اگر از جانبِ دشت هاى دور آمده ایى

بوى علف هاى تازه روییده را با خود بیار

و مُشتى از خاکِ نمناکِ جاده ها

و قاصدکى را که با باد رقصیده است در کوله بارت جا بده

در سرزمین من آفتاب خوابیده است

و زندگى هیچ خاطره ایى در سر ندارد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)