هاى شهر پیدا مى کنند. هزاران نفر از انسانهاى ایرانى و سورى براى یافتنِ امنیت و آرامش ،خود و خانواده هایشان را به دریا مى زنند و جسدهاى بسیارى از آنها را امواج دریا تشیع مى کنند یا خوراک ماهیان دریایى مى شوند. صدها کودک در خیابانهاى ام القراى اسلام ،طعمه ى باندهاى خلافکار مواد و فحشا مى شوند و در معابر عمومى به آنها تجاوز مى شود و جسدهاى نیمه جان شان را حتى عابرهاى پیاده نگاه هم نمى کنند ،ده ها کودک که تازه خوشبخت تر بوده اند در مدارس یا از تشنگى ،فغان مى زنند یا در شعله هاى آتش ،بى چهره مى شوند. صدها جوان در زندانها ،روزهاى جوانى شان مى میرد ،چرا که از آرمان هایشان دست بر نمیدارند .جوانمرگى هاى بى صدا به دلیل آلودگى هاى محیطى ،سرطان هاى پیشرونده ى ناشى از مصرف بنزین هاى غیر استانداردو مرگ هاى جاده ایى به علت خودروها و جاده هاى غیر استاندارد و ده ها نمونه مرگ دیگر که هر روز اتفاق مى افتد ،مرگ امیدها ،رویاها ،و آینده ى انسانها بواسطه ى بیکارى و نا امنى . این مرگ ها ى بى سرو صدا آنقدر هر روز تکرار شده است که دیگر حتى کسى از آن تعجب هم نمى کند ….
آرى همه ى مرده ایى که تمام این روزها و سالها ،جانشان قربانى جاه طلبى هاى بى حاصل شده است ،روزى ،شهید نامیده خواهند شد …. اگر و فقط اگر بازماندگانى داشته باشند که جسدهایشان را با احترام تا دروازه هاى بهشت همراهى کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)