در قسمت پیش – تاریخ بایگانی اسناد مرده نیست – به موارد زیر اشاره نمودم:

بَربَر‌ها و عبور آنها از رودخانهٔ یخ‌زدهٔ راین؛ برای هجوم به سرزمین‌های امپراتوری رم غربی، که در نتیجه، اروپا به یک موزاییک از پادشاهی‌های آنان تبدیل شد،
گوت‌ها (ویزیگوت‌ها و اوستروگوت‌ها)؛ از قبیله‌های ژرمنی شرقی که امپراتوری روم را در دوره کوچ(اوائل قرن پنجم) غارت کردند.
فلاویوس هونوریوس؛ و حمله مجدد ویزیگوت‌ها به رُم،
زاکسن‌ها؛ اقوام ژرمنی‌ ساکن شمال آلمان که بسوی بریتانیا پیش رفتند و اولین پادشاهی متحد انگلستان را تشکیل دادند،
آتیلا (رهبر قوم هون) قومی صحراگرد از مغولستان که در سده‌های چهارم و پنجم میلادی به سوی غرب مهاجرت نموده و در موازات آمودریا(رود جیحون)، کوچ‌نشین‌هایی تأسیس کردند. و ـ
دورهٔ یاماتُو در ژاپن؛ «قدیمی‌ترین حکومت سلطنتی جهان»…

در این بخش به مهم‌ترین وقایع بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلادی اشاره می‌کنم.

ادامه مقاله (+چکیده آن به زبان انگلیسی) در آدرس زیر:

http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=356

در همین زمینه
تاریخ جهان دادگاه جهان است
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=history

بخش‌های دیگر«تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک»
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=otherm

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)